Mind-Control i NorgeMindcontrol, Psykiatrien og “Eliten”.

av Gina Rydland

1. Astronaut Gordon Cooper bekrefter mindcontrol-program utført i regi av NASA.

2. Mindcontrol-program i Norge.

3. Elektroder opereres inn i spedbarn

4. Hva skal til for at vi tar mennesker som har vært involvert i
hjernekontroll-programmer alvorlig?

5. De etiske spørsmålene.

OBS! Vi ønsker å tilføye at denne artikkelen og alle henvisningene ikke er noen fasit og ber om at de som ønsker graver i materialet selv. Vi er interessert i nye opplysninger når det gjelder dette temaet. Og alle tips taes imot med stor takk! Kontakt oss!


Astronaut Gordon Cooper bekrefter mindcontrol-program utført i regi av NASA.

Astronaut Gordon Cooper som var en av de 7 opprinnelige Mercury astronautene bekrefter ifølge utenlandske kilder at NASA har drevet eksperimenter og forskning med hjernekontroll. Eksperimentene skal ha foregått på 50-60-tallet, og ble bla. utført på amerikanske barn.

Formålet med dette skulle være å trene mentalt begavede barn opp til å bla. kunne kommunisere med mennesker fra andre sivilisasjoner i verdensrommet (? ?). Barna ble kjørt igjennom et spesielt hjernekontrollprogram for å videreutvikle deres evner og høyne deres bevissthet. Begavelser som skulle utvikles var telepati, klarsynthet, “remote viewing”, ut av kroppen reiser m.m.

Mindcontrol-program i Norge.

I Norge er det også drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll. TV 2 tok opp dette i Rikets Tilstand, (Se i arkivet) i et program som ble sendt 22.11.00. Disse eksperimentene ble utført i et nært samarbeid mellom CIA i USA og regjeringen i Norge. På lavere nivå i helsevesenet visste man ikke hva som foregikk.

De som var involvert var bla. overlege Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, som var aktiv i USA`s romfartsprogram. Sem var en ekspert på flysikkerhet, og hadde nær tilknytning til Kongefamilien. Han arbeidet også for det som var forløperen til CIA; OSS, under 2 verdenskrig. Da Tyskerne kapitulerte fikk OSS kaptein Sem-Jacobsen ansvaret for de Russiske fangeleirene i Troms. Gerhardsen regjeringen og den amerikanske regjeringen støttet forskningslaboratoriene på Gaustad. Ford-stiftelsen sørget for at forskningen kom igang.

-Målet med forskningen var å kontrollere den menneskelige vilje, forteller sjefspsykolog ved Gaustad sykehus, Per J. Isdahl. til TV 2.

Sivilingeniør Per Hals, var en av mange nordmenn som var involvert i denne forskningen. Hals utviklet elektronikk for José Delgado ved Yale-universitetet på 60-tallet.

Ifølge dokumentene som TV2-Rikets Tilstand viser til, engasjerte Statsminister Einar Gerhardsen seg også i arbeidet med eksperimenter på hjernekontroll på mennesker. 6. desember 1956 bestemte ledelsen for Fords forskningsprogram seg for å innvilge 150 000 dollar til Gaustad sykehus. Pengene skulle brukes til å “studere den elektriske aktiviteten dypt inne i menneskehjernen”. Støtten ble gitt til Ørnulv Ødegård og Carl Wilhelm Sem-Jacobsen, og pengene ble satt inn i en amerikansk bank. Dette var i utgangspunktet i strid med norske valutabestemmelser, men Gerhardsen regjeringen ga støtte til etableringen. Gaustad direktør Ødegård sendte takkebrev til Ford stiftelsen. Einar Gerhardsen sørget for å opprette en overlegestilling for Sem-Jacobsen på Gaustad sykehus. Sosialminister Gudmund Harlem og helsedirektør Karl Evang sørget for at finansminister Trygve Bratteli godkjente opplegget. Begrunnelsen for eksperimentene var at de angivelig skulle være redd for at andre land kunne ha kommet lenger i forskningen og utviklingen av hjernekontroll. De begrunnet det med “rikets sikkerhet”.

Ford stiftelsens president John McCloy besluttet i 1953 å opprette en tremannskomité som koordinerte samarbeidet med CIA, noe som bekrefter sterke og nære bånd mellom Ford-stiftelsen og CIA. Denne komiteen skulle konsulteres hver gang CIA ønsket å bruke stiftelsen.

