Vaksiner Stoltenberg

fhi

Hentet fra:

http://altnett.ning.com/group/vaksinasjon/forum/topics/vaksiner-stoltenberg

Les under om hvordan Rockefellerfamilien og Stoltenbergfamilien samarbeider for å promotere vaksiner på den norske befolkningen via Folkehelseinstituttet (som ikke er en statlig institusjon, men en institusjon sponset av Rockefellerimperiet og hvor Camilla Stoltenberg, Jens Stoltenbergs søster, arbeider som assisterende direktør. Når man ser denne koblingen så er det ikke vanskelig å skjønne at Arbeiderpartiet kommer med utspill som dette ‘Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn – Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn.(Aftenposten)‘ …

Qui Bono?

Følgende er hentet fra Rolf Kenneth Myhres side hvor han har skrevet en bokomtale fra boken Sov, Mitt Lille Norge, hele bokomtalen med linker finner du her:

http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører. De færreste er klar over at selve vaksinasjonsparadigmet nå synes å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter. God dokumentasjon av dette finner man i Rolf Erik Hanssens bok Vaksinasjon: hva er sannheten om vaksiner? (2006) og i online-artikkelen til Jon Rappoport, Vaccine dangers and ivested interests (2006). Én konspirasjon er hemmeligholdelsen av at vaksiner ikke virker etter den idé de er basert på, og nå misbrukes kun for profittens skyld; en helt annen konspirasjon er evidens på at NWO-kabalen via helsemyndighetene synes å bruke vaksinering til flere formål som bl.a. befolkningskontroll (ved at vaksinen enten steriliserer personen eller svekker immunforsvaret) og diverse biologiske eksperimenter. Som grunnlagsdokumentasjon kan her nevnes Gary Matsumotos bok Vaccine A: The covert government experiment tha… (2004) samt diverse blogg-artikler om vaksinen mot Human Papilloma Virus (HPV) som skal forårsake livmorhalskreft (to artikler fra Kjeld Heising: 241007, 081007).

De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller Foundation, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette. I årene 1910-20 ble båndene mellom den kjeltring­aktige laug-organisasjonen American Medical Association (AMA) og Wall Streets bank/finans-elite knyttet ved at landets rikeste og mektigste personer opprettet skattefrie fond som støttet medisinsk forskning. Pengene gikk til AMA-godkjente medisinske skoler og universiteter. Finanseliten forventet på sin side å få mye igjen for pengene, da det bare var i navnet (og for den naive presse) at dette var ”humanitære” og ”filantropiske” donasjoner. Kenny Ausubel skriver i boken When Healing becomes a Crime (2000; s. 288-89):

”Medisin hadde aldri før vært lukrativ forretning, og plutselig var den besvangret med nok løfter til å tiltrekke seg ”gummi-baronene” fra slutten av 1800-tallet. De anvendte masse­produksjonens industrielle logikk på frembruddet av medisinske behandlinger. AMA kastet seg på hjulene til disse overveldende finansielle kreftene for å transformere medisin om til en industri. Formuene til Carnegie, Morgan, Astor og Rockefeller finansierte kirurgi, strålebehandling og legemidler, som ble de lukrative hjørnesteinene til den gryende medisinske økonomi.”

Partnerskapet mellom såkalt ”skolemedisin”, farmasøytisk industri og Wall Street dannet den konstellasjon som vi i dag tar for gitt og innbiller oss er ”objektiv medisinsk vitenskap til pasientens beste”. Kirurgi, strålebehandling og legemidler har det til felles at alle partene i konstellasjonen tjener på det. [Denne historien er nærmere omtalt i mitt kreftkapittel her].

Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og fullfinansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør. Ertresvåg skriver (s. 108):

”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”

Camilla Stoltenberg(bilde)

Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helseproblemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.

Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit?

“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

    – Franklin D. Roosevelt

Etter å ha lest dette så kan vi se hva det er Arbeiderpartiet og Stoltenberg kommer med:

Nytt krafttak mot kreft
(av stortingsrepresentant Sonja Mandt-Bartholsen, Ap)
http://www.dna.no/dna.no/Kommentarer/Nytt-krafttak-mot-kreft

Her er ett svar på skrivet til Sonja, skrevet av Jan Knutsen
http://home.no.net/fampo/kreftvaksine.pdf

Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn

Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article735499.ece

Hvem betaler? Hvem tjener på det? …. Follow the money….

“It is not a sign of good health to be well adjusted to a sick society”- Krishnamurti

For å finne ut sannheten om vaksiner, hvordan de virker og hva de inneholder så kan jeg henvise til to bøker:

Men først kan du lese Stoltenberg sin propaganda artikkel ang. vaksiner.:

Vaksinering – på verdensbasis

http://www.snl.no/Vaksinering/på_verdensbasis

Vaksinasjon, hva er sannheten om vaksiner?

http://www.haugenbok.no/resverk.cfm?st=free&q=vaksinasjoner&amp…

Her kan du lese bokomtale av boken

http://www.riksavisen.no/?p=624

Folkehelseinstituttet våger ikke å møte forfatteren av boken over i debatt, det er nok fordi de vet at han har rett…

og denne boken anbefales, detter er trolig den best dokumenterte boken om temaet, med over 350 referanser og den er oppe i 12. opplag, engelsk tekst.

The Sanctity of Human Blood: Vaccination I$ Not Immunisation

Boken bestilles her:

http://fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&…

Dette er for informasjon, dine valg og de valg du måtte ta for andre står du for selv…

Vaksinering er frivillig i Norge!

(Tallet 666 på brystet til Stoltenberg er tallet 46664 som som stod på fengselsdøra til Mandela, http://ppfront.nrk.no/musikk/4797986.html)

Les også andre innlegg ang. vaksiner:

Vaksinasjoner, fungerer de?

Sykdomsbekjemper eller dødsmaskineri?

Tjen over 600 000 på ett minutt

Vaksine programmer = befolknings kontroll ovenifra og ned.

Hvem er det som står bak bruk av kvikksølv i vaksiner?

Bird Flu Hoax Pt. 1

Bird Flu Hoax Pt. 2

Bird Flu Hoax Pt. 3

Bird Flu Hoax Pt. 4

Bird Flu Hoax Pt. 5

Bird Flu Hoax Pt. 6

Bird Flu Hoax Pt. 7

Bird Flu Hoax Pt. 8

Bird Flu Hoax Pt. 9

Bird Flu Hoax Pt. 10

Bird Flu Hoax Pt. 11

Bird Flu Hoax Pt. 12

Bird Flu Distributed by Dept of Homeland Security

Fugleinfluensa funnet i vaksiner

Det ble nylig påvist levende H5N1-virus, eller fugleinfluensa, i vanlige influensavaksiner, etter å ha blitt testet ved tyske, tsjekkiske og slovenske laboratorium.

http://fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=654

Nekter å utsette kreftvaksine til jenter

Bjarne Håkon Hanssen avviser rådet fra Bioteknologinemnda.

http://www.dagbladet.no/2009/03/15/nyheter/vaksine/helse/5309133/

Vaksinering er ikke immunisering

Hvorfor forgifter vi barna våre systematisk?

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/vaksinering-er-ikke-immunisering/

– – –

Her er video fra 1976 om svineinfluensaen og den massive vaksinasjonen, ingen døde av influensaen, men mange døde av vaksinasjonen.

Historien gjentar seg selv,
skal dere gå fem på også denne gangen??


1976 Swine Flue Propaganda – Part 2

Svineinfluensa & Propaganda 1976
http://www.riksavisen.no/?p=2064

Tjen over 600 000 på ett minutt

Artikkel hentet fra www.varsleren.com

Store penger å tjene: Drikk litt vaksine

(Løst oversatt fra: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2007/07/19/75-000-offered-for-md-to-publicly-drink-vaccine-additives.aspx)

Jock Doubleday, direktør for non-profit-selskapet Natural Woman, Natural Man, Inc. i California, har tilbydt over $85000 til den første legen eller CEO for et farmasiselskap som offentlig drikker en miks av standard vaksinetilsetningsstoffer.

Tilsetningene vil være de samme som de I vaksiner anbefalt for 6-åringer ifølge

U.S. Centers for Disease Control and Prevention (CDC) sine retningslinjer, og dosen vil bli kalibrert etter kroppsvekt. Det ville inkludere, men ikke være begrenset til:

Thimerosal (fra kvikksølv)
Ethylene glycol (antifrostvæske)
Phenol (et desinfiserende fargemiddel)
Aluminum
Benzethonium chloride (desinfiserende)
Formaldehyde (konserveringsmiddel og desinfiserende)

1. august 2007 er tilbudet på $90 000, og det øker med $5000 hver måned til noen aksepterer tilbudet.

Vaccination Liberation pressemelding

Dr. Mercolas kommentar:
Ikke overraskende har tilbudet vært på bordet siden 2001, men ingen har vært villig til å drikke denne giftige kjemiske cocktailen – unntatt barna som uskyldig tar deres rutinemessige vaksinasjoner. Med det gjennomsnittlige studielånet for medisinstudenter nå godt over $100 000, kan du kanskje forvente at en eller annen lege ville ha prøvd å motta disse pengene slik at de kan betale studielånet sitt raskere.

I tillegg til vaksinetilsetningene listet opp over, kan andre inkludere ammoniumsulfat, amfotericin B, griseblod, kaninhjerne, apenyre med mer.

For å lese hele artikkelen gå til Mercola.com: http://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2007/07/19/75-000-offered-for-md-to-publicly-drink-vaccine-additives.aspx

Koppervaksinert fikk 2millioner kr i erstatning takket være homøopati

Dersom du er interessert i innholdet i vaksinene i det norske vaksineprogrammet kan du finne det her:
gå inn på http://www.felleskatalogen.no/, klikk på ‘Vaksine’ til venstre i menyen, og velg aktuell vaksinetype du ønsker info om.

– – – – – – – – – – – – –

Here some of the most famous NWO-killers, also called vaccines and their toxic sludge. Vaccine: Acel-Immune DTaP, Diphteria, Tetanus, Pertussis.Manufacturer: Wayth-Ayest, 800 934-5565.Microbes: Diphtheria and tetanus toxoids and acellular pertussis absorber.Chemical/Heavy Metals: Formaldehyde, aluminium hydroxide, Aluminium phosphate, thimerosal (48% quicksilver), and polysorbate 80 (Tween 80).Animal by-product: Gelatin.

——————————————————————-

Vaccine: BioThrax anthrax absorber.Manufacturer: BioPort Corporation, 517 327-1500.Microbes: nonencapsulated strain of Bacillus anthrax. (miltbrann).Chemicals/Heavy Metals: Aluminium hydroxide, benzethonium chloride, and phormaldehyde.

——————————————————————-

Vaccine: DPT : Diphtheria, tetanus perussis.Manufacturer: GlaxoSmithKleine 8000 366-8900 X 5231.Microbes: Diphteria and tetanus toxoids and acellulare pertussis absorbed.Chemical/Heavy Metal: Formaldehyde, aluminium phosphate, ammoniumsulphate, and thimerosal.

