En ny økonomisk depresjon

…Og denne gangen ser det ut til at det vil bli værre enn nedturen som var i 1929.
Denne grafen forklarer enkelt dagens situasjon

Toppen i midten av grafen var kollapsen i 1929 som igjen førte til at Hitler kom til makten…

Dette er hentet fra et foredrag av Steve Keen, han tar hovedsaklig for seg økonomien i Australia og USA

Oppdatering 20.06.08
RBS issues global stock and credit crash alert

The Royal Bank of Scotland has advised clients to brace for a full-fledged crash in global stock and credit markets over the next three months as inflation paralyses the major central banks.

“A very nasty period is soon to be upon us – be prepared,” said Bob Janjuah, the bank’s credit strategist.
Les hele: http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml

28.06.08
Barclays warns of a financial storm as Federal Reserve’s credibility crumbles
US central bank accused of unleashing an inflation shock that will rock financial markets, reports Ambrose Evans-Pritchard
Les hele: http://www.telegraph.co.uk/money/main.jhtml

People who shut their eyes to reality simply invite their own destruction

-James Baldwin

Steve Keen – The merciless exponential debt explotion

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-7412012211449610973&hl=en
Spørsmål og svar runde Continue reading

Røyk ut rottene

Artikkel hentet fra Riksavisen.no

Folkens,

Jurist Herman J. Berge jobber utrettelig med å avsløre det skjulte nettverk i Norge, og kvalitetsikre rettsvesenet, ved å påvise dets mangler. Som insider ser han dette klart.

Jeg prøver så godt jeg kan å bidra, men vi trenger mange til hjelp.

Vi må sette inn et skikkelig trykk nå, så løser alle andre småsaker seg selv, de som mange er opptatt av, fordi det dette handler om er “toppen av elendigheten”, eller bunnen, alt etter som en ser det. Retts-standarden er den viktigste vi kan løse opp i nå, fordi det er den som skal beskytte oss alle mot myndighetenes overgrep. Klarer vi ikke den, så taper vi på alle bauger og kanter. Det er hva Herman nesten helt alene, har satt seg fore å få gjort. Å røyke ut rottene, – mine ord.

Jeg ber dermed hver enkelt gjøre ett eller flere av det følgende:

1. Opplys dine medborgere. Lag folkemøter om så er. Stand og foredrag er fint.

2. Send vedlagte artikler med ditt eget følgebrev til og ring til dine stortingsrepresentanter, gjerne til regjeringsmedlemmer også, spør hva de vil gjøre med det. La dem vite at du anser dem som din ombudsmann- og kvinne, ikke som statens beskytter. Legg ved den seneste fra Berge, gjerne min egen “Rettstatens Historie” og “Rettstatens Banesår”. Legg gjerne med beskrivelse av dine egne saker, om du har noen, som forklares utifra det nye paradigme; den nye kunnskap vi nå har om rettstatens historie.

3. Legg press på journalister i flere medier til å ta opp sakene. La dem vite at vi vet, og at de ikke har monopol på informasjonsutvekslingen lenger. Om de ikke vil gjøre noe med dette, la dem i alle fall få lov til å skamme seg, fordi du vet mer enn dem. Vi må ta deres jobb, saker som de skulle informere oss om. Lokalaviser er ofte mer villige enn sentralmedier.

4. Spre dette til din emailliste, med denne oppfordring.

5. La de lokale rettsinstanser vite at du vet, hva som foregår.

6. Skriv gjerne til Kongen om nødvendig, og be om at han som Grunnlovens høye beskytter griper inn. Legg ved artiklene. Continue reading