Richard Bissell, ledet CIAs utvikling av spionflyet U-2, fra 1954. Han jobbet fra 1951 til 1953 i Ford stiftelsen. Forskere som deltok i CIA`s hemmelige forskningsprogrammer under den kalde krigen, mottok støtte fra Ford. En forsker som ledet avdelingen for psykiatri og nevrologi ved Minnesota universitetet, i 1952 fikk i oppgave “å trene opp personell for CIA under dekke av å drive psykiatrisk forskning”. Han fikk 4 år seinere penger fra Fords Behavioral Sciences/Mental Health Program. Mange andre vitenskapsfolk som forsket for CIA fikk også utbetalt slik støtte fra dette fondet.

Resultatet av Carl Wilhelm Sem-Jacobsens arbeid ble brukt i U-2-programmet, hevder Oddmund Bjørnaali. i sitt intervju med TV 2. Bodø ble på slutten av femtitallet benyttet som base for CIA`s topphemmelige spionfly U-2. Bjørnaali som regnes som en av Norges fremste eksperter på U-2 flyet har møtt Carl Wilhelm Sem-Jacobsen i Bodø, og er overbevist om at han laget utstyr for spionflyet. Rent teknisk sett ble det utviklet et system på slutten av CIA`s bruk av U-2 for å kunne påvirke og senere i utviklingen kontrollere flygeren. (Eksempel)

Elektroder opereres inn i spedbarn

Elektroder ble satt inn i hjernen til spedbarn i 1946 uten foreldrenes viten. På 50 og 60 tallet ble elektriske implantater satt inn i dyr og mennesker. Særlig ble dette ofte gjort i USA, i forbindelse med forskning på kontroll av menneskelig oppførsel, hjerne og kroppsfunksjoner. Hjerneimplantater ble innoperert i 1974 i staten Ohio, U.S.A., og også i Stockholm, Sverige. Å kontrollere hjernefunksjoner og tanker ble et viktig mål for det militære etterretningsmiljøet. For 30 år siden dukket 1 cm lange hjerneimplantater opp på røntgenbilder. Så krympet de til størrelsen med et riskorn. De ble etterhvert laget i silikon, senere av gallium arsenide. I dag er de små nok til å bli injisert i nakken eller ryggen, og også intravenøst under feks. operasjoner e.l. og uten pasientens samtykke. Det er nå umulig å oppdage eller fjerne dem uten at man kjenner til teknologien og vet hvordan man skal lete.

Hva skal til for at vi tar mennesker som har vært involvert i hjernekontroll-programmer alvorlig?

Mange mennesker står fram og forteller sine historier om ulike former for hjernekontroll. Historier som vil framstå som tull og løgn for mange. Det ofrene forteller tolkes som om de har psykiatriske problemer av en eller annen art. Psykiatriske pasienter, mennesker med psykiske/fysiske hemninger, militærpersonell og innsatte i fengsler var yndede objekter for forskningen. Hvem ville vel tro dem om de fortalte noe? I dag blir flere mennesker rammet ettersom behovet for direkte fysisk kontakt med ofrene ikke lenger er nødvendig siden teknologien er blitt meget avansert. De fleste er totalt uvitende om hva som skjer med dem. Mennesker som modig våger å stå fram og fortelle sin historie til venner, familie og presse, blir ofte latterliggjort og i beste fall stemplet som eksentriske eller totalt tullete. Andre som i ren desperasjon henvender seg til helsevesenet fordi de selv begynner å lure på om de har psykiske problemer, eller er “gale” kan havne i en ond sirkel av feilaktige diagnoser og medisinering. Helsevesenet har ikke kunnskap, innsikt, vilje, eller en oppbygning som er ment for å skulle ta hjernekontroll-ofre på alvor.

Feilaktige diagnoser, som forøvrig aldri kan strykes fra en pasients journal kan få særdeles alvorlige konsekvenser når det gjelder selvbilde, familieliv, utdannelse, jobb og økonomi. I tillegg snakker vi også ofte om sterk medisinering i forbindelse med ulike psykiatriske diagnoser. Medisiner som kan ha store bivirkninger og følger for en persons fysiske og mentale helse. Personer som i utgangspunktet har bra mental helse kan knekke fullstendig sammen etter å ha blitt utsatt for et dobbelt overgrep. Det første overgrepet er hjernekontroll, det andre når de møter et helsevesen som ikke forstår, man blir ikke trodd. Dette er nok til å føre et hvilket som helst friskt menneske ut i det totale sammenbrudd. Man kan bare forsøke å tenke seg til hva det ville gjøre med mennesker som allerede har en psykisk lidelse. Slike “sammenbrudd” gir da helsevesenet i neste runde en “bekreftelse” på at denne personen trenger psykiatrisk hjelp, og at den behandling de gav i utgangspunktet var riktig. En slags “selvoppfyllende profeti”.

