Lyst til å endre ditt syn på verden?…

Merker du at verden går i feil retning og har lyst til å være med på å endre verden til det bedre for deg selv og alt rundt deg?

Velkommen, hopp ombord, reisen din begynner nå… 🙂

“Just look at us. Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality.”

Dette er oppfølgeren til Zeitgeist, om du vil se den første filmen først, så kan du se den her: www.zeitgeistmovie.com
Continue reading

Mafiaen i det norske rettssystemet

Herman kjemper fremdeles mot det han kaller det “Clandestine”
nettverk i statsforvaltningen, “Okkupasjonsberedskap” tidligere kalt “Stay Behind” denne artikkelen beskriver hvordan og hvorfor.

Les om hvordan landsfader Gerhardsen oppfordret rederne
til å sylte ned penger i utlandet, skattefritt, “for rainy days”.
Jfr. ex. Oslo-ordfører Ditlev-Simonsen’s 1,5 million på konto for “arv”.

En sterk artikkel om forholdene innen det norske rettsvesenet,
ikke historisk, det skjer IDAG…
Menneskerettslandet.
Rettstaten.
Alle fine ord.
Her viser systemet sitt sanne jeg.
Artikkel hentet fra Rettsnorge.no
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Domstolen

den nakne keisers høyborg

Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge, heter juss professor Carl August Fleischers siste bok. Nedenfor skal dere få stifte direkte kjennskap med denne destruktive kultur som utøves av statens aller høyeste tjenestemenn, tilknyttet noe vi alle – eller mange av oss – trodde at var et avsluttet kapittel av den mørkeste delen av Norsk etterkrigshistorie: Okkupasjonsberedskap, eller tidligere Stay Behind, og dets infiltrasjon i norske domstoler. Opprettholdelsen av dette paramilitære nettverket er i strid med EU’s Resolution on Gladio (22.11.1990).

Nedenfor skal jeg bl.a. gjennom lydopptak dokumentere hvor ille situasjonen er.

* * *

Kort historikk
Som mange av dere allerede vet så har jeg i en årrekke arbeidet sammen med Einar og Amelia Riis i kampen mot dette paramilitære nettverket som skjuler seg bak den norske stat.

Da Einar ba om å få møte meg for snart 11 år siden, hadde han allerede kjempet i nær 25 år mot nettverket. Alt var tapt, penger, firma, ekteskap, venner, alt. Han nevnte tidlig navnet på hovedmotstanderen i dette skjulte nettverket; Jens Christian Hauge, edderkoppen fremfor noen. Continue reading

En saftig anmeldelse:)

Her er en saftig anmeldelse av Statsadvokat Walter Wangberg og Bergens Tidende, anmeldelsen er sendt til selveste toppen av maktpyramiden: RIKSADVOKATEN i Kongeriket Norge. Les hva som skrives! Det er kraftig og mektig kost.
Det store spørsmålet er nå hva Riksadvokaten gjøre med dette? Våger han å sette foten ned? Eller våger han å gjøre det motsatte? Våger han å avsette en ‘stasiadvokat’? Hmmm….meget interessant.
Ta dere tid til å lese brevet som er meget godt skrevet, men som er veldig tidkrevende å lese. Det er tettpakket med juridiske poenger og problemstillinger, og krever din fulle konsentrasjon. Alle som ikke behersker lesekunsten utover VG-nivå, er herved advart.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Riksadvokaten i Norge

Postboks 8002 Dep.

0030 Oslo.

Krav om uttak av tiltale

mot førstestatsadvokat Walter Wangberg og Bergens Tidende.

Den aktuelle tilskrivelse av Riksadvokaten – med framholdelse av krav om at det bli reagert

fra dette hold – omhandler den forordnede hekseprosess mot Atle Johan Løvaas.

