La drømmen leve

Les Riksavisen.no sin artikkel “Frigjøringen 1945; Norge solgt til England” (MI6/CIA) her:
http://kreateam.web.surftown.dk/?p=394

og “Norge finansierer Den Nye Verdensorden” her:
http://kreateam.web.surftown.dk/?p=400

Har vi glemt at Amerika’s frihet ble til som et oppgjør mot det Britiske imperium, og utidige økede krav om stadig mer skatter samt innskrenkningener av borgernes friheter ?

Våre forfedre utvandret til Amerika for å komme klar av tyranniske regjeringer her, og for retten til å være åndelig fri, fri til å tenke og tro det en vil. Fra å kunne brødfø seg med den næring en ville. Hvor kan vi dra nå, hvor disse krefter behersker hele verden, – om vi ikke tar tilbake det Amerika som også er vårt, og som har så stor innvirking på vårt eget lands politikk? Mister vi drømmen om Amerika, mister vi mer enn de borgerlige friheter; Vi mister håpet og drømmen om at verden noen gang kan bli bedre. Da er vi ferdig.

I 1773 protesterte amerikanerne mot skatter og for sin selvstendighet og frihet, mot britiske East India Company og britisk adel: “Ingen skatter uten representasjonen” , var omkvedet. Den samme frimurerske “adel” styrer vår verden idag. MI6 / CIA og vårt eget Stay Behind nettverk som har blitt en del av norsk etteretning, er de samme korrupte faener idag som de alltid har vært, – og de styrer vårt samfunn, de politiske partis nominasjoner, bestemmer våre valglover, og hindrer vår direkte representasjon.

Bush Sr.’s CIA jobber for Rockefeller som igjen jobber for The City’s “overloards” Rothchild’ene, som igjen styrer alle hemmelige nettverk som Bilderbergerne, Trilateral Commission, Council of Foreign Relations, European Council of Foreign Relations, Tavistock Institute, og alle andre lignende konstruksjoner som jobber for dagens “adel”, de syke neo-konservative, de ikke mindre syke skulls & bones medlemmene i Bohemian Grove, samt de materialistiske “paver” som utgjør markedets “skjulte hånd”, for du trodde vel aldri at “markedet” styrte seg selv, antar jeg?

En apell for støtte til Ron Paul (her ser du en kort intro av Ron Paul) og Amerika (slik vi elsker Amerika, og ikke slik korrupte elemenenter har omformet Amerika i sitt bilde), fra advokat Edgar J. Steel:
http://youtube.com/watch?v=KGw7K2Hr6_U

Der er en kandidat i president valget i Amerika, som vi trenger å støtte, fordi presidentvalget i Amerika, er ikke en amerikansk sak alene, – det er et valg for hele verden. Ron Paul satte ny innsamlingsrekord igår. Han er kun støttet av vanlige folk, til forskjell fra fascistene som får sin støtte fra “det industrielle og militære kompleks”, og som dermed er kjøpt og betalt av de samme.
http://www.ronpaul2008.com/about/

Vær med å kaste imperiebyggerne. Vi vil ikke være satelittstat. Vi vil være fri! May God Bless America. Det Amerika som slumrer i våre hjerter, og ikke det som for øyeblikket er hærtatt og voldtatt.

Ron Paul er vår representant. Støtt Ron Paul som jeg har gjort her:
https://www.ronpaul2008.com/donate

Mvh. J.Johansen

LA DRØMMEN LEVE

Hele mitt liv har jeg ventet på å bli fri.
Fri til å tenke og drømme som jeg vil.
La drømmen leve, prøv å bli fri.
Tro på morgendagen og la oss være evig til.

Vi kan bygge en bedre verden bare vi vil.
Vi kan oppnå alt som der bare er vilje til.
La oss gå sammen og bygge en bedre framtid med stil.
Hør på ditt eget og naturens pulsslag.
Føl menneskehetens felles hjertelag.
La oss strekke ut etter en bedre morgendag.

Så fortsett å drømme, ikke la håpet svinne hen.
Tro på en bedre fremtid, med mennesket tilstede i den.
En helt annerledes morgendag, uten krig og ufred i verden.
Vi kommer til å greie det helt fint om vi bare vil.
Bare stå på og drøm vekk og en dag vil vi se til med smil :
At drømmen har blitt til virkelighet, og vi er evig til.

Hele våre liv lengter vi etter å bli fri.
Fri til å tenke og drømme som vi vil.
Lar vi drømmen leve, klarer vi å bli fri.
Tror vi på morgendagen, da er vi virkelig til.

J.Johansen, Giske (1994)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
En oppklarende forklaring på Amerikas historie:
Jordan Maxwell about America

For mer info se også Jordan Maxwell’s:
Occult World of Commerce

DU er i ferd med å bli ranet

Rapport fra VA-jus seminar og

Åpen høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen

I slutten av forrige måned deltok Vannbevegelsen på et seminar om jus innen vann- og avløpssektoren. Der bidro Lundteigen med et innlegg om sitt forslag til lov om offentlig eie av vann- og avløpsanleggene.

