God natt da, Mor Norge?

av Per Aslak Ertresvåg

Det er noe uvirkelig over mye av det som skjer i det politiske Norge i dag. Mange mennesker føler det slik. Få kan likevel forklare hvor denne foruroligende følelsen dypest sett kommer fra. Det er ingen risikofyllt gjetning at om bare ti år er det mer enn 50 prosent sjanse for at Norge har opphørt å eksistere som selvstendig stat.. Hvis ikke dagens ledende politikere mot formodning skulle våkne. Det gjør de neppe. Da gjenstår antakelig bare én mulighet: at opinionen våkner og skifter dem ut.

En ledende økonom, Mahbub ul Haq, tidligere finansminister, direktør i Verdensbanken, og leder for UNDPs første Human Development Report, sa en gang at det i våre dager uteksamineres økonomer som ikke har oppfattet forskjellen mellom realkapital og penger. Heller ikke for alle folkevalgte er skillet tydelig nok.

Forskjellen er grunnleggende. Tilfeldigvis sitter Norge i dag med en stor realkapital, fiskerikdommer, skoger, mineraler, vann, energi – dessuten et betydelig oljefond, altså også papirpenger. Et slikt fond kan forsvinne over natten, for eksempel dersom dollaren kollapser. Inntreffer det, vil kun minnet om et oljefond være tilbake. Troen på at det såkalte oljefondet gjør oss rike, er m.a.o. langt på veg en illusjon. Skogene, drikkevannet, kraftnettet og kraftstasjonene er derimot vår sanne rikdom. De er nesten evigvarende ressurser og kan ikke flyttes på. Likevel, 100 pst. sikre er heller ikke de, de kan kjøpes opp! Blir eierskapet og dermed kontrollen liggende utenfor landet, hjelper det ikke at kraftstasjon og forsyningsnett fysisk befinner seg i Hordaland eller Sogn og Fjordane.

Med eierskap og kontroll over realkapitalen i et land, kan landet styres. Det er eierskapet til denne avgjørende realkapitalen, arvesølvet, som er under avvikling. Det skjer ikke av seg selv. Ledende politikere bidrar aktivt til å føre kontrollen med norske ressurser ut av landet ved å vedta en rekke lover som skal åpne for slike muligheter. Vi kunne kalle det et langsomt statskupp, gjennomført i smug. Continue reading

Join the Revolution

Dette er en gratis film laget i dugnadsånd som summerer løgnene vi har fått servert opp i gjennom historien, den forklarer også hvor verden står i dag og hva framtiden vil bringe. Se den ! gjør din egen research og ta ett standpunkt. Se hele filmen, det kommer mye viktig info mot slutten….

-Den som ikke lærer av historien er dømt til å gjenta den-

They must find it difficult…
Those who have taken authority
as the truth,
Rather than truth as the authority

-Gerald Massey, Egyptolog

ZEITGEIST THE MOVIE- Remastered, Besøk Hjemmesiden til prosjektet

Del 1: Religion

http://video.google.com/url?docid=-594683847743189197

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2288624335615139741&hl=en&hl=en

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-6257700102614822078&hl=en&hl=en

Del 4 av filmen kommer i oktober -08, her er traileren
Zeitgeist, The movie – Remastered, addendum (Zeitgeist II) trailer

Del 4 finner du her :
Lyst til å endre ditt syn på verden?

Anbefaler også materialet til Jordan Maxwell,
What goes around Comes around …

Contact has become (2008) [1/4]

Contact has become (2008) [2/4]

Contact has become (2008) [3/4]

Contact has become (2008) [4/4]