Påfølgende vil det bli presentert en gjennomgang av den mest absurde påstandproduksjon, herunder framholdelse av falske forklaringer/uriktige erklæringer fra myndighetsutøvende

– på Løvaas bekostning. Etter at Høyesterett hadde opphevd og avvist domsavsigelser/sak fra Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett i anledning den iverksatte staffeforfølgelse mot Løvaas – er, hva angår konsekvenser for Løvaas og hans familie – særskilt det presenterte i Bergens Tidende av en svært alvorlig karakter. Og alvorligst av det alvorlige – er det prestert utgytte til avisen 14.04 og 13.05.07 – fra førstestatsadvokat Walter Wangberg.

Det medgis at denne tilskrivelse av Riksadvokaten – framholdes som åpent brev. For den lovbruddsbegåelse fra myndighetsutøvende, vanvittige metodeanvendelse mv, som her tilhenvises og påvises Continue reading

En saftig anmeldelse:) …fortsettelse

Før politiet, v/politimesteren i Hordaland, fikk til å begå den annonserte tabbe, hadde samme politi henlagt den helsetilsynske anmeldelse av Løvaas. Det gjengis fra det nedfelte i rettsbok fra Gulating lagmannsrett: ”Saka vart lagt bort av politiet, men etter klage frå Fylkeslækjaren

avgjorde Hordaland statsadvokatembete at saka skulle granskast”. Fra det statsadvokatlige hold som ikke hadde fått til å ”se nærmere på” saken – var det ergo forestått overprøvelse av henleggelsen, og framført pålegg til politiet om å iverksette etterforskning. En etterforskning som ”i all hovedsak” ble forestått – av både anmelder og påklager – helsetilsynet i Hordaland!

Her er det påkrevd å returnere til den forordnede utplanting i VG. Og som BT har gjort bruk av – i sin fortsettelse av hekseprosessen mot Løvaas. Når dette skrives, har jeg nettopp, etter framført innsynsbegjæring fra Løvaas, mottatt saksdokumenter fra helsetilsynet i Hordaland.

Og henvist til det som her framgår – er det forordnede – av ytterligere stankfullt varemerke. Continue reading

Telenor Politianmeldt i dag!

Telenor ble i dag politianmeldt for å ha slått av og nektet å gjennopprette internettforbindelsen og telefonforbindelsen til Dag Hiåsen i Solumsmoen. Og detter har pågått nå i over 6 år !

Det som gjør det hele enda mer absurd er at dette er styreformann i en norsk menneskerettighetsorganisasjon som heter FAMPO
Folke-Aksjon mot Psykiaternes Overgrep

"FAMPO arbeider mot korrupsjon og maktmisbruk både innen psykiatrien og på andre samfunnsområder.."

Med over 10 000 tvangsinnleggelser årlig er Norge
det land i Europa som tvangsinnlegger flest
mennesker i forhold til folketallet. Rettssikkerheten
er fraværende for de som blir frihetsberøvet og
neddopet, noe en rekke konkrete saker viser.

Les mer om FAMPO…

Her er to avslørende rapporter fra FAMPO
Ytringsfrihetens pris i Det skjulte Norge (pdf)
Ran og nøytralisering. Stat i staten – klanens velferdsstat (pdf)

Andre viktige tema som FAMPO tar opp er:
Psykiatri,  Barnevern,  Lov og rett,  Media,  Andre temaer

Du kan jo spørre deg selv da hvorfor Telenor gjør dette, er de korrupte? og hvem beordrer denne avstegningen, (korrupte) myndigheter?
Man skulle tro at dette var noe som kanskje skjedde i Russland og ikke i Norge.. sannheten er at Norge ikke er så bra slik media forteller..

Politianmeldelsen er sendt til Buskerud Politikammer,
med kopi til:

Konsersjef i Telenor ASA
Jon Fredrik Baksaas.
Snarøyveien 30.
1331 Fornebu

Justisminister Knut Storberget.
Justisministerens kontor.
Dep. 0031 Oslo.