——————————————————————-

Vaccine: Dryvax smallpox (not licensed d/t expiration).Manufacturer: Wyeth-Ayerst, 800 934-5556.Microbes: Live vaccinia microbes, with some “microbial contaminants,” According to the Working Group on Civilian Biodefense.Antibiotics: Polymyxin B sulphate, streptomycin sulphate, chlortetracycline Hydrochloride, and neomycine supfate. Chemicals/Heavy Metals: Glycerine, and phenole-a compound obtained by distillation of coal tar.

Animal By-Products: Vesicle fluid from calf skin.

———————————————————————————

Vaccine: Engerix-B recombinant hepatitis-B. Manufacturer: GlaxoSmithKline 8000 3666-X 5231.Microbes: Genetic sequence of the hepatitis B-virus that codes for the surface antigen (HbSAg) cloned into GMO (gene manipulated) yeast.

Chemical/Heavy Metals: aluminium hydroxide and thimoresal.

———————————————————————————

Vaccine: FlueShield. Manufactorer: Wyeth-Ayerst, 800 934-5556.Microbes: trivalent influenza virus type A&B.Antibiotics: gentamicin sulphateChemical/Heavy Metals: formaldehyde thimorosal and polysorbate 80-(Tween-80). Animal By-Product: chick embryone fluid.

——————————————————————-

Vaccine: Hib Titer Hæmophilus influenza sero type B.Manufacturer: Wyeth-Ayest, 8000 935-5556.Microbes: Hæmophilus influenza type B poliribosylribitol phosphate yeast.Chemicals/Heavy Metals: ammonium sulphate, thimoresal, and chemically defined yeast-based medium.——————————————————————-Vaccine: IPOL.Manufactorer: Connaught Laboratoies, 800 822-2463.Microbes: 3 types of polio viruses.Antibiotics: neomysin streptomycin, and polymycin B.Chemicals/Heavy Metals: formaldehyde, and 2-phenoxyethenol.Animal By-Products: continuous line of monkey kidney cells.

——————————————————————-

Vaccine: JE-VAX Japanese encephalitis.Manufacturer: Nakayama-NIH strain of Japanese encephalitis virus, inactivated.Chemicals/Heavy Metals: formaldehyde, polysorbate 80 (Tween 80), and thimoresal. Animal By-Products: mouse serum protein, and gelatine.

——————————————————————-

Vaccine: Recombivax recombinant hepatitis B. Manufacturer: Merck & Co., Inc. 800.672.6732.Microbes: genetic sequence of hepatitis B virus that codes for the surface antigen (HbSAg), cloned into GMO (gene manipulated) yeast. Chemicals/Heavy Metals: aluminium hydroxide, thimerosal.

——————————————————————-

Vaccine: Tripedia diphtheria – tetanus – pertussis.Manufacturer: Aventis Pasteur USA, 800 VACCINE.Microbes: Corynebacterium diphtheria and Clostridium tetani toxoids and acellular Bordetella pertussis adsorbed.Chemical/Heavy Metals: aluminium potassium sulphate (potassium = kalium) formaldehyde, thimerosal, and polysorbate 80 (Tween 80). Animal By-Products: gelatine, bovine (cow) extract US sourced.

——————————————————————-

Vaccine: Thyphium Vi thyphoid.Manufacturer: Aventis Pasteur USA SA 800 VACCINE. Microbes: cell surface Vi polysaccharide from Salmonella typhi Ty2 strain.Chemicals/Heavy Metals: aspartame, phenol, and polydimethylsiloxane (silicone).

——————————————————————-

Vaccine: Varicax chickenpox.Manufactorer: Merck & Co,. Inc., 800 672-6372.Microbes: varicella live virus.Antibiotics: neomycin.Chemicals/Heavy Metals: phosphate, sucrose, and monosodium glutamate (MSG).Animal By-Products: processed gelatine, fetal bovine serum, guinea pigs, embryo cells, albumin from human blood, and human diploid cells from aborted fetal tissue. ——————————————————————-

Merk drug company vaccines admits injecting cancer viruses
This stunning censored interview conducted by medical historian Edward Shorter for WGBH public television (Boston) and Blackwell Science was cut from The Health Century due to its huge liability–the admission that Merck drug company vaccines have traditionally been injecting cancer viruses (SV40 and others) in people worldwide

The Truth about the AIDS epidemic
After writing the book, it soon got dammed both in the USA and Canada, and Dr. Glum had to flee the US. He took with him some of his books and gave them over to Dave Sarbuck in England, from whom I purchased it seven years ago. He fled to China where he lived as a refugee, until he died from cancer not so long time ago.

—-

This stunning censored interview (top) was cut from the TV program The Health Century due to its huge liability — the admission that the Merck drug company has been injecting cancer viruses into people worldwide.

If you find the content shocking, consider watching the second video, the entire movie, “In Lies We Trust: The CIA, Hollywood & Bioterrorism”. http://video.google.com/videoplay?docid=159053218219104169

This film is produced and freely distributed by consumer protector and public health expert, Dr. Leonard Horowitz, and features the world’s leading vaccine expert, Dr. Maurice Hilleman, explaining why Merck’s vaccines have spread AIDS, leukemia, and other horrific plagues worldwide.

Sykdomsbekjemper eller dødsmaskineri?(del2)

(fortsettelse …., del 1 finner du her.)

DPT-vaksinen (Difteri, pertussis, tetanus)

Hvor ofte har man ikke hørt at difteri ble utryddet i England før krigen ”takket være vaksiner?” Men hva vi ikke blir fortalt er dette: I Frankrike på samme tidspunkt, med akkurat den samme vaksinen, førte dette til 150.000 alvorlige tilfeller av difteri med 15.000 dødsfall i årene 1941/46. I Sverige hvor man ikke vaksinerete noen, var der heller ingen dødsfall i 1938/39. (Lionel Dole)

Kikhostevaksinen (pertussis) er laget av slimhinne fra infiserte barn, dvs. barn med pertussisbakterien i seg, tilsatt: Formaldehyd, aluminium og kvikksølv. (Patrick Rattigan)

Halvparten av syke vaksinert fra før

Lynne McTaggert skriver i boken What Doctors Don`t Tell You: ”Da kikhosteutbruddene pågikk, var over halvparten av ofrene allerede vaksinert. Professor Gordon Stewart rapporterte at ved en studie av kikhostetilfellene i 1974 og 1978 i USA og Kanada, var fra en tredjedel til halvparten av dem som fikk sykdommen fullt ut vaksinert. Da han studerte nær opp mot 2000 spedbarn med kikhoste, fant han ut at i to tredjedeler av tilfellene, hadde barna fått sykdommen av sine søsken som var vaksinert.”

Det slo dr. Stewarts at: ”Ingen beskyttelse av vaksiner er mulig å demonstrere, til tross for det faktum at det er hele befolkningen vaksinene er ment å beskytte, de samme som vanligvis er truet av en sint – men likevel som oftest ufarlig sykdom.”

Dr. Stewart konkluderte: ”Effekten av de nåværende vaksineringsprogrammene skal være å forhindre den eneste høyrisikogruppen som fins, nemlig barna, i å få både bivirkningene av vaksinene – og selve infeksjonen.”

Etter hans syn er risikoen for at barna skal få hjernehinnebetennelse med permanent hjerneskade fra selve sykdommen kikhoste: 1 til 38.000, mens det er snakk om 1 til 25.000, blant dem som får skadene etter kikhostevaksinen.

Leger i England fant ut at da der var en pause i kikhostevaksineringene tidlig på 70-tallet, så gikk antallet av de alvorlige tilfellene ned. (L. McTaggert)

Etter at det i USA ble vist en kritisk dokumentar om vaksiner, falt antallet av de som lot seg vaksinere. Myndighetene påsto da at antallet økte i takt med nedgangen av vaksinene. Men da den tidligere FDA-virologen dr. J. Antony Morris analyserte 41 tilfeller av såkalt kikhoste, hadde bare fem virkelig fått pertussis, og alle disse var vaksinert. Det samme skjedde i Wisconsin, hvor de fleste pasientene slett ikke hadde kikhoste. Alle som virkelig hadde kikhoste, var tidligere vaksinert. (L. McTaggert i intervju med dr. Stewart)

Ikke uvanlig at kikhostesmittede har fått vaksine fra før

I løpet av den landsomfattende kikhosteepidemien i 1993 i USA, fant en gruppe forskere ved barnesykehuset i Cincinnati i Ohio ut at epidemien for det meste oppsto blant barn som hadde gjennomgått fulle serier med kikhostevaksiner. (DPT)

(Fra samme intervju)

Omlag 30 prosent av disse barna var innlagt på sykehus, til tross for at epidemien ikke krevde liv. Og fordi mange av de syke barna var mellom 19 måneder og seks år, var de vaksinert relativt nylig. Selv legene ble da enige om at vaksinene – bestående av hele celler fra pertussisbakterien – ikke førte til noe langtidsbeskyttelse. (Fra samme intervju)

I Storbritannia steg tilfellene til ”nesten ufattelige høyder,” skrev professor Stewart, da epidemien pågikk i 1978-79. Disse tallene var ment å skulle bevise sammenheng med nedgang i antall vaksinasjoner, og ble fulgt opp med stor publisitet. Det var bare det at antallet tilfeller økte i alle aldersgrupper, også blant dem som hadde fått en høy prosentandel vaksiner. (World Medicine 1984 s.19)

Dr. Antony Morris sa i en edsavleggelse foran The Subcommittee on Investigations and General Oversight i mai 1982. ”Selv i de beste tidene, når kikhostevaksinene virker, har de bare vist seg å virke på mellom 63 og 93 prosent av tilfellene, noe som er en oppsiktsvekkende høy prosentvis forskjell.” Andre kilder fra Sverige og Italia viser respektivt 48 og 36 prosentvis effektivitet. (Lynne McTaggert)

En ny såkalt ”ikke-cellulær” kikhostevaksinevariant, som nå er tilgjengelig, hvor kikhostetoksinet er inaktivert av hydrogenperoxid – for å gjøre den sikrere – har heller ikke vist seg stort bedre. Også denne varianten har vært testet ut i Sverige og vist at en femtedel av de vaksinerte fortsetter å utvikle kikhoste, selv etter tre skudd. På sitt beste viste den seg å virke på ferre enn tre fjerdedeler av tilfellene. (New England Journal, 1995; 333: 1045-50)

Også ved The Mayo Clinic I USA har vitenskapsfolkene, som jobber med kikhostevaksinen, forklart at de ikke helt forstår hvor mye pertussistoksiner der skal til for å beskytte barna. Selv de med høye verdier av antistoffer i blodet, ser ut til å fortsette å utvikle kikhoste. (The Lancet 1996; 347: 209-10)

“Den verste vaksinen”

Dr. Archie Kalokerinos, forfatteren av boken Vaccine Researcher (Natural Health Convention, Stanwell Tops, NSW, Australia 1987), skriver: ”Den verste vaksinen av alle er kikhostevaksinen, som er ansvarlig for en mengde dødfall og for at mengder av barn lider av irreversible hjerneskader.”

