British Prime Minister calls for New World Order

New British Prime Minister calls for New World Order

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-2142641218755758990&hl=en

Bush Sr. Calls for a New World Order in 1991 (YouTube 1min 42sek)

Megiddo I: The March to Armageddon http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-4959110838223046399&hl=en

"There is no salvation for civilization, or even the human race, other than the creation of a world government." – Albert Einstein
Megiddo I: The March to Armageddon explores Bible prophecy concerning the last day empire prophesied in the Old and New Testaments. This documentary features never-before-seen interviews with some of the leading researchers on the subject. Megiddo I reveals how God uses prophecy to prove His existence and to separate Himself from all others that claim His authority.
 
This informative documentary also chronicles startling quotes from powerful men of history who have spoken of the need for world government to further the cause of peace. But what does the Bible say about "world peace" and its consequence for mankind? Seen through the lens of prophecy, What is the significance of World War I and II? Were these birth pangs to prepare the nations for World War III and Armageddon?
 
"…the end of all things is at hand…" – 1 Peter 4:7

En interessant artikkel:
Chinese Secret Society Challenges Illuminati

Mer:
Globalismens Nye Statsminister

EØS og Schengen-avtalen er en forbrytelse mot statens selvstendighet

Politikernes innføring av EØS og Schengen-avtalen er i følge Norges Grunnlov rettsstridig. Erna Solberg, Jens Stoltenberg, Torbjørn Jagland, Jan Petersen, Inge Lønning + resten av Europabevegelsens lakeier forbryter seg mot den Norske Grunnlov og viser ingen respekt for folkets NEI til EU 2 ganger.

Grunnlovens § 1
"Kongeriket Norge er ett fritt, selvstendig, udeleligt og uafhændeligt Rike"

Ja her leser vi at Norge skal være ett fritt og selvstendig land og ikke deles opp eller selges slik som det gjøres i dag med denne massive privatiseringen som får herje fritt.

Norge er ikke lenger fritt og selvstendig når vi må følge et annen lands lover (Schengen og EØS-avtalen).

Ordet "medlemskap" i denne sammenheng som jeg her kommer inn på, har ingen ting med "virkeligheten" å gjøre.

Når ett land mister sin suverenitet og selvstendighet da er det nok atskillig mer omfattende enn å være "medlem i en bokklubb". Det har vært bevisst politikk i fra Brussel helt i fra begynnelsen, at ordet "medlemskap" måtte brukes i alle sammenhenger slik at folk i Europa skulle tro at "dette er bare et medlemskap og ikke noe mer".

Det har vært vanskelig for EU "å innrømme" at deres lovverk var noe annet enn en traktat men til slutt så "sprakk ballongen" og Grunnloven var ett faktum.

Det er bare selvstendige stater som skal ha sine Grunnlover, ikke foreninger for "innbyrdes beundring". Når ett land "blir medlem av EU" eller rettere sagt, når ett land oppgir sin selvstendighet og suverenitet og overlater det til annet herredømme, da er ikke det landet lenger en nasjonalstat med egen Grunnlov og er fritt og selvstendig. Så ordet "medlemskap" er bevisst brukt som en avledningsmanøver for å få folk til å tro at "dette bare er en klubb" som en kan melde seg inn og ut av akkurat som det passer.

Sannheten er at Gro Harlem Brundtland "lurte" svenskene til å oppgi sin suverenitet ved å forsikre dem om at " Norge kom også til å stemme JA til EU". Samme personen kunne også forsikre oss om at "medlemskapet" kunne sies opp når tid som helst uten noe som helst problemer.

Grønnland meldte seg ut og de måtte forhandle i 4 år om hvor mye denne utmeldingen skulle koste de. Grønnland måtte avgi store fiskekvoter for all fremtid for å komme seg ut av denne "mafiavirksomheten".

Når det ikke lyktes norsk presse og media med å forføre og lure det Norske folk til å stemme JA til å gi bort sitt fedreland vil jeg stille disse ett spørsmål : "Har dere lagt det Norske folk for hat siden dere ikke lyktes med dette bedraget" ??? Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap har vært totalt boikottet av en samlet presse og media i dette landet helt siden oppstarten den 1. Jan 2004. Hva forteller dette. Dette forteller at Norsk presse og media er underlagt de som måtte ha økonomiske fordeler av at Norge skal oppgi sin suverenitet til fordel for "mafiavirksomheten" nede i Brussel. Journalistene i dette landet skal være folkets "nærmeste allierte" men i stedet for er de blitt folkets "største fiender".

Grunnlovens § 100 omhandler ytringsfriheten i dette landet og den er selve "bærebjelken" i Demokratiet. Når denne paragrafen blir krenket så til de grader som i dette tilfellet kan en stille spørsmålet igjen til de som måtte føle seg truffet : "Har dere lagt det Norske folk for hat" siden dere ikke klarte å legge landet under fremmed herredømme i 1940 -1945 og 1972 og 1994 ???

