Mind-Control i NorgeMindcontrol, Psykiatrien og “Eliten”.

av Gina Rydland

1. Astronaut Gordon Cooper bekrefter mindcontrol-program utført i regi av NASA.

2. Mindcontrol-program i Norge.

3. Elektroder opereres inn i spedbarn

4. Hva skal til for at vi tar mennesker som har vært involvert i
hjernekontroll-programmer alvorlig?

5. De etiske spørsmålene.

OBS! Vi ønsker å tilføye at denne artikkelen og alle henvisningene ikke er noen fasit og ber om at de som ønsker graver i materialet selv. Vi er interessert i nye opplysninger når det gjelder dette temaet. Og alle tips taes imot med stor takk! Kontakt oss!


Astronaut Gordon Cooper bekrefter mindcontrol-program utført i regi av NASA.

Astronaut Gordon Cooper som var en av de 7 opprinnelige Mercury astronautene bekrefter ifølge utenlandske kilder at NASA har drevet eksperimenter og forskning med hjernekontroll. Eksperimentene skal ha foregått på 50-60-tallet, og ble bla. utført på amerikanske barn.

Formålet med dette skulle være å trene mentalt begavede barn opp til å bla. kunne kommunisere med mennesker fra andre sivilisasjoner i verdensrommet (? ?). Barna ble kjørt igjennom et spesielt hjernekontrollprogram for å videreutvikle deres evner og høyne deres bevissthet. Begavelser som skulle utvikles var telepati, klarsynthet, “remote viewing”, ut av kroppen reiser m.m.

Mindcontrol-program i Norge.

I Norge er det også drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll. TV 2 tok opp dette i Rikets Tilstand, Continue reading