Stortingets justiskomite
v/ Ingjerd Schou
Stortinget.
0026 Oslo.

Likestillings- og diskrimineringsombudet.
v/ Beate Gangås
Pb 8808.
Dep. 0031 Oslo.

Jeg anbefaler dere å gjøre 3 ting for både dere selv og deres medborgere:

1. Ring til Telenor og spør hvorfor de gjør dette, og be dem om å gjennopprette telefon og internettforbindelsen øyeblikkelig!

2. Gå inn på FAMPO sine sider og meld dere inn, sammen står vi sterkere mot korrupsjon og maktmissbruk

3. Send denne beskjeden videre! Den dagen de gjør ondt mot deg skulle du ønske at andre hadde støttet deg, bry deg om din egen framtid!

Her er hele politianmeldelsen:
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Menneskerettsorganisasjonen FAMPO.3355 Solumsmoen. 

Til Politimesteren ved Søndre Buskerud Politikammer.

Ole Petter Parnemann Pb 1087.

3001 Drammen.

                                                                 Hordvik, 14. sept 2007.

 POLITIANMELDELSE TELENOR 6 ÅRS UTESTENGING FRA INTERNETT. 

På vegne av menneskerettsorganisasjonen FAMPO vil jeg få lov å påpeke at vår forenings styreforformann Dag Hiåsen ved FAMPOs offisielle kontoradresse: 3355 Solumsmoen, av Telenor, helt urettvist er blitt utestengt fra Internett og fasttelefon i hele seks år. Jeg ser derfor ingen annen mulighet enn å politianmelder Telenor for dette.

 

Etter at Telenor stengte all forbindelse til FAMPOs kontor, har det siden vært dødt.

 

Nå krever vi at FAMPOs kontoradresse v/ Dag Hiåasen, 3355 Solumsmoen igjen blir tilkoblet fasttelefon og Internett per omgående. Vi finner oss ikke lenger i denne uverdigheten. Jeg viser til Menneskerettslovens bestemmelser og de inkorporerte Menneskerettskonvensjoner.

 

FAMPO er en menneskerettsorganisasjon som arbeider for andres menneskerettigheter, og så opplever vi at kontoradressen i vår egen forening ikke har den soleklare menneskerett å være tilkoblet Internett og fasttelefon.  

 

Jeg forventer et snarlig svar fra Dem i sakens anledning og forutsetter en like snarlig Internett-tilkobling.

  

Med vennlig hilsen:

  

Atle Johan Løvaas.

FAMPO-medlem

Hordvikneset 106,  

5108 Hordvik.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Det neste du kan spørre deg om er hvorfor det står
‘Et rikere samfunn starter med at folk snakker sammen’Telenor reklamen, dette er jo en ren ‘in-your-face løgn’, men den er vel rettet mot de ignorante av oss som ikke bryr seg.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Litt mer info:

Erik Strand er en ung mann som jobber stille og effektivt uten store fakter og geberder. Han er akademiker med eksamener både i matematikk og språk. Han er styremedlem i FAMPO, en liten menneskerettsorganisasjon som jobber for de små i samfunnet, som blir overkjørt av de store. Og de store er som oftest myndighetene våre. Det kan være folk som er blitt urettmessig fratatt ungene sine, eller har vært fanget bak psykiatriens klamme murer uten grunn. Vi kjenner jo alle skrekkens eksempler som lokalpolitikeren Arnold Juklerød som ble sperret inne i 25 år bak murene på Gaustads, fordi han gikk i mot et vedtak i en skolesak. Eller diplomaten Synnøve Fjellbakk Taftø, som i en bok Skjoldmøysagaen avslørte litt for mye snusk innen utenriksjenesten, hvor diplomatene våre, (og kjente storpolitikere) , forsynte grovt av samfunnets kake. Hun er fortsatt dopet ned i systemet, som en fange uten lov og rett. Slik unngår man retterganger i rettsstaten Norge. Og den lydige pressen tier som vanlig. Vi husker den svenske ministeren som kalte Norge Den Siste Sovjetstat, under forhandlingene med Telenors oppkjøp av svenske Telia. Uttrykket Siste Sovjetstat hadde han lånt fra FAMPOs formann Dag Hiåsens artikkel med samme navn. Kanskje ikke så rart at Dag Hiåsen derfor har vært utestengt fra Internett og fasttelefon i nærmere seks år nå.
Nå har Erik forfattet et brev som han på vegne av FAMPO har sendt til menneskeretts- domstolen i Strasbourg. Han retter en henstilling om at domstolen må se nærmere på de rådende forhold i Norge, hvor menneskerettigheten e glimrer med sitt fravær. Vi har lite å være stolt over, med 10 tusen tvangsinnleggelser i året, mens Svereige og Danmark bare har en brøkdel. Han nevner også Joar Tranøys arbeid utført for universitetet i Stockholm, hvor han påpeker at i Norge har det i stor grad fra psykologenes side, vært benyttet udokumenterte rykter og sladder som grunnlag for å frata foreldre barne sine. Skrekkens eksempel er Svanhild Jensen saken, den unge moren som ble fratatt ungene sine, fordi hun ikke skåret nok poeng på en IQ-test. Hitlers Nazi-regime? Nei det er Norge.
Erik Strand kommer også inn på min egen sak som kanskje er vår tids mest forfulgte "kvakkis" med den ære å bli rettsforfulgt helt opp til Høyesterett. En tvilsom ære. For etter full seier i de to foregående sakene, klarte Høyesterett å stelle i stand et snedig knep hvor de påsto at det var feile myndighetspersoner som kjørte meg i retten. Denne skandalen er naturligvis bare arrangert for å unngå å skape presidens i retten. Det skjønner alle. Nok om det. Erik skriver også om dette i brevet til Strasbourg. Det skal bli interessant å følge med hvilket svar domstolen kommer med. For de er nødt til å svare oss.
Som dere allerede vet har formannen i FAMPO, Dag Hiåsen vært utestengt fra Internett i seks år – ja seks år – utestengt av Telenor, også kalt Stelenor eller Tullenor. Telenor har bare ganske enkelt kuttet linjen. Dermed har menneskerettsorganisasjonen FAMPO hatt et kontor og en formann som ikke har hatt verken Internett eller fasttelefon siden 2001. Har de lov til denslags? Nei selvfølgelig ikke. Men spør de noen da? Nei de spør ingen og gjør som de vil. Slik er det fascistiske samfunn, med tette bånd mellom big business og staten. 
Men har vi ikke presse, aviser og medier som skriver om dette da? Nei det har vi ikke. Ikke hvis de har fått beskjed om å holde kjeft. Og det har de alle som en. Hiåsen henger øverst på svartelisten i alle redaksjoner, Klassekampen inkludert. Han skal ties i hjel. Den verste av de alle er likevel Bergens Tidende, mafiaens eget organ, Norges største lokalavis. http://home. no.net/fampo/ ajl.html
Siden FAMPO nå har gjort et utrettelig arbeid for undertegnede i saken min, finner jeg det berettiget å gjøre gjengjeld og slå til mot Telenor. Jeg har rett og slett politianmeldt Telenor for dette forholdet. Jeg har sendt kopier av anmeldelsen til Telenor selv, til Justisministeren, til Justiskomitéen på Stortinget, og til Likestillings og- Diskrimineringsombu det. Så får vi se om det hjeper da. Skal bli riktig koselig å få brever med løve på, fra alle disse høye herrene og damene som sitter rundt i departementenes pent møblerte kontorer. Følg med, følg med. Til alle som har nettsider, ta til der hva dere vil.
Med vennlig hilsen:

Atle.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Les også Eriks brev til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg ang. hekseprosessen mot Atle Løvaas:

Erik Strand

Medøveien 57

3145 Tjøme

Norway

European Court of Human Rights

Council of Europe

67075 Strasbourg-Cedex

France

A legal witch hunt in Norway

As a board member of the Norwegian human rights organization FAMPO I have written an article called En virkelighet media fortier (A reality not mentioned by the mass media). It can be read on FAMPO’s home pages, http://home.no.net/fampo/artikkel.doc. In the article, which will be spread as a leaflet throughout Norway, I concentrate on some areas where corruption and abuse of power abound in Norway. One of them is psychiatry. With more than 10 000 coercive hospitalisations each year, Norway is the European country with the largest number of coercive hospitalisations relative to population numbers. A large number of severe cases, including cases where critique of Norwegian authorities – or exposure of corruption – has been used as an argument for coercive hospitalisations.

The article also gives some information of the infamous Norwegian child care system. Norway is notorious for excessively removing children from their families. In a report written for the University of Stockholm, Joar Tranøy examines the methods used by psychologists in charge of examining if there are sufficient grounds for removing the children from their biological families. Tranøy’s findings were astonishing; in a large number of cases reviewed, the psychologists had used uninvestigated rumours and slander against the families in their reports. As a result of this practice Norwegian families are stripped of judicial security when meeting the child care system.

I will urge the ECHR to look closely at what can be described as a witch hunt against Atle Johan Løvaas, a Norwegian citizen who has worked with alternative medicine for years. The police wanted him prosecuted for violation of the Norwegian l
aw about alternative medicine. On FAMPO’s website we have published several articles about this case, written by FAMPO’s chairman Dag Hiåsen, see http://home.no.net/fampo/ajl.html. In these articles Hiåsen shows in detail why this case is a shame for a country that claims to be a democracy with judicial security.

In High court Løvaas was found not guilty. When the prosecutor brought the case to Supreme Court, the entire case was dismissed because the case was not initiated by the correct prosecuting authority, a point that was mentioned from Løvaas’ side already in the beginning of the case. In an article in the regional newspaper Bergens Tidende (BT) 15.04.07, Polititabbe avslørt, the journalist wrote that “the verdicts against Atle Johan Løvaas” had been nullified due to a police blunder. The readers in the town where Løvaas works and lives were thus led to believe that there existed a verdict against Løvaas, with the consequences that means for him.

Hiåsen wrote a reply to the article in BT, a reply that can be read at http://home.no.net/fampo/bt.html. Although Hiåsen stressed the legal consequences, both for the newspaper, and for prosecutors giving statements to BT, BT declined to publish Hiåsen’s comment, exposing the newspaper’s presentation. A problem here is that if Løvaas shall report these violations of law, he has got to go to the same police authorities that have broken the law. So therefore I will ask the ECHR to react towards Norwegian authorities and their abuse of power.

                        Yours sincerely

                        Erik Strand

 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Litt mer info:

Til Likestillings og-

Diskrimineringsombudet.

V/Beate Gangås.

Pb 8808.

Dep. 0031 Oslo. Hordvik, 14. sept. 2007.

VEDR POLITIANMELDELSE AV TELENOR PGA UTESTENGING AV MENNESKERETTSORGANISASJONEN FAMPO FRA INTERNETT.

Jeg viser til vedlagte politianmeldelse av Telenor pga. en årelang utestenging av menneskerettsorganisasjonen FAMPO fra både fasttelefon og Internett.

Jeg vil på det aller sterkeste be Dem engasjere Dem i denne absurde saken som skjer midt blant oss her i kongeriket og demokratiet Norge, hvor en menneskerettsorganisasjon selv ikke har den selvsagte menneskerett å få tilgang til fasttelefon og Internett. Det burde være overflødig å henvise til menneskerettigheter og lover i denne forbindelse.

Jeg vil be Dem straks om å ta grep og sørge for at FAMPO blir tilknyttet nettet per omgående.