Hørte stemmer

TV 2, Rikets Tilstand nevner et meget godt eksempel på hvordan det kan gå når ofre for hjernekontroll ikke blir trodd av omverdenen. De forteller om Erling som ble utsatt for hjernekontrolleksperimenter på 60-tallet.

Erling fortalte at han hørte stemmer. At noen hadde operert inn en elektronisk boks i hodet hans og at det ble drevet eksperimenter med ham. Ingen trodde at han var annet enn gal og hørte hjemme i psykiatrien. Det dobbelt tragiske i dette er at istedenfor å få hjelp mot de som eksperimenterte med hans hjerne, tanker og følelser, ble han på ny kastet inn i det selvsamme systemet som tidligere hadde stått for eksperimentene. Flere pasienter innenfor psykiatrien ble et offer for hjernekontroll-eksperimenter i følge dokumentasjonen til programmet “Rikets Tilstand”. Pasienter som ble lagt inn på psykiatrisk institusjon, selv for mindre alvorlige psykiske problemer, var ikke troverdige nok. De ble ikke trodd når de fortalte at de ble eksperimentert med. Hvem ville reagere på at deres mentale og fysiske tilstand forverret seg? Var ikke en slik forverring bare en del av et naturlig sykdomsbilde? Deres vitnesbyrd ble en “bekreftelse” på at de så absolutt hørte hjemme som pasienter i psykiatrien.

Dette er et system som er perfekt konstruert for å skjule slike eksperimenter i et nettverk av diagnoser innen psykiatriske lidelser. Et svært selvkontrollerende system i den forstand at hva som ble definert som psykiatriske lidelser ibefattet og sammenfalt med symptomene hos pasienter utsatt for eksperimenter.
Div. samfunnsopprørere og kritikere av eliten falt også innunder div. kategorier av såkalte psykiatriske lidelser. Personer som i utgangspunktet var svært oppegående og friske kunne innlegges ved at en, eller flere samarbeidsvillige leger skrev en fiktiv diagnose. Dette er noe som er fullt ut mulig også i dag! (eks: Juklerød og Synnøve Fjellbakk Taftø). Dette systemet utførte i neste omgang en lobotomering av Erling. I dag sitter Erling taus, fullstendig ødelagt, ute av stand til å kommunisere med omverdenen. Hans liv ble frarøvet ham. Hvor mange mennesker deler hans skjebne rundt om i verden? Mennesker som aldri ble trodd.

De etiske spørsmålene.

Har noe menneske noen gang rett til å stille seg over andre mennesker og eksperimentere med dem uten deres viten og samtykke? Hvorfor lar vi noen få lov til å utføre slike groteske eksperimenter som dette? Og hva slags menneskesyn er det disse individene som er ansvarlige for eksperimentene innehar? Det kunne like gjerne vært deg det skjedde, eller dine barn i framtiden, siden videreutviklede former for eksperimenter pågår i dag. Så hva er det med oss som gjør at vi ikke griper inn? Ville du ikke ønsket at noen grep inn, om det var deg selv eller noen av “dine”? Hvordan kan vi stole på et helsevesen som lar seg bruke av topper i samfunnet til å utføre de mest skrupuløse og ødeleggende eksperimenter? Har de som styrer lov til å ødelegge andre menneskers liv, mentalt, fysisk, økonomisk og sosialt under dekke av rikets sikkerhet? Hvordan definerer man rikets sikkerhet? Er ikke dette et meget grovt misbruk av den makt eliten har fått, og politikerne har fått tildelt? Og hvordan har denne kunnskapen blitt utnyttet videre, hva har denne forskningen utviklet seg til, og hva slags bruksområder har resultatene av slik forskning fått?

Denne forskningen har i alle tilfeller ikke blitt gjort for å gagne menneskeheten, siden forskningsresultatene ikke er blitt frigitt. Alt tyder på at spesial-kunnskapen om den menneskelige hjerne er blitt videreutviklet i sorte prosjekter innen militære enheter og ved hjelp av store private selskaper. Disse bygger sitt maktapparat på kunnskap de selv har hemmeligstemplet og unndradd offentligheten. Lover de styrende lager som ser ut til å være tilpasset store selskapers behov for økt inntjening og makt, bygger enda mer opp om denne maktelitens interesser. Er dette et tegn på demokrati? Vi ser jo i bla. TV 2`s rapport om forskningen innen hjernekontroll, en tydelig sammenhengen mellom regjerningen, politikk, private selskaper, etterretningsmiljøer og økonomi. Burde vi ikke hatt en offentlig debatt om et så viktig tema?