En studie fra Holland viste at av 540 spedbarn, fikk hele 512 alvorlige raksjoner etter DPT-vaksinen. (Pat Rattigan)

I England har der oppstått 30 tusen tilfeller av difteri de senere årene, blant DPT-vaksinerte barn. (Pat Rattigan)

En studie ved University of California viser at ett tusen tilfeller av krybbedød hvert år – skyldes DPT-skudd. (Pat Rattigan)

Dr. Robert Mendelsohn, barnelege, sier at nær inn på ti tusen tilfeller av krybbedød årlig i USA, skyldes rutinemessige vaksineringer av barn. Han sa at pertussisvaksinen er en av de verste.

Krybbedød og DPT-vaksiner

Dr. Michael Weiner fastslo i 1986: ”Flere har dødd hvert år av krybbedød enn det totale antall AIDS-tilfeller siden 1981, skjønt lite penger har vært bevilget til forskning på muligheten av å se sammenhenger mellom krybbedød og DPT-vaksiner.”

Autisme

Begrepet autisme ble skapt av den amerikanske psykologen Leo Kanner på 40-tallet, for å beskrive et nytt syndrom som oppsto i kjølvannet av USAs kikhoste-programmer. Etter krigen okkuperte USA Japan og tvangsvaksinerte alle barn. Det første tilfellet av autisme ble oppdaget der i 1945. I Storbritannia ble vaksinene etterfulgt av autisme i stor skala på slutten av 50-tallet. Den første autismeforeningen i Storbritannia ble dannet i 1962. (Pat Rattigan)

Amishfolket: Ingen vaksine, ingen autisme

Amishfolket i USA har i følge loven rett til å avstå fra vaksiner av religiøse grunner. Statistisk sett skulle de hatt 134 autistiske barn, hvis en skal legge USAs gjennomsnitt til grunn. Amishfolket har bare 3 (tre) autistiske barn. Ett ble innført fra Kina, som adoptivbarn, og ble vaksinert både ved utreise fra Kina og ved innreise til USA. De to andre barna er av foreldre som lot seg overtale til å vaksinere barna sine. (Reidunn Jacobsen, Adresseavisen)

MMR (Kusma, meslinger, og røde hunder)

Mumps/Morbillinum/Rubeola

MMR-vaksine og sammenheng med krybbedød

Japan forbød MMR-vaksinen i 1993, og krybbedøden stupte med 80 prosent. Forskere fant ut at krybbedøden skyldes at ryggmargen i nakken blir vridd i mageleie, og at lungenerven som kommer ut fra fjerde nakkevirvel blir avklemt og barnet kveles. Vaksinene gjør at ryggmargen i nakken hovner opp, og det oppstår ren plassmangel. Dette gjør vaksinen til den primære dødsårsak, mens mageleie og vridning av nakken, som er helt naturlig, blir sekundær dødsårsak og uløser Sudden-Infant-Death (SID) – krybbedød. (Viera Scheibner)

MMR, autisme og andre skader

Dr. Viera Scheibner er australsk seniorforsker og en av verdens fremste motstandere av vaksiner, og har viet hele sitt liv mot vaksineskammen. Hun skriver om MMR-vaksinen: ”Den dynamikken som fins mellom Autistic Syndrom Disorder (ASD) og MMR- vaksiner i Japan, viser en helt klar sammenheng, nemlig at introduksjonen av MMR-vaksinen i 1989, ble etterfulgt av et høyt antall ASD (85.9) og et tilsvarende fall i antallet av ASD, ved nedtrapping av bruken av MMR-vaksinen i 1990-3 (ned til 55.8).”

Da japanske foreldre i 1988 fikk velge om de ville vaksinere sine barn enten fra tre måneders alder, eller vente til barnet var fire år, valgte mange uvitende foreldre å vaksinere barna sine ved tre måneders alder. De lave krybbedøds-tallene hadde økt firfoldig i løpet av de siste 13 årene: (Byron Shire Echo, juni 94). Artikkelen siterte prof. Hirishi Nishida ved Tokio Women`s Medical Collage, som sa at ”Krybbedødraten blant barn under ett år hadde økt alvorlig til 0.33 prosent i 1992, sammenlignet med 0.07 prosent i 1980.”

Også Shaken-Baby-Syndromet hvor barna ser ut som om de er ristet og mishandlet, har blå flekker og ”en beinstruktur av poselèn,” er knyttet til vaksineskader. Mange foreldre er uskyldig blitt kriminalisert og satt i fengsel for å ha mishandlet sine barn, mens det i virkeligheten er vaksinene som er årsaken. Også her i Norge har vi hatt slik en sak, hvor en ung mann fra nordvestlandet ble fengslet. Wenche Foss engasjerte seg i denne saken. (Scheibner/egen)

Mange leger har også beskyldt mødre for å overbeskytte sine barn og det makabre monsterbegrepet ”Mønchhausen per proxy” (Mh. pr. fullmakt), har oppstått. Uttrykket stammer fra den tyske eventyrforfatteren med samme navn, som skrev makabre historier om dyr som var delt i to og hvor han selv satt på en kanonkule som fløy gjennom luften. (Viera Scheibner)

Dette skal etter læreboken være mødre, som av ren overbeskyttelse, til slutt kveler og piner sine barn til døde. Vel kan det hende at slike mennesker fins, men det er jo merkelig at disse har økt i et uforholdsmessig høyt antall og i takt med vaksineringene. Spørsmålet melder seg derfor om mødrene blir gjort til syndebukker av en legestand, som vil dekke over egne misgjerninger. (Viera Scheibner)

England: 66% av meslinger hos vaksinerte

I løpet av en fireårsperiode i England var 66 prosent av tilfellene av meslinger registrert blant vaksinerte barn. (Pat Rattigan)

I 1986 oppsto der utbrudd av meslinger i Corpus Cristi i Texas, hvor 99 prosent av alle de syke var vaksinert. (Pat Rattigan)

Røde hunder-vaksinen og leddgikt

Av barn som var vaksinert mot røde hunder (rubella) utviklet 26 prosent leddgikt. (US Science Magazine)

Undersøkelser vedrørende rubellavaksineringer i USA og Australia, viste en feilrate på omlag 80 til 93 prosent. (Pat Rattigan)

The New England Journal of Medicine rapporterte om at 35 prosent av alle tilfeller av juvenil polyartritt (barneleddgikt) skyltes rubellavaksinen. Database fra årene 1991 til 1998, viser også at 55 prosent av kvinner som er vaksinert mot rubella, har utviklet leddgikt.

Dr. Glen Dettman fant ut at en tredjedel av pasientene med reumatoid artritt (leddgikt) hadde levende rubellavirus i leddene sine.

The Lancet fastslo i en artikkel at vesttyske myndigheter hadde listet opp 27 neurologiske reaksjoner fra kusmavaksiner, inklusivt meningitis (hjernehinne-betennelse), febertokter og epilepsi.

Der er 30 000 nye tilfeller av epilepsi hvert år bare i England, derav 10 000 barn.

Hepatitt B-vaksinen

Hepatitt B-vaksinen er laget av blod fra mennesker som er infisert av hepatitt B-viruset, noe som kan utvikle AIDS. (Aquired Immune Deficiency Syndrome)

En studie fra The Lancet i 1991, viste en hepatitt B-infeksjonsrate på 20 prosent blant 358 gambiske barn, som alle var hepatitt B-vaksinerte.

Hib-vaksinen (Hæmophilus Influenza sero type B)

En studie fra Minnesota viste at den amerikanske Hib-polysaccharide-vaksinen femdoblet risikoen for å få Hib-indusert meningitt.

The Lancet august 1991, rapporterte om ni tilfeller av Hib-indusert meningitt blant Hib-vaksinerte barn. (Pat Rattigan)

En studie av den minst uvirksomme (beste?) Hib-vaksinen, PRP-OMPC, i Los Angeles, fant man en minsket antistoff-respons i takt med vaksinedosens økning. (Pat Rattigan)

Influensavaksiner

Et postkontor droppet influensavaksinen blant de ansatte, etter at de fant ut at staben var friskere uten. (Pat Rattigan)

Det amerikanske ”Influenza Monitoring and Information Bureau” er grunnlagt og finansiert av legemiddelindustrien selv. (Pat Rattigan)

Norsk eksempel

Adventistenes barnehage i Stavanger delte et år opp de ansatte i to grupper, vaksinerte den ene, og lot den andre være. Alle de vaksinerte ble syke. De ikke-vaksinerte var i full jobb. (Kilde: egen pasient)

Norsk eksempel 2

En pasient av meg fortalte at hun hadde vært influensavaksinert hvert år i ti år og at hun i alle disse årene likevel hadde hatt influensa. Påfølgende år avsto hun vaksinen og fikk ikke influensa – for første gang på elleve år.

Av seks hundre influensavaksinerte eldre i Burmingham, førte dette til dobbelt så mange luftveissyke pensjonister blant de vaksinerte, enn blant dem uten. (P.R.)

Dr. Robert Mendelsohn slo fast at enhver influensavaksine kunne føre til Guillain-Barre-Syndrom med lammelser.

Influensavaksiner er laget av materie fra influensarammede folk, iblandet mosede hønsefostre, frembrakt ved hjelp av elektrostøt. (Pat Rattigan).

I november 1991 døde en mann fra Chesterfield, innen en time etter injeksjon av influensavaksinen. (Pat Rattigan)

Tyfusvaksinen

Tyfusvaksinen er laget av ekskrementer fra tyfoidsyke mennesker.

(Salmonella thyphus og salmonella parathyphus). (Pat Rattigan)

Koleravaksinen

WHO har endelig innrømmet, etter utallige koleraskudd, at vaksinen er virkningsløs, har frarådet den og sagt at den ”ikke er verdt å ha.” (P.R.)

Generelt om vaksiner

Vel vitende og med mistanke om at effekten av vaksiner inkluderer astma, eksemer, allergier, hjernehinnebetennelser, kreft, leukemie, krybbedød, motor neuron disease, barnediabetes og voldelig adferd, osv. osv. – så fortsetter vaksineringer over hele verden som før. (Pat Rattigan)

Harris Coulter amerikanske helsehistoriker, skriver i sin bok: Vaccination, Social Violence and Criminality: ”Et forholdsvis stort antall av alle de millioner av barn i USA som lider av autisme, og som blir tvangsinnlagt og er retarderte, hyperaktive, dyslektiske eller har ulike former for ” vannhode” (hydrocephalus) og utviklingsskader, har sine lyter pga. en eller flere av de vaksiner de har fått mot ulike sykdommer.”

Dr. R. De Long skriver: ”Siden 1981 har vi nå vaksinert befolkningen med vaksiner fra levende virus i massevis. Slik ukritisk adferd kan være årsaken til at der har oppstått nye sykdommer.”

Vi har nå 30 tusen nye sykdommer, og tallet er stigende. Vaksineprodusentene, som opptrer via korrupte byråkrater, politikere og massemedia, har alltid vært i stand til å få innpass med sine varer, etter grusomme dyreforsøk hvor menneskene blir de egentlige forsøkskaninene. (Pat Rattigan)

Dr. J. A. Morris, som er en ledende ekspert på infeksjonssykdommer i USA, sier: ”Vi får bare høre om hjernehinnebetennelsene og dødsfallene, men der er jo et stort spekter mellom feber og død, og det er alle disse tingene midt imellom, vi aldri får høre noe om.”