Dette er en skam for landet.

Jeg forutsetter også at De gir meg et snarlig svar i sakens anledning.

Med vennlig hilsen: 
 
 
Atle Johan Løvaas.

Atle Johan Løvaas

Hordvikneset 106

5108 Hordvik.

Til Likestillings- og

diskrimineringsombudet.

Grensen 5

Postboks 8048.

Dep. 0031 Oslo. Deres ref 07/1495-2-AAS. Hordvik 20. 09 20007.

VEDR. AVSTENGING AV INTERNETT OG FASTTELEFON PRIVATPERSONEN DAG HIÅSEN 3355 SOLUMSMOEN UTFØRT AV TELENOR 15. DESEMBER 2001.

Viser til Deres brev av 18.09. 2007.

Det De kaller ”får ikke tilgang til fasttelefon og Internett” kaller jeg avstenging, eller om De vil, utestengning av fasttelefon og Internett. Det er kanskje ikke helt det samme?

Dag Hiåsen har bolig i samme bygning hvor også Fampo har sine kontorer. Jeg vil derfor 

på vegne av privatpersonen Dag Hiåsen be Dem ta opp denne saken og sørge for at han får tilknytning til telefon og Internett i henhold til Deres egne lover og regler hvor enkeltpersoner som påberoper seg beskyttelse etter likestillingsloven og diskrimineringsloven har krav på beskyttelse og hjelp.

Dette er en menneskerett og jeg henviser til menneskerettsloven og dens konvensjoner.

Telenor stengte av telefon og Internett den 15. desember 2001, etter at Hiåsen hadde hatt tilkobling til begge deler i mange år. Telestasjonen som Hiåsen får Internet og telefon fra, ligger mindre enn 100 meter fra hans hus. Telenors kabel krysser sågar Hiåsens eiendom ca. 20 meter foran inngangen til huset. Telefonkontakten står fortsatt i veggen inne i hans hus.

Årsaken er derfor ikke teknisk betinget, men en helt annen. Det vil føre for langt å komme inn på årsaken her og det har forsåvidt ingenting med saken å gjøre heller. Alle frie ustraffede borgere av landet har rett til å ha telefon og Internet. Det er udiskutabelt.

Jeg ber Dem derfor igjen straks å gjøre det De er satt til å gjøre, nemlig å ta grep i denne saken og sørge for at privatpersonen Dag Hiåsen 3355 Solumsmoen ikke lenger står uten teletilkobling.

Jeg forlanger et hurtig svar fra Dem, og en like hurtig handling i sakens anledning.

Med vennlig hilsen: 
 
 
Atle Johan Løvaas.

 

Atle Johan Løvaas.

Hordvikneset 106,

5108 Hordvik.

Tel: 55 19 02 83 & 53 51 10 30.

Email: mr.atle@gmail.com

Til politimesteren i Nordre Buskerud Politidistrikt.

Askveien 4

Serviceboks 5, 

3504 Hønefoss. Hordvik, 14.10. -07.

VEDR UTESTENGING AV TELEFON OG INTERNETT FAMPO DAG HIÅSEN.

Dag Hiåsen har gitt meg lov å bryte taushetsplikten, noe de vedlagte brevene også beviser. Jeg anmelder herved Telenor for å utestenge Hiåsen/Fampo fra Internett og telefon.

Den 15. des. 2001 ble Hiåsen utestengt fra Internett til tross for at regningen var betalt.