(For videre detaljer og dokumenter anbefales rapporten til TV 2-Rikets Tilstand-du finner den under arkiv-“kappløpet om hjernen”)

Kilder/historie-ikke den evige sannhet, men kanskje nyttige tips;-):

TV 2- Rikets Tilstand

Scalar Wars

Hva skjuler Gaustads massegrav? + Skriv av Synnøve Fjellbakk Taftø.

Ønskes ikke gjengitt i Dagspressen

“Psychotronic War and the Security of Russia”

Council on Wireless Technology Impacts

Project Paperclip


© DNN. (Disclosure Network, Norway)
http://home.no.net/disclose

Artikkelen her hentet fra UpRootMedia Radio, hovedside: www.uprootmedia.org

Psychology – Power Of The Situation

http://www.vgb.no/admin/0

Microwave Mind Control Symptoms & Published Evidence
Les om PSTs bruk av mikrobølgevåpen

Mind Control Technologies

Fra 30-årenes elektrosjokk til mentalt syke,
til kollektivt trauma indusert ved hjelp av “catalytic events” som
9/11, hvor frykt brukes til å gjøre voksne til barn, som trygler sine
ledere om “beskyttelse”,og overgir både sin tenkeevne og sitt personlige ansvar.

Se Naomi Klein: The Shock Doctrine
http://www.brasschecktv.com/page/152.html

” Den beste måten å unngå sjokk er å vite hva som skjer, og hvorfor. “

– – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Mike Adams, Health Ranger: Not surprised at what happened in Omaha

The people of Omaha may be surprised at what happened there yesterday, but I’m not. Why? Because the shooter, Robert Hawkins, had a history of being “treated” for both depression and ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). (Source: Associated Press)

And what is the standard American psychiatric “treatment” for these conditions? Mind-altering drugs, of course.

ADHD, for example, is treated with a drug that used to be an illegal street drug called “speed.” It’s an amphetamine, and recent research published in the August, 2007 issue of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry reveals that Ritalin and other ADHD drugs actually stunt the growth of children, causing their brains and bodies to be physically altered. (See http://www.newstarget.com/021944.html )

Depression, of course, is treated with SSRI drugs, none of which have ever been safety approved by the FDA for use on children or teens. In other words, the use of these drugs on teenagers is a grand, mind-altering medical experiment, and what we just witnessed in Omaha is one result of that experiment.

There will be more. I hate to be accurate about this grisly prediction, because I grieve for the families of those lost to pharmaceutically- induced violence, but the truth is that until we stop drugging our children with psychotropic drugs, the shootings are not going to stop.

Les hele artikkelen her:

GAUSTAD “SYKEHUS” – CIA og TRAUMABASERT BEFOLKNINGSKONTROLL


Hør historien til Cathy O Brian
Her er historien til han som reddet henne ut, Mark Phillips
helt vanvittig!! (du må registrere deg på nettstedet, men det er verd det)
http://www.consciousmedianetwork.com/members/mphillips.htm

Her er intervjuet med Cathy
http://www.consciousmedianetwork.com/members/cobrien.htm

– – – – – – – – – – – – – –

Hi – most of you have seen the Finish student who filmed himself on You Tube, showing how he planned to shoot down anybody. And who did it. Himself included. He shot down I think 9 pupils on a school yard.
Have you ever heard this before? Isn’t it the same story over and over again, edited after exsactly the same pattern?
This is of course a result of pure mind control, done by the shadow government, to censore Internet and to take away the weapons from the people. A typical problem-reaction-solution issue, where they hypnotize a young man to commit a crime, to get reasons for more control and censorship.
Hitler did exsactly the same, and the Labour government of my own country too. They waged the so called Politics of the Broken Gun, with the result that when Hitler occupied Norway, April the 9th 1940, there were hardly a gun or riffle among ordinary people.
Every dictatorship depend on a disarmed people living in fright. And with full media control.
This site beneath might be designed to create fright and to scare the shit out of us. Or it might be true. I don’t know. Please don’t take my words for it, but go and have a look for yourself. I know people here in Norway who claim they’re beeing radiated upon, by clandistine weapons like this.
But please don’t get afraid, because that’s what they want.