Lundteigen valgte å snakke om intensjonen bak forslaget. Den er i overensstemmelse med Vannbevegelsens syn – og hva vi for øvrig også hevder er fakta; nemlig at det er abonnentene som eier vann og avløp. Lundteigen hevdet (som vi også gjør) at omorganiseringen av vannverk og avløpsrenseanlegg til Kommunale foretak, Interkommunale selskaper (IKS) og aksjeselskaper er et ran av abonnentene.

13. desember var det åpen høring i Kommunal- og forvaltningskomiteen om lovforslaget. Vannbevegelsen åpnet høringen. Våre synspunkter står nedenfor.

De øvrige høringsinstansene var NORVAR (der Veolia er assosiert medlem), Veolia Vann, AnoxKaldnes (som eies av Veolia), NHO (der Veolia er medlem), Fagforbundet (der alle de 3 deltakerne var skiftet ut etter at Vannbevegelsen på forhånd hadde sendt sine synspunkter til de som først skulle delta, for å få støtte…), Kommunenes Sentralforbund (der Veolia ikke er medlem, men tisket og hvisket i korridoren og tydeligvis kjente representantene godt. Veolia kan i prinsippet være medlem av KS Bedrift.). Så var det Bekkelaget avløpsrenseanlegg, som er eiet av en svensk transnasjonalt selskap (Läckeby Water Group).

Som det vil fremgå av vårt innlegg nedenfor, støtter Vannbevegelsen intensjonen bak lovforslaget, ikke ordlyden.

Alle de øvrige høringsinstansene støttet ordlyden. Det er ikke overraskende. Det har hele tiden vært vårt synspunkt at lovfestet offentlig eierskap til vann- og avløpsanleggene vil gå i favør av de transnasjonale selskapene på grunn av EU og WTO. Det er derfor svært viktig å fremheve at eierskapet tilhører abonnentene, ikke kommunene. Det er etter vår mening det eneste som kan redde vannet som fellesgode og hindre kommersialisering. Continue reading

Mafiaen i det norske rettssystemet

Herman kjemper fremdeles mot det han kaller det “Clandestine”
nettverk i statsforvaltningen, “Okkupasjonsberedskap” tidligere kalt “Stay Behind” denne artikkelen beskriver hvordan og hvorfor.

Les om hvordan landsfader Gerhardsen oppfordret rederne
til å sylte ned penger i utlandet, skattefritt, “for rainy days”.
Jfr. ex. Oslo-ordfører Ditlev-Simonsen’s 1,5 million på konto for “arv”.

En sterk artikkel om forholdene innen det norske rettsvesenet,
ikke historisk, det skjer IDAG…
Menneskerettslandet.
Rettstaten.
Alle fine ord.
Her viser systemet sitt sanne jeg.
Artikkel hentet fra Rettsnorge.no
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Domstolen

den nakne keisers høyborg

Korrupsjonskultur, kameraderi og tillitssvikt i Norge, heter juss professor Carl August Fleischers siste bok. Nedenfor skal dere få stifte direkte kjennskap med denne destruktive kultur som utøves av statens aller høyeste tjenestemenn, tilknyttet noe vi alle – eller mange av oss – trodde at var et avsluttet kapittel av den mørkeste delen av Norsk etterkrigshistorie: Okkupasjonsberedskap, eller tidligere Stay Behind, og dets infiltrasjon i norske domstoler. Opprettholdelsen av dette paramilitære nettverket er i strid med EU’s Resolution on Gladio (22.11.1990).

Nedenfor skal jeg bl.a. gjennom lydopptak dokumentere hvor ille situasjonen er.

* * *

Kort historikk
Som mange av dere allerede vet så har jeg i en årrekke arbeidet sammen med Einar og Amelia Riis i kampen mot dette paramilitære nettverket som skjuler seg bak den norske stat.

Da Einar ba om å få møte meg for snart 11 år siden, hadde han allerede kjempet i nær 25 år mot nettverket. Alt var tapt, penger, firma, ekteskap, venner, alt. Han nevnte tidlig navnet på hovedmotstanderen i dette skjulte nettverket; Jens Christian Hauge, edderkoppen fremfor noen. Continue reading

En stille okkupasjon!

Reformtraktaten, en stille okkupasjon!

13. desember 2007 underskriver ministrene i EU Reformtraktaten, også kalt Lisboa-traktaten. Dette dokumentet er omtrent det samme som den foreslåtte EU-grunnloven som ble forkastet av Frankrike og Nederland.

Nå setter de et nytt navn på dokumentet, og kaller det en traktat. Deretter bestemmer EU-lederne at det kun er de som skal godkjenne dette nye dokumentet. Folket får ikke lov til å være med å bestemme, omtrent slik Gro H. Brundtland gjorde det da hun førte oss inn i EØS.