Under sitt arbeid med Bygdepost-saken, ble Hiåsens telefon avstengt hele fire ganger. Radio Modum arbeidet også med samme sak. Avstengingene av Hiåsens telefon medførte at Radio Modums ansvarlige redaktør, Magne Grønlund, rettet henvendelse til kundeansvarlig Bente Sundbakken. Hun verken kunne eller våget å besvare henvendelsen, men ba Grønlund ta kontakt med informasjonsdirektør Lars Hauge. Dette gjorde så Grønlund som intervjuet ham direkte på luften over radioen. Hauge kunne ikke gi fyldesgjørende svar på hvorfor telefonen til Hiåsen var blitt avstengt. Han motsa seg selv i ett og alt og slo stadig ben under egne argumentasjoner. Bevis kan fremskaffes fra lydbåndopptak. Se vedlegg brev av 19. 04. 01, hvor han påpeker at han var utestengt for tredje gang. 

I forbindelse med avstengingen hørte Hiåsen en forferdelig sirene på styrke med en brannbil komme ut fra telefonen, uten at han løftet røret opp fra apparatet. Sirenen fortsatte i hele tre døgn med ulik varighet, men hele tiden med full decibels styrke. Han måtte derfor trekke ut pluggen fra veggen for å få ørens lyd, med det resultat at sirenen kom hylende ut gjennom faksen i stedenfor. Fampos styremedlem Erik Strand var til stede da dette skjedde, og kan bevitne det hele. Det foreligger også lydbåndsopptak av denne sirenen. Vis
er til vedlagte brev av 02.04.02 fra Hiåsen rettet til Telenor hvor han påpeker dette.

Slik feirer altså Telenor, i reneste kafkastil, sin makabre utestenging av en norsk borgers og en hel menneskerettsorganisasjons totale frakobling til Internett. Dette er ren kriminalitet.

Hiåsen ringte utallige ganger til feilmeldingen og ble lovet at dette skulle ordnes. Dette til tross, ble det aldri etterkommet. Da rettet han på nytt en skriftlig henvendelser til Bente Sundbakken, og fikk rene trakasseringssvar tilbake. Han ble oppfordret til å ringe Telenors servicetelefon, til den nette sum av kr. 8.75 per minutt, noe han også gjorde. For ikke å bli økomomisk ruinert måtte han slutte med dette. Se bl. a. vedlagte brev av 19. 04. 01. 

Det har aldri vært snakk om at Hiåsen ikke skulle eller ville betale for Internett eller telefon. Selvsagt skuller han det, forutsatt at han ikke først blir utestengt, og deretter sitter igjen med en ISDN, som han ikke har bruk for. Han kunne ikke betale for en tjeneste han ikke trengte. I brev av 19. 04. 01 presiserer Hiåsen at han uttrykkelig anmoder om å få tilsendt regning, men da under forutsetning at ingen regninger, purringer etc. skulle tilkomme ham, før en avklaring av de innklagede forhold forelå. Det fremgår av brevet at han har dette på lydbånd, i samtale med Sundbakken, som beviselig lyger på strak arm. 

Hiåsen kjøpte ISDN-telefon for å få bedre tilgang til Internett. Den kriminelle handlingen som Telenor foretok ved å utestenge ham fra nettet, skjedde imidlertid først! (S)Telenor pakket likevel på ham en ISDN-telefon, som han ikke hadde bruk for, og som han ikke ønsket, fordi han likevel allerede var utestengt fra nettet.

Han hadde med andre ord klave men ikke ku. Følgelig ville han heller ikke betale for klaven, dvs. ISDN-linjen, noe som for det første krevde en adskillig høyere engangavgift, pluss månedlige utgifter som også var mye høyere enn en vanlig analog linje. Derfor mente han at han utmeket godt kunne klare seg med den analoge, siden han likevel var utestengt fra nettet.

Som De vet er det i følge norsk lov ikke tillatt å sende en bestridt regning til inkasso, noe Telenor likevel gjorde. Dette er i seg selv lovstridig. Viser til brev av 18. 01. 03, side 1, hvor Hiåsen påpeker Sunbakkens salg av en bestritt fordring.