You are correct that many horrible events have “Manchurian candidates” behind them–as I’m sure you’ve known from Icke’s work. But violence is also being caused a lot by psychodrugs. Here is a great resource for you on this subject, if you haven’t seen:
http://www.ssristories.com/index.php

MindControl in The New World Order (se video)

Kampen for rettssikkerhet og menneskerettigheter
Det er trangt om plassen blant menneskerettighetene her i dette landet.
Joar Tranøy er Norges høyest utdannede person.
Han er den eneste i landet så vidt jeg vet, som innehar hele fire!! (ja; 4!)
embedseksamener fra universitetet i Oslo.
Derfor skulle man jo anta at mannen burde vært professor eller dekanus eller
hva det nå heter – ved det samme universitet.
Han burde i det minste vært utnevnt til æresdoktor. Spør du meg.Men dengang ei. Slik er ikke verden og virkeligheten, slett ikke her i steinrøysa.
Joar innehar et vikariat som psykolog på et PPT-kontor “et sted i Norge” – og jobber
sikkert med barnevernssaker innen kommunen, antar jeg.
Joar må bare være glad for at han har en jobb å gå til – i det hele tatt.
Han har nemlig både i bøker og i utallige “rettssaker” hvor han har vært utnevnt
som sakkyndig psykolog, talt Roma midt imot.Han har aldri vært på Systemets side.
Han har alltid talt den svakes partens sak, og kjempet mot urettferdigheten,
selv om det har vært Staten selv som har stått for uretten.Han har sett mye overgrep. Ikke bare fra foreldres side mot sine barn,
men også mye fra Systemets side, mot foreldre som urettvist frarøves sine barn.
Han nøler ikke med å kalle mange av disse sakene for barnerov.
Motivene har vært profitt. Også kalt penger. Quo Bono? – hvem tjener?
Følg pengene er et forslitt og godt råd, da ser man – eller innser man, mangt og mye.
Plutselig.

Derfor er det ikke rart at denne akademikeren på høyeste nivå,
sitter på et lite bøttekott i et PPT-kontor, og behandler småsaker.

Har vi Berufsverbot – yrkesforbud i dette landet?
You bet.
Joar har skrevet en ny bok, som omhandler historikken till en
liten menneskerettsorganisasjon Landsforeningen WSO, som ble startet i 1968.

I begynnelsen var det en ren kamporganisasjon mot urettvise tvangsinnleggelser,
innen psykiatrien. Siden ble den naturligvis en servil medløper og lakei
for statens og systemets interesser. Med statsstøtte.
Jeg synes dere alle skulle kjøpe boken, som viser litt om hva det koster
å stå imot strømmen.

Her finner du en omtale av boken:http://www.riksavisen.no/?p=601

En barndom på dop, Oda og over 2000 andre «vanskelige» barn i Norge
gis sterke medikamenter. Ekspertene vil gi piller til ytterligere 8000.
FNs organ for narkotikabekjempelse er bekymret.
http://www.dagbladet.no/magasinet/2002/03/01/316400.html

3 thoughts on “Mind-Control i Norge

 1. Hei

  Har du noen oppdatering på finansspøkelse?

  Den franske presidenten gikk i dag ut og sa at det kommer en ny økonomisk verdensorden, da han fikk spørsmål om alle de europeiske bankene som falt i dag…
  Eh, var dette planlagt?

  Er vist mange store finansfolk som solgte alle aksjene sine det siste året. Sånn helt plutselig var ikke aksjehobbyen deres noe morro lenger. Du vet jo hvordan det er med de spillfrelste, kan liksom ikke holde seg unna?

 2. Er det mulig å finne ut hvilke leger som har lobotomert andre mennesker?

  Jeg har nemlig lyst til å frarøve de livet, slik som de har frarøvet andre mennesker livet.

  Jeg mener det.

  Jeg velger å være anonym her. Men kan du svare på dette innlegget, og gi meg opplysninger om hvor jeg kan finne ut HVEM som har lobotomert andre mennesker?

  Det kribler i kroppen etter å drepe dem.

 3. til Anonym:
  jeg håper at du tuller nå, det kunne ha vært enklere….

  ellers, bortsett fra om du bruker en PC som IKKE er din og som ikke kan spores, så er du slett ikke anonym… hver PC har eget nummer og greier…. så politi kan lett finne deg om du skulle gjøre noe…. i hvert fall være mistenkt… så: IKKE TULL MER MED SLIKT!

  men ellers ja, man blir rasende når man hører noe slikt, veldig rasende og veldig “liten”… ikke mye man kan gjøre mot de….

  Big Brother er der oppe og ser på oss hele tiden hva vi gjør… vi bruker PC som kan spores, mobil telefoner som alle har innebygt GSM, vi bruker bankkort… osv osv….

  mind-kontroll brukes elers overalt: media…osv..

  ufff….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s