Dr. R. Mendelsohn sa: ”Der er nå en voksende teoretisk bevisstgjøring som knytter de siste tiårs vaksineringer til det enorme antallet økning av autoimmune sykdommer, som rheumatoid arthritis, MS, lymhpoma (lymfekreft) og leukemi (blodkreft).”

Dr. Duperrat sier: ”Vaksinasjoner har forårsaket langt mer enn bare en eksplosjon av leukemi.”

Dr. R. Moskowitz skriver i The Journal of American Institute of Homeopaths: ”Vaksiner kan hisse opp latente cellebunter, antistoffimmune virus, og pga stress og sjokk, kan dette føre til autonome (selvutløsende) celledelinger.”

Professor M. Simpson ved The American Cancer Sosiety sa: ”Vaksiner kan forårsake leddgikt, MS, lupus, Parkinson og kreft.”

Noe av det verste for immunforsvaret

Dr. Moskowitz sier at: ”Der er få større forbrytelser man kan tilby immunforsvaret, for å redusere faren for infeksjoner hos barn og unge, enn å introdusere fremmede proteiner eller å komponere moderne vaksiner.”

Pat Rattigan: ”Hvis legen, hans kontordame, laboranten eller de ”helsebesøkende” selgerne fra legemiddelindustrien ikke kan true eller vri armene rundt på 90 prosent av mødrene som står oppført på legens timeliste, for å få sine avkom permanent skadet ved hjelp av vaksiner, så ville ikke legene fått sine årlige bonuser på toppen av alt annet, nemlig 1.737 engelske pund.”

Virkelige grunner til nedgang i infeksjonssykdommer

Alle tilgjengelige bevis taler for at nedgangen i infeksjonssykdommene skyldes faktorer som bedre hygiene, bedre sanitære forhold, bedre boligforhold, ernæring og ikke minst rent vann. Med andre ord så har rørleggerne med sine vannklosetter og kjøleskapenes inntog, gjort mer for infeksjonssykdommenes utryddelse, enn legenes giftige sprøyter. Husk at på 1800-tallet gikk kloakken ute i rennesteinen. Luois Pasteur gikk alltid i midten av gaten med lommetørkle for munnen, for ikke å bli smittet fra kloakken. (Egen kommentar)

Leger som ikke blir hørt

Mediene spyr hvert år ut sine propagandareportasjer om vaksiner. Hvitkledde alvorstyngede professorer messer med gravrøsten sin om at alle må la seg vaksinere. Følgende leger blir derimot aldri hørt:

Dr. J Anthony Morris, tidligere sjef og vaksinekontollør, ved FDA sa: ”Det fins klare beviser for at immunisering gjør mer skade en gagn.” (Immunisering er det nye og litt finere ordet for vaksiner.)

Dr. R. Mendelsohn: Professor i pediatri og forfatter av boken How to Raise a Healthy Child In Spite Of Your Doctor: ”Den største trussel for utbrudd av barnesykdommer ligger i de farlige og ineffektive forsøkene som er gjort for å forhindre dem gjennom massevaksinasjoner.”

Dr. H. Buttram og dr. J. Hoffman skriver i boken Vaccinations and Immune Malfunctions: “Etter vår mening er der nå tilstrekkelig beviser for å hevde at nedsatte funksjoner fortløpende oppstår etter vaksineringsprogrammene, noe som bør få opinionen til å kreve forskning i retning av alternative metoder – for å forhindre infeksjonssykdommer.”

Professor L.C. Vincent grunnleggeren av Bioelectronics skriver: ”Alle vaksiner har den effekten at de drar blodet inn mot den sonen som karakteriseres av kreft og leukemi…vaksiner predisponerer virkelig for kreft og leukemi.”

Professor Georg Dick ved London University: ”Enhver vaksine fører med seg en viss risiko, og kan skape indre reaksjoner hos noen mennesker…generelt sett er der flere komplikasjoner etter vaksiner, enn man bør sette pris på.”

Sir Graham Wilson skriver i The Hazard of Immunisation: “I tillegg til de mange tilfeller av dødsfall fra denne praksisen, er der også en langtidsvirkende risiko som er nesten umulig å beregne nøyaktig… nemlig en fare for nedarving av alle vaksineringsprosedyrene, noe som burde føre til en avslutning av disse unødvendige og urettferdige tiltakene.”

Dr. W.C. Douglas: Cutting Edge, mai 1990: ”Bortsett fra den meget reelle mulighet for at de ulike vaksiner er blitt forurenset av virus fra dyr som kan ha medført alvorlig sykdom senere i livet, (MS, kreft, leukemi osv.) – så må vi vurdere om vaksiner reelt sett virker etter hensikten.”

”Monsteret og det misforståtte avkom”

Professor Chas Rauta ved universitetet i Perguia i Italia skriver i New York Medical Journal juli 1899: ”Vaksinasjoner er et monster og et misforstått avkom av feiltakelser og ignoranse, som ikke skulle hatt noen plass verken i hygienen eller i medisinen….tro ikke på vaksiner, det er et verdensomfattende bedrag, en uvitenskaplig praksis, en fatal overtro som i dag kan måles i tårer og sorg uten ende.”

Legg merke til at denne kommentaren er skrevet i 1899, på et tidspunkt da vaksiner allerede hadde skapt død og fordervelse over hele verden.

Dr. J.W. Hodge: The Vaccination Superstition (Vaksinasjon og overtro): “Vaksinasjoner beskytter ingenting, men slår faktisk heller tilbake tingene enda mer fintfølende, ved å undertrykke vitale krefter og minske den naturlige motstanden… og millioner av mennesker har dødd av kopper som de har fått etter å ha blitt vaksinert.”

Dr. William Howard Hay sa i en forelesning i Medical Freedom Society den 25. juni 1937: “Det er tull å tro at det å injisere puss fra…ja, vanligvis fra sår fra de små døde ofrene av koppersykdommen….det er helt utenkelig at du bare kan injisere dette inn i små barn og på noen som helst måte forbedre helsen til barna. Det som er sannheten om vaskiner er nøyaktig like sant som for alle andre former for serum immunisasjoner – hvis vi på noen som helst måte kunne bygge opp en naturlig motstand til sykdommer, ved hjelp av disse kunstferdige metodene, ville jeg applaudert til ekkoet sto i veggen, men vi kan ikke det.”

Professor Ari Zuckerman ved WHO: ”Vaksinering mot kopper er mer hasardiøst enn sykdommen selv.”

Dr. Leonar Scheele, sjefkirurg ved American Medical Assosiation, (AMA) sa i 1955: ”Ingen vaksine gitt til barn, kan beviselig være helt sikker.”

For egen regning vil jeg bare legge til:

Det fins bare en eneste vaksine som er helt sikker, og det er den vaksinen som aldri blir gitt.

Atle Johan Løvaas

Se mitt andre innlegg om vaksiner:
Vaksinasjoner, fungerer de?

Se film: In Lies We Trust

Anbefalte bøker:

Denne boken hevder at det ikke finnes noe bevis for
at vaksinasjon virkelig fungerer. Forfatteren stiller spørsmålstegn ved
ulike vaksiners effektivitet og mulige bivirkninger, med spesielt fokus
på vaksiner for barn. Med litteraturliste.

Dette er informasjon du ikke mottar fra legen eller personellet som injiserer vaksinen. Sannsynligvis har de ikke hørt om de veldokumenterte fakta som presenteres i boka, og kan derfor ikke informere deg om dem.

Boka er engelsk og ganske lettlest, 227 sider, med over 350
referanser. Alt er basert på dokumenterbare, vitenskapelige kilder og
offentlig statistikk.

Sykdomsbekjemper eller dødsmaskineri?(del1)

Følgende artikkel er hentet hos Varsleren.com, og er opprinnelig skrevet av A Løvaas i 2006, anbefaler den nettsiden, der finner du mye info som er viktig for din egen helse.

Vaksiner: Sykdomsbekjemper eller dødsmaskineri?

Sykdomsutbrudd etter vaksiner

I 1871-72 ble 98 prosent av Englands befolkning mellom 2 og 50 år vaksinert mot kopper (smallpox), og landet gjennomgikk deretter det verste utbrudd av kopper med 45.000 døde. (Don`t get stuck: Hanna Allan)

I Tyskland hvor 96 prosent var vaksinert, døde der i samme periode 125.000 mennesker av kopper. (Don`t get stuck: Hanna Allen)

I Japan ble der mellom 1886 og 1892 gitt ca 25.5 millioner koppervaksiner inklusivt revaksiner. Dvs. 2/3 av befolkningen var revaksinert i følge loven av 1872. I løpet av de syv årene fra 1886-92, ble der rapportert om 165.774 tilfeller av kopper, og 28.979 dødsfall. (Eleanor MCBean: Poisoned Needle)

I Tyskland, med tvungne vaksinasjoner mot difteri i årene 1940 til 1945, gikk tallene på difteri opp fra 40.000 til 250.000 etter vaksinene. (E. McBean P.N.)

I 1958 økte antallet polioutbrudd i USA med 43 prosent mot året før, til tross for at 52 millioner mennesker var vaksinert tre ganger. (E. McBean: P. N.)

Statistikk USA: Årlige tilfeller

Før vaksine 3. april 1954

Etter vaksine 10. juli 1954

Vannkopper

6.684

13.515

Meslinger

4.056

13.913

Kusma

2.182

5.196

Skarlagensfeber

1.256

2.295

Syfilis

828

1.631

Alle 48 regist. sykd.

19.997

47.070

(Eleanor McBeal: Poisoned Needle s.63).

Nedgang i sykdommene uten bruk av vaksiner
(Eleanor McBean Poisoned Needle)

20-årsperiode

Meslinger

Skarlagensfeber

Kikhoste

Difteri

1861-1880

1.062

1.973

1.344

932

1881-1900

1.149

585

1.104

838

1900-1920

877

197

684

504

1920-1940

297

50

294

293

1941-1948

62

69

121

105

Økning av andre sykdommer fra 1888-1958
(Eleanor McBeal)

Sykdommens navn

Økning i prosent:

Sinnssykdommer

400 prosent

Kreft

308 prosent

Anemi, blodmangel

300 prosent

Epilepsi

397 prosent

Nyresykdommer

65 prosent

Hjertesykdommer

179 prosent

Diabetes (tross inntog av insulin).

1800 prosent

Poliomyelitis

680 prosent

Vaksiners effektivitet tidlig omdiskutert

The Chicago Daily News 5. mai 1959 skrev: ”Dr. Jonas Salk forsvarte tirsdag sin poliovaksine mot angrep fra Verdens Helseorganisasjon (WHO)”. Samme avis skriver videre den 28. mai 1959: ”En av skaperne av den nye poliovaksinen, Sabine-vaksinen, som tas gjennom munnen (oralt), sa onsdag at den tidligere bruken av Salks vaksinesprøyte hadde i Israel ”liten eller ingen effekt”.

Dr. Herald R. Cox, ved Lederle Laboratories, som selv forsøker å markedsføre den nye Sabine-vaksinen, fremstilte Salks vaksine som ineffektiv ved en konferanse ved Minnesota State Medical Assosiation. Cox sa videre, ”at en konfidensiell rapport om Salks poliovaksine viste at 90 prosent av alle barn under 6 år i Israel fikk Salks vaksiner via sprøyter. Men sykdommen ble likevel en epidemi”, sa han. ”Det er helt tydelig at vaksinen var mislykket,” sa Cox til slutt. (E. McBean, Poisoned Needle s. 207).