Som nyslått medlem av Fampo er jeg sjokkert over hva som har foregått, og stiller et stort spørsmålstegn med hvordan Hiåsen skal kunne hjelpe meg i min sak fremover, uten å ha den soleklare rett å være tilknyttet nettet. Dette gjelder selvsagt ikke bare for meg, men også andre saker som Hiåsen arbeider med. Det er en menneskerett å ha Internett og telefon. Ikke minst for en menneskerettsorganisasjon.

Telenor har snudd denne saken fullstendig på hodet, og hevder at det dreier seg om en ubetalt regning. Dette er det reneste sludder. Det handler om en vare som ikke er levert.

Jeg ser frem til at vår forening ved Dag Hiåsen, 3355 Solumsmoen snarest får tilkobling til telefon og Internett, og at De gir meg et snarlig svar i saken.

Med vennlig hilsen: 
 
 
Atle Johan Løvaas.

Fampo-medlem.

Kopi sendt konsernsjef i Telenor Jon Fredrik Brataas med de samme 19 vedlegg. 

Vedlegg:

01. Brev av 03.11. 99 fra Hiåsen til Telenor Privat AS.

02. Brev av: 17. 12. 99 fra Hiåsen til Telenor Privat Reklamasnon

03. Brev av: 24. 07. 00 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice

04. Brev av: 07. 11. 00 fra Telenor Kundeservice til Hiåsen.

05. Brev av: 19. 11. 00 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

06. Brev av: 04. 04 01 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

07. Brev av: 10. 02. 01 fra Hiåsen til Telenor kundeserviice.

08. Brev av: 19. 04. 01 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

09. Brev av: 04. 05. 01 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

10. Brev av: 14. 05. 01 fra Telenor Kundeservice til Hiåsen.

11. Brev av: 23.05. 01. fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

12. Brev av: 28. 05. 02 fra Hiåsen til Telenor v/ infosjef Lars Hauge. 

13. Brev av: 02. 04. 02 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

14. Brev av: 29. 03. 02 fra Telenor Kundeservice til Hiåsen.

15. Brev av: 07. 05. 02 fra Telenor Kundeservice til Hiåsen. 

16. Brev av: 14. 05. 02 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

17. Brev av: 07. 06. 02 fra Hiåsen til Lindorff AS. 

18. Brev av: 18. 01. 02 fra Hiåsen til Telenor Kundeservice.

19. 6 stk. purrebrev/inkassovarsler/kredittopplysning fra Telenor/Lindorff til Hiåsen.

 

 

 

Atle Johan Løvaas.

Hordvikneset 106.

5108 Hordvik.

Til konsernsjef i Telenor ASA.

Jon Fredrik Baksaas.

Snarøyveien 30.

1331 Fornebu. Hordvik, 14. 10. 2007.

VEDR. POLITIANMELDELSE TELENOR ASA DAG HIÅSEN FAMPO.

Jeg oversender herved på nytt kopi av politianmeldelse av Telenor pga. 6 år utestenging av Fampo v/ Dag Hiåsen fra telefon og Internett.

Jeg ble av politiet bedt om å komme med nærmere opplysninger i saken, og det er dét jeg nå har innhentet hos Dag Hiåsen selv. Der er derfor ingen grunn for Dem å påstå at jeg ikke har noe med denne saken å gjøre pga. taushetsplikten overfor Deres kunder. Hiåsen har frigitt alle saksdokumenter til meg, noe som innebærer at han naturligvis samtidig også opphever taushetsplikten mellom ham og Telenor.

Siden Deres medarbeider Bente Sundbakken ikke lenger har vår tillit i saken, vil jeg be Dem være så vennlig å svare på dette brevet selv.

Jeg ser derfor frem til at De snarest sørger for at Hiåsen blir tilkoblet telefon og Internett igjen og gir meg en snarlig tilbakemelding på dette.

Med vennlig hilsen: 
 
 
Atle Johan Løvaas.

Fampo-medlem. 

Vedlegg: 19 brev, dvs. de samme som er sendt til politiet.