Nå ser vi hvordan maktfolkene i Brussel fullstendig overstyrer folket. Folk og land mister sin selvstendighet og frihet. Styringen blir lagt under makteliten i Brussel. Enkeltmennesket i de forskjellige medlemslandene har ikke noe å si lenger. De har mistet sin frihet og medbestemmelsesrett. Nå er det EU-lovene som gjelder i disse landene. De er nå fullstendig underlagt Reformtraktaten pluss ca. 80 000 EU-lover som binder dem på hender og føtter.

Nå vil vi se litt på noen punkter i den nye traktaten. Kommisjonen vil med tiden få færre mennesker Continue reading

Om din helsefrihet…

Codex Alimentarius er et begrep Fritt Helsevalg snakker og skriver mye om. Er det mulig å forstå hva Codex egentlig er og gjør? Fritt Helsevalg har oversatt hele forordet til Scott Tips’ bok om Codex: CODEX ALIMENTARIUS, GLOBAL FOOD IMPERIALISM.

Så, ved å lese dette kommer du til å ha en fin forståelse for hva FHV snakker om når de kritiserer Codex, som ser ut til å bli en blåkopi av EU-direktivene.

Fornuftig styring?
For å illustrere en liten del av det Codex ser ut til å leve opp etter (EU), nevnes dette: EUs kosttilskuddsdirektiv (JA, Norge er kjent for å implementere det EU kommer med selv om vi ikke trenger det, så det angår deg like mye som EU-borgere) ser det ut til at maksdosen som vurderes for betakaroten, kan bli mindre enn du får i deg via to gulrøtter, mens for selen kan det være mindre enn for to-tre paranøtter. Continue reading

En saftig anmeldelse:)

Her er en saftig anmeldelse av Statsadvokat Walter Wangberg og Bergens Tidende, anmeldelsen er sendt til selveste toppen av maktpyramiden: RIKSADVOKATEN i Kongeriket Norge. Les hva som skrives! Det er kraftig og mektig kost.
Det store spørsmålet er nå hva Riksadvokaten gjøre med dette? Våger han å sette foten ned? Eller våger han å gjøre det motsatte? Våger han å avsette en ‘stasiadvokat’? Hmmm….meget interessant.
Ta dere tid til å lese brevet som er meget godt skrevet, men som er veldig tidkrevende å lese. Det er tettpakket med juridiske poenger og problemstillinger, og krever din fulle konsentrasjon. Alle som ikke behersker lesekunsten utover VG-nivå, er herved advart.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Riksadvokaten i Norge

Postboks 8002 Dep.

0030 Oslo.

Krav om uttak av tiltale

mot førstestatsadvokat Walter Wangberg og Bergens Tidende.

Den aktuelle tilskrivelse av Riksadvokaten – med framholdelse av krav om at det bli reagert

fra dette hold – omhandler den forordnede hekseprosess mot Atle Johan Løvaas.

Påfølgende vil det bli presentert en gjennomgang av den mest absurde påstandproduksjon, herunder framholdelse av falske forklaringer/uriktige erklæringer fra myndighetsutøvende

– på Løvaas bekostning. Etter at Høyesterett hadde opphevd og avvist domsavsigelser/sak fra Bergen tingrett og Gulating lagmannsrett i anledning den iverksatte staffeforfølgelse mot Løvaas – er, hva angår konsekvenser for Løvaas og hans familie – særskilt det presenterte i Bergens Tidende av en svært alvorlig karakter. Og alvorligst av det alvorlige – er det prestert utgytte til avisen 14.04 og 13.05.07 – fra førstestatsadvokat Walter Wangberg.

Det medgis at denne tilskrivelse av Riksadvokaten – framholdes som åpent brev. For den lovbruddsbegåelse fra myndighetsutøvende, vanvittige metodeanvendelse mv, som her tilhenvises og påvises Continue reading

En saftig anmeldelse:) …fortsettelse

Før politiet, v/politimesteren i Hordaland, fikk til å begå den annonserte tabbe, hadde samme politi henlagt den helsetilsynske anmeldelse av Løvaas. Det gjengis fra det nedfelte i rettsbok fra Gulating lagmannsrett: ”Saka vart lagt bort av politiet, men etter klage frå Fylkeslækjaren

avgjorde Hordaland statsadvokatembete at saka skulle granskast”. Fra det statsadvokatlige hold som ikke hadde fått til å ”se nærmere på” saken – var det ergo forestått overprøvelse av henleggelsen, og framført pålegg til politiet om å iverksette etterforskning. En etterforskning som ”i all hovedsak” ble forestått – av både anmelder og påklager – helsetilsynet i Hordaland!

Her er det påkrevd å returnere til den forordnede utplanting i VG. Og som BT har gjort bruk av – i sin fortsettelse av hekseprosessen mot Løvaas. Når dette skrives, har jeg nettopp, etter framført innsynsbegjæring fra Løvaas, mottatt saksdokumenter fra helsetilsynet i Hordaland.

Og henvist til det som her framgår – er det forordnede – av ytterligere stankfullt varemerke. Continue reading