Forurensede vaksiner

I USA oppdaget to virologer i 1960 at begge typer poliovaksiner var forurenset av et SV40-virus, som forårsaket kreft hos dyr samt forandringer i menneskets cellevevs-strukturer. Millioner av barn over hele verden har fått denne vaksinen. (Medical Journal of Australia 17/3 1973 s. 555)

Massevaksinasjon årsak til utbrudd i USA

I 1977 slo dr. Jonas Salk, skaperen av poliovaksinen, sammen med andre forskere fast at massevaksinasjoner av polio var årsaken til de fleste tilfeller av paralytisk polio over hele USA, siden 1961. Dr. Salk sa: ”Levende virusvaksiner mot influensa og paralytisk polio kan i alle fall forårsake den sykdommen som den var ment å beskytte mot.” (Science 4/4/77 Abstracts)

Vaksinasjon mislykket i forbedring av sykdommer

Dr. A. Sabine, skaperen av den andre poliovaksinen, gitt gjennom munnen, og som angivelig skulle være så mye bedre og sikrere, sa i et foredrag for italienske leger i Piazenzia den 7. desember 1985: ”Offisielle data viser at vaksinasjoner foretatt i stor skala i USA, har mislyktes i å oppnå en signifikant forbedring av de sykdommene som vi antok ville føre til beskyttelse.”

Flere utbrudd blant vaksinerte

I 1967 ble Ghana erklært fri for meslinger av WHO, etter at 96 prosent av befolkningen var vaksinert. I 1972 opplevde Ghana sitt verste utbrudd av meslinger med høyest dødelighet noensinne. (Dr. H Albonico MMR Vaccine Campaign in Switzerland, March 1990)

Mellom 1970 og 1990 var der i Storbritannia 200.000 utbrudd av pertussis (kikhoste) blant fullt ut vaksinerte barn. (Community Disease Surveillance Centre, UK)

I India i 1970 ble 260.000 mennesker vaksinert mot tuberkulose, og undersøkelser viste at der var flere syke blant de vaksinerte, enn blant de ikke-vaksinerte (Lancet 12/180 s. 73). I 1978 viste en undersøkelse i 30 av USAs stater, at mer enn halvparten av alle barn med meslinger var ”forsvarlig vaksinert”. (The People`s Doctor, Dr. R. Mendelsohn).

Sverige avskaffer kikhostevaksinering

I Sverige ble vaksinering mot kikhoste avskaffet i 1979, pga. sin ineffektivitet.  Av 5.140 tilfeller i 1978, var hele 84 prosent vaksinert tre ganger. Svenskene opplevde at der var mer kikhoste blant de vaksinerte, enn ikke-vaksinerte. (BMJ 283:696-697, 1981)

Produsenter setter av store beløp til erstatningssøksmål

I USA steg prisen pr. DPT-vaksine fra 11 cent i 1982, til 11.40 dollar i 1987. Produsentene av vaksinen satte til side 8 dollar per skudd for å dekke kostnadene til foreldre med hjerneskadde barn, eller til barn som døde av vaksinene.

DPT=Difteri/pertussis/tetanus = Difteri/kikhoste/stivkrampe (The Vine, utg. 7 jan. 1994 Nambour, Qld)

JAMA: Leger nekter å ta vaksine selv

I februar 1981-utgaven av Journal of the American Medical Assosiation sto det at 90 prosent av alle leger innen eldreomsorgen og 66 prosent av alle leger innen barsel, avstod fra å la seg vaksinere mot rubella (røde hunder).

Uvaksinerte unngår utbruddene oftere?

I Oman oppsto der i 1988-89 polioutbrudd blant tusenvis av fullt ut vaksinerte barn. Områdene med høyest sykelighet hadde høyest dekning av vaksiner. Områder med lavest vaksinasjonsdekning hadde lavest sykelighet. (Lancet 21/9/91).

I 1990 viste undersøkelser i England blant 598 leger at 50 prosent av dem avsto fra å la seg vaksinere mot hepatitt B til tross for at de selv tilhørte en høy risikogruppe. (British Med. Jnl 27/1/-90).

I 1990 skrev the Journal of Medical Assosiation: ”Til tross for at mer enn 95 prosent av alle skolebarn i USA er vaksinert mot meslinger, så oppstår der stadig store utbrudd av meslinger i våre skoler, og de fleste tilfeller i denne undersøkelsen, viser at dette skjer blant barn som tidligere er vaksinert”. (JAMA,21/11/90).

FDA: Ca 450.000 alvorlige vaksinereaksjoner 1990-1993

Fra juli 1990 til november 1993 registrerte US Food and Drug Administration (FDA) hele 45.072 alvorlige reaksjoner som følge av vaksiner. FDA innrømmet at dette tallet representerte bare ca. 10 prosent av realiteten fordi de fleste leger nok avsto fra å rapportere om vaksineskader. Med andre ord så dreier det seg om en halv million årlige alvorlige skader etter vaksiner. (National Vaccine Information Centre 2. mars 1994).

I the New England Journal of Medicine i juli 1994, sto der at studier viste at over 80 prosent av alle barn under fem år med kikhoste, var fullt ut vaksinert.

Leger stemmer NEI til obligatoriske vaksiner

Den 2. november 2000 besluttet den amerikanske legeforening, the Association of American Physicians and Surgeons (AAPS), etter avstemming på sin 57. årlige kongress i St. Luois, at foreningen skulle sende en resolusjon om å få slutt på obligatoriske vaksinasjoner på barn. Avstemningen var enstemmig, uten en eneste nei-stemme.

Militæret tester hemmelige vaksiner på befolkningen

Ledsagerstoffet squalene, som er en olje tilsatt antraxvaksinen (miltbrann), forårsaker autoimmune sykdommer, hvor kroppen angriper seg selv og kan være livstruende. Militære leger har hemmelig sprøytet inn squalene (pluss antraks) i vaksiner gitt til personalet i hæren, marinen og luftforsvaret. Ett av de tusenvis av ofrene i denne eksperimenteringen, er en sersjant i hæren hvis lillehjerne skrumpet inn til han ikke lenger kunne verken gå eller skrive navnet sitt.

Tusenvis av soldater i den første Irak-krigen i 1991 er døde etter disse nazi-lignende eksperimentene. Amerikanerne utvikler fortsatt vaksiner med squalene brukt mot sivilbefolkningen. Alt dette benektes av amerikanske militære myndigheter, The Department of Health and Human Service, og ikke minst av produsenten.

Kilde: Prisbelønnet journalist Gary Matsumoto i boken ”Vaccine-A” fra 2004, som har skapt furore i USA, hvor flere ledende militære toppfolk har uttalt seg med avsky. Blant dem er USAs mest dekorerte soldat, Col. David H. Hackwood, pensjonert fra US Army.

Omtale av diverse vaksiner

Det under er plukket fra Nat. Doc. homøop. Patrick Rattigams bok Vaksiner – femti ting som legen glemte å fortelle deg, og fra E. McBeans, Lynn McTaggerts og Viera Sheibners bøker, pluss egne kommentarer.

Koppervaksinen

Kopper skulle vært utryddet rundt 1870, hvis ikke Edward Jenner (oppfinneren av vaksinen) hadde tvunget vaksinen på barn i 1867, noe som førte til den største epidemi med høydepunkt i 1872 med 45.000 døde. (Pat Rattigan)

Den engelske hæren tok vel vare på sine soldater og vaksinerte dem både en, to og tre ganger. Statistikken blant soldatene i hæren var likevel denne:

I 1888 var der 72 tilfeller av kopper og 21 døde.

I 1890 var der 207 tilfeller og 78 døde.

I 1900 var der 246 tilfeller og 113 døde. (Eleanor McBean)

Edward Jenner var ikke lege, men apoteker og frimurer, og tjente seg styrtrik på vaksiner. Han tok serum fra syke dyr (horse pox/hestekopper), og sprøytet det inn i mennesker, og postulerte for den medisinske verden at dette skulle immunisere mot kopper på mennesker. Resultatet var kreft og død over en lav sko. Kreft på denne tiden var en sjelden sykdom. Jenner ble likevel et ikon innen den medisinske verden, og regnes som vaksinens far. Han førte aldri statistikk over sine medisinske eksperimenter. (E. McBean: Poisoned Needle)

Jenner injiserte også sin egen 18 måneder gamle sønn, den 14. mai 1796. Sønnen var syk hele sitt liv, og døde av tuberkulose 21 år gammel.
(Eleanor McBean Poisoned Needle s. 29)

I 1810 skrev the London Medical Observer at av 535 tilfeller av kopper etter vaksinasjoner – der Jenner selv hadde vært med på å utføre vaksinene – og der alle navn og myndighetspersoner som var med og rapporterte, var nevnt i detaljer – ble der rapportert om 97 dødsfall av kopper blant de vaksinerte og 150 tilfeller av alvorlige skader. Ti av dem var medisinere, inklusivt to professorer i anatomi. (Eleanor McBean Poisoned Needle s. 36)

For å teste ut effektiviteten av naturlig immunisering kontra vaksiner, utfordret en ikke-vaksinert stab fra Kingston Clinic seks vaksinerte leger til å jobbe sammen med dem ved et kopperisolat. Legene hadde god grunn til å avstå tilbudet. (Pat Rattigan)

AIDS-tilfellene økte i Brasil, Haiti, Burundi, Ruanda, Tansania, Zaire, Zambia, Uganda og Malawi – i takt med økningen av koppervaksinene. (Pat Rattigan)

Poliovaksinen (Poliomyelitis)

Amerikanske helsemyndigheter vurderte omlegging av vaksinepolitikken etter at de innså det faktum at alle tilfeller av polio skyldes poliovaksinen. (P.R.)

Bernhard Reis, engelsk professor ved Cornell University, som var ”en energibunt av en atlet,” ble lammet av polio en måned etter at hans baby ble lovmessig pålagt poliovaksine. (Pat Rattigan)

Kay McNeary ble tildelt 1.1 millioner dollar i erstatning etter at hun ble lam av polio, etter å ha skiftet bleie på sitt nylig poliovaksinerte barn. (Pat Rattigan)

Dr. Sherri Tennpenny skriver: ”Der er stor fare for at den kjemiske suppen som man kaller vaksiner, kan komme seg direkte inn i hjernen. Øverst i nesepassajen finnes et papirtynt bein som kalles den cibriforme plate. Her passerer luktenerven (nerv. olphactorius) gjennom et hull direkte fra hjernen og bringer med seg molekyler som informasjon til hjernen. Dette kalles lukt. Denne olfaktorietrakten har lenge vært kjent som en mulig innfallsport av mikrober (og amalgangass) til hjernen.” (Sepp Hasslberger i Health Supreme)

Hjernen er også beskyttet ved en hjerne-blod-barriere som består av et tett nettverk av blodårer, som skal forhindre at hjernen mottar mikrober fra blodet. Dette nettverket kan være svekket eller skadet av kjemikalier, noe som gjør det lettere for hjernen å bli infisert av mikroorganismer. (Egen kommentar)

Også fettlaget rundt nervene, el. myelinlaget kan være svekket som følge av kjemikalier, blant annet fra vaksiner. Dette gjør det dermed lettere for andre mikrober å trenge inn i sentralnervesystemet ved neste korsvei. Dette ser en stadig ved MS-pasienter med dårlig myelinlag. De blir fort utsatt for nye infeksjoner, som skaper nye ”Schub,” dvs. forverrelse av tilstanden. Disse forverrelsene kan være forbigående, dersom kroppen selv klarer å kvitte seg med mikrobene etterhvert. Men ofte fører det bare til permanent forverrelse – også fordi tap av myelin skaper kortslutning i nervesystemet. (Egen kommentar)

Millioner av barn på 50-60-tallet fikk enten Salk-poliovaksinen direkte inn i blodet – eller gjennom munnen – som Sabine-vaksinen. Begge typer vaksiner var forurenset av det kreftfremkallende SV40-viruset. (Pat Rattigan)

Dr. F. Klenner, selv polioforsker i USA, sa det slik: ”Mange hevder i sitt stille sinn, at både  Salk- og Sabine-vaksinene, som begge er laget av nyrevev fra aper, har vært den direkte årsaken til den store økningen av leukemi (blodkreft) i vår befolkning.” (Pat Rattigan)

The Lancet rapporterte om en økning av paralytisk polio i Oman blant fullt ut vaksinerte barn. Vaksinelobbyen hevdet derimot at det som trengtes, var en økning av vaksinedosene ved barnas fødsel, samt ved sjette, tiende og fjortende uke. I tillegg skulle dosene økes også ved andre vaksiner på senere tidspunkt.

Tuberkulosevaksinen (BCG)

I sin bok ”Pour La Libere” skriver M. Marcel Lemaire: ”Det franske Pasteur-instituttet ble i sin tid opprettet ene og alene for å selge vaksiner mot hundegalskap. (Rabies)  Siden har dette instituttet produsert vaksiner for milliarder av frank, og har fulgt sine egne skatteregler, ved enkelt og greit ikke å la seg registrere som firma. Hver gang myndighetene har laget lover som gjør vaksineringene obligatorisk, har prisene steget med rakettfart.

Spekulering i vaksinepriser

I 1951 kostet to ampuller difteri og tetanus 12 frank, og i 1953 kostet de 510 frank.” Han skriver videre: ”Også tuberkulosevaksinen steg 40 ggr. i pris. Det samme skjer i andre sammenhenger, hvor f.eks. et syntetisk hormon kan fremstilles for 30 dollar pr. halvkilo – og selges for 50.000 dollar.” (Sepp Hasslberger)

Da det narkotiske stoffet kalt ”Valium” ble lansert som ”legemiddel” på 70-tallet, kostet det 2 dollar pr. kilo å fremstille. Det ble solgt videre for 20 tusen dollar pr. kilo. (David Icke)

Usikre testmetoder

De fleste land bruker den såkalte Heafs test for å påvise sensitiviteten overfor tuberkulose. Ulikt alle andre tester, skal et negativt resultat bety at barnet ikke er bærer av antistoffer mot tuberkelbacillen. Imidlertid er testen forbundet med notorisk usikkerhet. Selv The American Academy of Pediatrics advarer sine medlemmer om at testen viser både falsk positivt og falsk negativt resultat.

Videre heter det at ingen lenger er sikker på hva en positiv test egentlig betyr. Det kan bety at man er immun mot tuberkulose, eller at man har hatt infeksjoner tidligere, eller det kan ganske enkelt bety at man er allergisk mot selve testen.

I en studie ved britiske skoledistrikter hvor 92 prosent var testet med Heafs test, var de fleste distriktene enige om hva de skulle gjøre med 0-graden, (som viste svært liten reaksjon, og hvor det anbefaltes vaksinasjon). Også ved grad 3 og 4, som viser en uttalt reaksjon, var enigheten stor (hvor de ble anbefalt å ta kontakt med sykehus før de ga skuddet).

Uenigheten oppsto ved grad 2 – hvor omlag en tredjedel av distriktene anbefalte ingen vaksine, og hvor omlag to tredjedeler anbefalte å sende dem videre til sykehuset for undersøkelser, før skuddet ble gitt. Bare ett distrikt anbefalte vaksine på dette stadiet av testen. (BMJ 92;302). I tillegg til uenigheten om hvilken gruppe som trengte vaksiner med levende bakterier, eksisterer der en grunnleggende tvil om dens effektivitet. I ti kontrollerte forsøk fra hele verden, siden 1930, viser klart at BCG-vaksinen, som beskyttelse mot tuberkulose, har variert  fra null til 80 prosent i virkning. (Medical Monitor 5. juni 1992)

Beskytter bedre mot leprabasillen

Problemet med BCG-vaksinen er at den bare kan begrense multipliseringen og spredningen av tuberkelbakteriene. Den kan ikke forhindre infeksjon hos folk som allerede er blitt utsatt for bakterien. Der er faktisk økende bevis for at BCG-vaksinen fører til bedre beskyttelse mot leprabacillen, enn mot tuberkel-basillen, spesielt i den tredje verden, hvor tuberkulosen fortsatt er levende. I en stor afrikansk undersøkelse i Malawi, hvor 83 tusen mennesker var vaksinert, konkluderte de med at halvparten ble beskyttet mot lepra, mens ingen viste signifikant beskyttelse mot tuberkulose. (The Lancet 1992; 339: 636-39)

The London School of Hygiene and Tropical Medicine gjennomførte en spesialanalyse, og fant ut at vaksinen bare var effektiv i 22 prosent av alle tilfellene i Kenya, og i 20 prosent i enkelte områder av India. Den totale effektiviteten varierte fra null til 80 prosent, verden rundt. Dette fordi variasjonen av bakteriestammene er stor og de genetiske, ernæringsmessige og miljømessige forskjeller varierer enormt. (The Lancet, 1995; 346: 1339-54)

Del 2 fortsetter her

Vaksinasjoner, fungerer de?

Vaccination – The Hidden Truth (1998)

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=8610554679207090010&hl=en

Mercury, Autism and the Global Vaccine Agenda
http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6890106663412840646&hl=en

Alex Jones – The Danger of Vaccinations http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=7684540545652536367&hl=en

Hva Davide Icke sier om Aspartam, vaksinasjoner og fluorisering
http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=6988615877566641891&hl=en

 

Etter å ha sett dette kan man jo starte å undre seg over hvorfor Stoltenberg kommer med utspill som dette.. man kan jo spørre seg om mannen er uvitende og desinformert, det virker i allefall slik! eller han har satt seg inn i saken fra begge sider og likevel går inn for det, hvem tjener på det? kanskje legemiddelindustrien?..10milliarder er mye penger.. hvem betaler?

Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn
Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn. Aftenposten.no

Her kan du lese mer om Stoltenbergs tette bånd til vaksine industrien
(scroll halveis ned på siden til avsnittet om vaksiner)
(Bokomtale av boken Sov, mitt lille norge av Rolf Kenneth Myhre)
http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

 

Akha Forced Vaccinations
The Akha are told if they don’t agree to the vaccination they will not be given an ID card for the baby.

Akha Vaccinations and Miscarriages
Forced vaccinations of Akha women during pregnancy

Vaksinering er morro – vaksinering i Haiti

Godt jobba Jens! Nå får bildet av deg med 666 på brystet virkelig mening.

Les mer:
Myndighetene mot folks helse?
Genmanipulering av mat
-Infowars.com – Why you should avoid taking vaccines
-Infowars.com – "Kill 90% of Population"
mer info på PrisonPlanet.com.. ‘Brave New World’
Det Norske Vaksineprogrammet
Barnevakinasjonsprogrammet
Hva er sannheten om vaksiner? (anbefales)
Virkninger og bivirkninger av vaksiner (anbefales)

Ny vaksiner som nå blir innført i Norge:
Ny vaksine for barn – Et farlig eksperiment
(Prevenar – hjernehinnebetennelse, lungebetennelse og blodforgiftning)
Ny vaksine godkjent
(Gardasil – limorhalskreft)

Alvorlige anklager mot folkehelseinstituttet
Slakter vaksineprosjekt på barn og rekrutter

Befolkningsreduksjonen starter snart også i Norge…
"P-pillen er den første som er designet for å stoppe menstruasjonen helt."

Blogg: Din kilde til usensurert helseinfo
http://www.naturmedisinske.no/
Bøker: Alternativmedisinsk.no

Henry Kissinger’s 1974 Plan for Food Control Genocide

Flere videoer:
The Truth About vaccinations Part 1
The Truth About vaccinations Part 2

Eksperimentell vaksinering i USArmy,,se filmen ‘Beyond Treason'(se trailer)

URGENT WARNING: H5N1 DNA in Flu Vaccine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaksinering er ikke immunisering (Fritt Helsevalg)

 

 

 

 Foredrag med forfatteren Tim O’Shea:
Are vaccines killing us slowly?

 

 

 

 

 

VAKSINASJONHva er sannheten om vaksiner?Homøopat Rolf Erik Hanssen www.naturmedisinske.no har skrevet en bombe av en bok som han kaller VAKSINASJON. Hva er sannheten om vaksiner?   Ingen i Norge har før ham skrevet en bok, som er i nærheten av dette, hva angå det å avsløre de løgner og bedrag som ligger bak to hundre års virksomhet med vaksinering over hele verden. Aldri har noen våget, ei heller maktet å sette bjella på katten, og til de grader klart å kle av vaksineskammen, som det Hanssen har gjort i denne boken. Han dokumenterer og påviser med nitid etterrettelighet det bedrag som vaksinene representerer.  Han stiller nådeløse spørsmålstegn som ingen, verken leger, helsesøstre, helsemyndigheter eller farmasøytisk industri er i stand til å svare på.Tvert imot har han blitt møtt med taushet. Ingen har våget å kommentere denne boken som er blitt forbigått i all stillhet. Og heller ikke noen av de større kjente forlagene har våget å utgi boken til Hanssen, som har måttet ty til et lite forlag i Trondheim, som til slutt våget å utgi den.Våre myndigheter, representert ved det vi populært kaller ”Folkehelsa” – dvs. Nasjonalt Folkehelseinstitutt, har heller ikke våget å stille opp i debatt med forfatteren, til tross for invitasjon.  Ingen medier, bort sett fra NRKs lokalesendinger i Trøndelag, hvor Hanssen slapp til da boken kom ut i 2006, har våget å begi seg ut på vaksinedebatten, og slett ikke å presentere boken. Vaksinedebatter i NRKs riksprogrammer, er så vidt jeg vet fraværende. Når til og med Hanssens eget fagforbund Norske Homøopaters Landsforbund går god for vaksiner og sier det er bra for folkehelsen, da er det sannelig ikke lett å være den som står under fossen og tar imot spruten. Forfatteren har endelig tatt konsekvensene og meldt seg ut av denne rumpeslikkende foreningen.Men var det ikke en ensom liten gutt, som en gang påsto at keiseren var naken?           Hanssen påviser i denne boken at helsemyndighetene er totalt på gyngende grunn, og at de aldri noensinne har klart å fremskaffe noen som helst beviser for at vaksiner noen gang har hjulpet, mot noen som helst sykdom. Tvert i mot avkler han deres bortforklaringer og løgner, ved hjelp av elegante motstikk, så formelig blodet drypper.  Han klarer elegant å immunisere ethvert fornuftig tenkende menneske, (som fortsatt har bondevettet i behold), til å forstå hvor viktig det er å holde seg langt unna alt som heter vaksiner.  Noe som kanskje er en forutsetning, hvis en vil beholde det samme bondevettet. Elegant og slentrende slenger han statistikker på bordet når dét trengs, og i neste nå så siterer han helsemyndighetenes propaganda, som han setter opp mot hverandre, og som han etter møysommelig gravearbeid har fremskaffet. Når dét så er gjort, kommer han til slutt med egne kommentarer og meninger, som han fremfører med presis overbevisning og logikk. Og som gjør at man lett forstår hvor sannheten er, og hvem som er katten og hvem det er som har bjeller på. Han beviser nærmest til det kjedsommelige (men med det menes slett ikke at boken er kjedelig), at vaksiner er det motsatte av hva våre hjernevaskende og vaksinerende statlige myndigheter har fått oss til å tro. Vaksinenes nåler har forårsaker mer sykdom og død, enn de har forebygget sykdom.George Orwells definisjon på double speak er: Sannhet er løgn, og løgn er sannhet.  Hanssen har fulgt vaksinenes historie, helt fra Edward Jenner i 1798 satte sine første sprøyter med serum fra kukopper, og forårsaket død og fordervelse i stor stil, og frem til dagens vaksiner, tilsatt aluminium, formalin og kvikksølv. Jenner klarte til og med å ta livet av sin egen sønn, noe han dessverre ikke har vært alene om. Men det fremgår naturligvis ingenting av dette i det som den norske stats propagandamaskineri lirer av seg, om vaksinenes fortreffelighet, beskrevet på side 21 i boken. Hanssen lar selvfølgelig også statspropagandaen slippe til, noe som blir rene gavepakken for ham. Han kan dermed straks tilbakeviser tingene, bit for bit.  Med letthet stiller han de rette ”pinlige spørsmålene,” – som alle som en – blir hengende i luften, ubesvart av ”rette vedkommende.”Hanssen er innom det meste. Knapt noe er utelatt. Han berører også det bedraget som har foregått i Afrika, hvor man antar at et sted mellom 50 og 70 prosent av befolkningen i enkelte områder, stille og rolig er utryddet av vaksineprogrammene. Han nevner også vår tids største barnemorder Robert Strange McNamara, som med sin politikk og medvirkning til utplanting av HIV-viruset, (genmanipulert i CIAs laboratorier), har drept på millioner av mennesker i Afrika.Hanssen berører også det ømtålige temaet da den afrikanske fredsprisvinneren av 2004 – Wanghari Mathaahi – forsnakket seg og påsto at Afrika var forsøkt utryddet bevisst ved hjelp av det laboratorieproduserte HIV-virus. Vi husker alle hvordan hun fikk munnkurv av den norske regjering, like før hun skulle motta prisen i Aulaen i Oslo. Statsminister Bondevik måtte i hu og hast reiste til Afrika i eget privatfly, betalt av norske skattebetalere, for å snakke henne til rette. Vi så hvordan salongreporteren, det servile NRK-koryféet og CIA planten Tomm Kristiansen, i all sin forsmilte sørlandske vennskapelighet, liksom skulle intervjue jubilanten. Som på sin side stilte i sin afrikanske skrud og stas, i ett av NRKs studier på Marinlyst.  Selvfølgelig for bare å koseprate med onkel Tomm. Ingen pinlige spørsmål om laboratorieproduserte HIV virus ble berørt, naturligvis, selv om undertegnede har sendt ham lassevis av nettsider og informasjoner i årevis, vedrørende dette skammens tema.  Han vet nok alt om dette – bak munnkurven sin. Utdelingen av prisen i Aulaen gikk selvfølgelig for seg med de kongelige sittende smilende, lyttende, nikkende og klappende til den fine musikken – etter en underdanig takketale fra Wangharis side. Som hadde fått beskjed om å tie om alt hun visste. Det man sier på hjemmebane er jo en ting, noe annet er hva men sier i salongene på slott og palasser, ute i verden. Sannhetskorn fins det jo ikke plass til i kofferter på lange reiser. I Løgnens Høyborg, med konger og statsministre ti stede, passer ikke det dårlig. Hanssen har et stort kildemateriale å øse fra, og har også hentet frem sitt gamle bysbarns Einar Larsens bok ”Den homøopatiske Huslæge” – hvorfra han siterer følgende på side 93, og som viser at motstand og advarslene mot vaksinene var på banen allerede på begynnelsen av 1900-tallet. Der var ikke mangel på våkne folk, som allerede den gangen så galskapen:  ”Vaksinasjoner mot kopper skriver seg fra året 1796 da den engelske feltskjærer Jenner trådte frem med den mening at han hadde funnet en kilde til helse på syke kyr og hestekopper. Riktignok hadde man i et par menneskealdre allerede hatt en lignende fremgangsmåte, inokulasjonen, hvilket hadde resultert i at dødspromillen hadde nære fordoblet sig. Der hadde grassert en sykdom blandt hester og kyr i Gloucestershire utenfor London og den smittet mennesker som fikk en sykdom med lignende forløp som den fryktede smittekopper. Men de som gjennomgikk denne hest-ku-sykdom fikk ikke koppene, så mente Jenner, for så mente melkerne i Gloucestershire.       Professor Creighton som har studert all den opprinnelige vaksinasjonslitteratur fra denne tid mener at det ikke på noen måte beskytter mot smittekopper og major dr. Greenwood, professor i statistikk og og chef- statistikker i det engelske sundhetsministerium uttaler: ”I Jenners klassiske arbeid var det ikke den feil som ikke var begått. Det var meget som tydet på at Jenner var en ekte ”charlatan”. ”Hvorledes vi lar oss beherske av en gammel overtro. Vaksinasjon er årsak til sykdom og død” av L. Lind af Hageby.).Jenner mente at vaksinasjonen ga beskyttelse forlivstiden. Allerede i 1805 offentliggjorde dr. Rowley 504 tilfeller av vaksinerte som hadde fått smittekopper, hvorav 75 døde. Selv fikk Jenner føle vaksinasjonens ”velsignelse” idet hans egen sønn døde en tid etter i tuberkulose. Det blev dog ikke siste gang vaksinatørene drepte sine egne barn. Medisinrådet Bauer sier at han gjennom kukoppeinpodingen ”pinte i hjel” sin egen sønn. Dr. Verkrüger: ”Jeg har bare for noen få dager siden mistet et meget friskt barn gjennom vaksinasjonen.”. Siden Jenners dager er ”beskyttelse for livstiden” blitt redusert til mer beskjedne tallstørrelser, de offisielle tallene er dalet til 7 år, 5 år, 2 år, ja i 1929 godtok ikke de franske sundhetsmyndigheter engelske reisende og sjøfolk som var vaksinert to måneder i forveien, men lot dem vaksinere om igjen.Datidens medisinske videnskap godtok Jenners påstander uten gransking og fyldesgjørende beviser. På dr. Rowleys offentliggjørelse fulgte snart det ene efter det andre og nu var striden i full gang om vaksinasjonen. Men ørene måtte tilstoppes for å skjule skandalen med det store honoraret på over en halv million kroner som parlamentet hadde bevilget Jenner. Det gikk heller ikke lenge førJenner selv ble hentet til smittekoppsyke som han straks forut hadde vaksinert. Det oppgis som aldeles sikkert at flere hundre personer som Jenner selv hadde vaksinert fikk smittekopper. Senere har de fleste av jordens land blitt med i dansen rundt gullkalven, ja for en gullkalv er det blitt for vaksinasjonens utøvere. Og da den ”ulærte” og ”enfoldige” mann ikke frivillig vilde la sig overbevise om ”den videnskaplige opdagelse”, innførtes tvangsvaksinasjonen.La oss se på fremstillingen av denne ”livseleksir”: Man spenner en kalv – hundrer av kalver – til en benk, raker buken fri for hår og med en lansett dyppet i smittestoff – som med kyr som mellom-ledd er hente
t fra koppersyke menneskers sår – gjør man mange innsnitt i kalvens buk mens føtter, hode og hale holdes fastspent med stropper for å hindre dyret i å slikke sig og derved forstyrre dette djevelens verk. I de 5 a 6 dagene modningsprosessen varer lider kalven alle helvedes kvaler så den stakkars kropp dirrer. Så skraper man av disse nydelige ingredienser: hudpartikler, friske og i forråtnelse gående organiske stoffer og stoffskifteprodukter, verk, blod og lymfe. Disse herligheter blandes med nellikolje, destillert vann og glyserin – og er ferdig til barna. Dette skal altså være ”beskyttelse” mot kopper. Professor Ruata i Italia mener statistisk å kunne påvise at vaksinasjonen i stedet  s å r  kopper, ti aldri har Italia vært hjemsøkt av så svære epidemier som efter tvangsvaksinasjonens innførelse. De med kalvelymfe vaksinerte rekrutter har endog blitt angrepet i dobbel så stort antall som de ikke vaksinerte. I Japan var likeledes sådanne epidemier forut ukjente, som de der opptrådte efter  vaksinasjonens innførelse. (”Vãsterlandsk Baaldyrkan” av pastor V. Vallberg.). (Baal=djevel).      
Videre er boken full av referater hentet fra leger som opp gjennom tidene har sett hvor det bar hen etter hvert vaksineringsprogram, som er blitt tvangspålagt land etter land over hele verden. Fremst i denne rekken står naturligvis medisinmafiaens hjemland USA, som i dag påfører sitt folk et antall dødelige sprøyter, som overgår alle land i verden. Og hvor også autismen, allergiene, astmaen og diagnosemakeriet rundt ME, ADHD og andre bokstav-forkortelser er i høysetet.Sitatene hagler fra frustrerte leger som har trodd på vaksinenes velsignelser, men som har måttet innse det store dødelige bedraget og begjæret om penger og fortjeneste, som ligger bak det hele. Jeg skal nøye meg med et par av dem og som står skrevet på side 101; Dr. med. Adolf Vogt: professor i sunnhetsstatistikk og hygiene ved universitetet i Bern, Sveits, sa i en redegjørelse overfor The British Royal Commission: ”Etter å ha samlet materiale fra 400 tusen tilfeller (min uthevning) ser jeg mig nødt til å innrømme at min tro på vaksinasjoner er fullstendig kullkastet”.     På side 102: La oss heller ikke glemme at der er medisinske autoriteter som påstår at vår tids forferdelig omsiggripen av tuberkulose og kreft har sin hovedårsak i den gjennom et sekelledd foretatte tvangskoppervaksinasjon. Det er bemerkelsesverdig at de land hvor vaksinasjonen innføres først, Bayern, Norge og Sverige, er de fremste på kreftsykdommens områder, mens i Ungarn der vaksinasjonen innførtes sist, er dødeligheten i kreft minst. (”Vesterländske Baalsdyrkan” av pastor V. Vallberg.).Jeg kan ikke dy meg, men må også ta med denne fra side 101:Dr. med. J. J. G. Wilkinson, en tidligere kjent forkjemper for vaksinasjoner erklærer: ”Jeg vet meget godt at der finnes mange former for sosial ondskap; men efter at jeg nu har satt meg inn i alt angående vaksinasjoner, må jeg si at jeg anser den for å være en av de verste av dem alle, idet den fratar menneskehetens dens siste håp – de små nyfødte barns sundhet”.    Boken kommer selvsagt ikke utenom de enorme MA$$ENE av dollar som samles i pengebingene til vaksineprodusentene, som ler seg i hjel på vei til banken. Årlige omsetning er nå på ett tusen milliarder dollar, noe som betyr at farmasøytisk industri har passert oljeindustrien i fortjeneste. Men hva gjør dét, når det er oljeindustrien selv som også eier den farmasøytiske industri?Hanssen kommer også detaljert inn på de ulike vaksinene som mer og mindre regnes for farlige. Det er en kjent sak at blant de aller verste er kikhostevaksinen. På side 203 under kapittelet; Er det noe Folkehelseinstituttet holder tilbake? drøfter forfatteren hvordan Norge i 1998 fulgte britiske myndigheter med en ny (sitat): ”sikrere” vaksine uten å undersøke sikkerheten ved vaksinen. Men nye undersøkelser viser at kikhoste muterer og kanskje ikke responderer på vaksinen. Barn som allerede har fått standarddosene av kikhostevaksinen ved to, tre, og firemånedersalderen, skal nå få en ekstra dose når de er tre og fem år gamle, sammen med difteri- og stivkrampeboosteren.” Legg merke til ordbruken her: boosteren, noe som liksom virkelig skal sette sving i sakene, og som betyr høyere og kraftigere giftdoser, direkte innsprøytning i små barnekropper, når de er ”frekke nok” til ikke å bli frisk av de vanlige dosene! Hanssen skriver videre:”Myndighetene har til og med ment å bruke denne som en ”engangsdose” sammen med MMR-boosteren, slik at forsøksbarna kan få minst seks vaksiner på en og samme dag. Skjult bak dette tilsynelatende uskyldige tillegget til førskolevaksinen ligger voldsomme bekymringer fra myndighetenes side, med tanke på at kikhostevaksinen kan ha frembrakt en ny sykdom som er immun mot vaksinen. Helsemyndighetene innrømmer at den nye boosteren er brakt på banen fordi den vanlige vaksinen ikke klarer å forhindre kikhoste hos spedbarn. I følge en pressemelding er fra 15. Oktober 2001, er kikhoste fremdeles en kilde til alvorlig sykdom og dødsfall hos spedbarn, til tross for en vaksinasjonsdekning på 95%. (Min uthevning) Helsemyndighetene fremholder at spedbarn blir smittet av sine søsken eller foreldre.” Kan det verre bli? Smittes av søsken som alle er vaksinert? Og av foreldre?  Ja, takker fanden for det. Selvfølgelig, for de er jo alle sammen vaksinert og dermed potensielle smittebærere. Vaksinerte individer smitter like godt som andre, fra de mikrobene som de selv har blitt smittet med fra vaksinene. Er vel dette så merkelig å forstå?Hanssen skriver videre: ”Antall dødsfall som følger av sykdommen er økende. I 1999 var antall dødsfall i Storbritannia seksdobler siden 1980. Til tross for nesten 100 % vaksinasjonsdekning øker sykdomsforekomsten hos spedbarn. I perioden 1990-97 har riktignok antall sykdomstilfeller sunket, men ikke for barn under tre måneder. Myndighetene hevder at flesteparten av spedbarna som får sykdommen er for unge til å bli vaksinert, men faktum er at spedbarn får sine f
ørste vaksiner ved tomånedersalderen (i Storbritannia) og ved tremånedersalderen (i Norge). En del av barna under ett år som blir rammet, har hatt minst en av tre doser av DPT-vaksinene. Sannsynligvis virker ikke vaksinene, selv blant barn som nettopp har fått den.” (min uthevning).
Forfatteren drøfter videre hvordan kikhostevaksinene har skapt økt sykdom i Nederland og i Canada og Australia og henviser til troverdige kilder som: Infection Control Hospital og Canadian Community Hospital Epidemial og  Canadian Commuity Dis. Rep. Han skriver:”I England har en økning på 29 % i løpet av de siste 20 årene, hovedsakelig forekommet hos barn under ett år, til tross for det faktum at minst to tredjedeler av alle barn får kikhoste-vaksinen, og vaksinen er antatt å være 88 % effektiv hos barn mellom 1-18 måneder gamle. Undertegnedes påstand er at ingen blir frisk på grunn av vaksiner, men på tross for dem. Kritikere til dette vil nok hevde at alt nok var mye ”verre før i tiden,” og at de moderne vaksinene av i dag er ”mye sikrere og mye mer effektiv, enn de var for over hundre år siden.” Tja mon det? Forfatteren skriver videre: ”Den acellulære kikhostevaksinen som blir gitt som booster, er ikke den samme som den spedbarn får. Over store deler av Europa får spedbarn ”de gode gamle” helcellevaksinene. Oppskriften på den gamle og den nye helscellevaksinen er så godt som uforandret fra den første oppskriften, som ble laget av franske bakteriologer i 1912. Kikhostebakterien ble dyrket i store potter, drept ved varmebehandling og preservert med formaldehyd. Dette er det originale brygget som er blitt sprøytet inn i armene til spedbarn. Det eneste som er kommet til er metallsalt for å styrke effekten av medisinen (vanligvis aluminium), pluss thiomersal (kvikksølvderivat). Sprøyter – eller bare sprøyt?Han skriver videre om hvordan økte forekomster av reaksjoner er registrert i 2001; ”men en ”acellulær” vaksine hvor kikhostetoksinet er inaktivert ved hjelp av glutaraldehyd eller hydrogenperoksyd, eller er genetisk modifisert (noe som antas å gjøre den sikrere), er nå tilgjengelig.”Han fremholder at både engelske og amerikanske myndigheter fullstendig har stolt på disse vaksinene og at der ”ikke har vært grunn til verken effektivitet eller sikkerhet”. Her har alt vært basert på antagelser og slett ikke på noen form for forskning eller undersøkelser.Heller ikke britiske myndigheter var stort bedre som bare utførte en eneste undersøkelse, og dermed kunne de fastslå at alt var i sin skjønneste orden. Likevel er der noe som skjer i kulissene. Forfatteren skriver vider:”USA og en rekke europeiske land begynner nå å bytte ut den gamle helcellevarienten ettersom de betrakter den som sikrere. Den forårsaker færre av de alvorlige reaksjonene som med den gamle vaksinen: Svært høy feber, hypotoni (blodtrykksfall) vedvarende skriking og kramper.”Er det ikke kjekt, for å si det i Dag Hiåsens terminologi, hvordan man evner å forbedre noe som tidligere bare skapte alvorlige bivirkninger, med død og fordervelse? Samtidig som man har full rett til å benekte, at nettopp dette fant sted? Er det ikke kjekt å ha tabbekvotene fulle, og likevel slippe unna uten konsekvenser?Boken er spekket med interessante studier om sammenhengen mellom vaksiner og autisme, som dukket opp etter de store vaksinasjonsprogrammene mot kikhoste etter krigen, men som sikkert har vært registrert allerede på 1920 tallet. Han skriver at ”The Department of Education har opplyst at autisme blant skolebarn i USA har økt med 55 % de siste fem årene. Eksperter i Calefornia peker på det faktum at det tok 25 år mellom 1969-1994 for å diagnostisere 5.100 tilfeller av autisme. Så fem år (1994-1999) for å diagnostisere 5.100 nye tilfeller til. Her kan man trygt snakke om en epidemi. Men helsemyndighetene står steil på sitt. Det er ifølge dem ingen sammenheng mellom vaksinen og den store økningen av antall tilfeller av i autisme i samfunnet.”Så vet man det.Også fra våre naboland har det i tillegg til amerikanske myndigheter, blitt oppdaget at vaksinen mot kikhoste er livsfarlig.  Hanssen skriver: ”I 1933 kom den første rapporten fra København om to nyfødte barn som døde i løpet av noen minutter etter at de fikk vaksinen. Senere på 1930-tallet rapporterte amerikanske forskere om kramper og kollaps etter vaksinen, men valgt å overse skadene, overbevist om at selve sykdommen var anda farligere. På 1940-tallet kom rapporter fra flere land om dødsfall i kjølvannet av kikhostevaksinen. I 1960 rapporterte British Medical Journal en rapport av den svenske vaksineforskeren Justus Ström. Han konkluderte med at forekomsten av nevrologiske sykdommer som følge av kikhoste, var lavere enn de som oppsto etter selve vaksinen. Med den milde formen for kikhoste i Sverige, og den lave dødeligheten, stilte han spørsmålstegn ved massevaksinering av den svenske befolkningen.”    Propagandaministeriet her i Norge gir seg imidlertid aldri, og på side 249 i boken brukes et eksempel på hvordan tingene snus fullstendig på hodet, og hvor nettopp det fornuftige Sverige brukes som eksempel på det stikk motsatte av det som er sannheten Hanssen skriver om Hanne Nøkleby ved Nasjonalt Folkehelseinstitutts vaksineavdeling, som bruker Sverige som et skrekkeksempel, og maler fanden på veggen i anledning en kritisk artikkelserie som Dagbladet skrev i 1979 om vaksiner.  Dagbladet tok deretter kontakt med Smittskyddsverket i Stockholm, og fikk en helt annen historie enn det Folkehelsa ga.” – og avisen skriver videre: ”I 1979 sluttet man med kikhostevaksinen i Sverige, fordi et fullt vaksinert Sverige i 1978 likevel hadde 8.612 registrerte tilfeller i året!  På hele 80-tallet da man ikke vaksinerte mot kikhoste, var antallet kikhostetilfeller i Sverige i åtte av ti tilfeller mindre enn det i det fullvaksinerte året 1978. Den omtalte kikhosteøkningen i Sverige kom altså mens man ennå vaksinerte! ”Vi opplevde at vaksinen ikke virket, sykdommen brøt ut igjen, til tross for
at vi hadde en vaksinasjonsdekning på 90-95 % ,”
forteller Patrick Olin ved vaksineforskningsavdelingen i Smittskyddsverket i Stockholm, til Dagbladet.””
Det finnes ingen medisinsk bløff som er større og verdt mer penger – enn denne løgnen som er pådyttet menneskeheten gjennom vaksiner. Verden vil som kjent bedras, og igjen er jeg nødt til å sitere Hitlers propagandaminister Göbbels, som sa at jo større en løgn er, og jo oftere den gjentas, jo fortere blir det en sannhet.Jeg vil oppfordre alle å kjøpe boken til Rolf Erik Hanssen, fås også på www.bokkilden.no og la seg opplyse om hva sannheten er om vaksiner. Kjøp gjerne flere eksemplarer og legg ut på helsestasjonene, eller gi som gave, ikke minst til folkebibliotekene. Atle Johan Løvaas.      

         "It is not a sign of good health to be well adjusted to a sick society" – Krishnamurti

Chemical Dumbing Down of America