Jeg kan forsikre samtlige stortingspolitikere som ikke respekterer den Norske Grunnlov som er folkets eget eie og "forsikringsselskap" om at vi kommer til å "slå hardt ned" mot de som måtte fortsette å forbryte seg mot statens selvstendighet som er stikk i strid med Grunnloven og folkets NEI 2 ganger.

Dette som skjer i dag i politikken er ett bedrag og ett landsforræderi mot vårt folk og land. Det kommer ikke til å bli "akseptert lenger" at Norske stortingspolitikere "forbryter seg mot statens selvstendighet" (Straffelovens § 83) ved å arbeide for at Norge skal opphøre som selvstendig suveren enhet stikk i strid med Grunnlovens § 1 som sier at : " Norge skal være fri og selvstendig".

Straffelovens § 83 ble laget for å beskytte landets selvstendighet.

Straffelovens § 83 er også kjent som landsforræderiparagrafen nettopp av den gode grunn at den beskytter oss mot folk som måtte prøve på å forbryte seg mot statens selvstendighet. Det vil være naturlig å stille spørsmålet i denne sammenheng : Er det en forbrytelse mot statens selvstendighet, og er det rettsstridig at våre stortingspolitikere ikke respekterer Grunnlovens § 1 og samtidig arbeider for at Norge skal bringes under fremmed herredømme som ett "EU-medlemskap vil innebære" ??? Definitivt JA.

Er det ett landsforræderi å forbryte seg mot statens selvstendighet ???

JA ut i fra leksikon som sier at ordet Landsforræderi betyr : Forbrytelse mot statens selvstendighet.

Da er vi kommet så langt at vi kan ta landsforræderiparagrafen (Straffelovens § 83.)

Straffelovens § 83

"Den som rettsstridig søger at bevirke eller at eller at medvirke til, at Norge eller nogen del av riget bringes under fremmed herredømme eller innlemmes i anden stat, eller at nogen del av riget løsrives, straffes med hefte i minst 8 år eller med fengsel fra 8 år inntil 21 år".

Kjære lesere vi kan forsikre dere alle sammen om at dette landsforræderiet som er på gang og har vært det lenge skal stoppes med alle "hjelpemidler" ja vi skal bruke "andre metoder" som Gro Harlem Brundtland sa det under nederlaget i 1994. De "andre metodene" var EU-lovverket som ble innført under dekknavnet EØS og Schengen-avtalen og dette er en forbrytelse mot statens selvstendighet.

Disse handlingene som er stikk i strid med folkets NEI 2 ganger og den Norske Grunnlov hører hjemme i en rettsal (Riksrett) men så lenge 140 stortingspolitikere er medlem i Europabevegelsens hemmelige stortingsgruppe blir det bare flertall for å forandre Grunnloven slik at ikke Grunnloven skal være ett hinder for at Norge skal kunne bringes under fremmed herredømme. Dette kan dere lese mer om på våre nettsider http://www.grunnlovens-vektere.com

Når en studerer de forskjellige partiprogrammene er det ikke mye som er til fordel for den utarma kysten vår men Europabevegelsens visjoner "lyser mot oss over alt". Straffelovens § 83 står fortsatt foran Grunnloven som ett "forsvarsverk" den dag i dag.

Høyre og Arbeiderpartiet burde ikke fått en eneste stemme ved dette Stortingsvalget, det er en stor skam og ett hån mot det Norske folk at de ikke respekterer folkets NEI 2 ganger og nå skal selve "guruen" til Europabevegelsen Torbjørn Jagland ta over som stortingspresident med sitt innerste ønske om at det Norske flagg skal erstattes med det katolske Maria-flagget (12 stjerner med blå bakgrunn.) 

Øyvind Aarsnes, Folkeaksjonen Mot EU-medlemskap – 4.10.2005  kl 18:23

Hentet fra Vesterålen-Online

Les også:
NASJONALSTATEN NORGE BLIR NEDLAGT OG SOLGT TIL UTLANDET
Europabevegelsens rettsstridige virksomhet
Hjemfallsdommen: I strid med Grunnloven

Vil bare minne dere på 135 mennesker som har forbrudt seg mot statens selvstendighet, og dette ble gjort i stortinget den 16. okt 1992. Dette er i følge Grunnloven et landsforræderi. (Straffelovens § 83).
 
Vannkraften kan nå kjøpes opp av utenlanske kapitalkrefter. Den eneste muligheten Norge har for å redde vår viktigste naturresurs er å si opp bedraget EØS. Det kommer aldri til å bli flertall for oppsigelse av EØS-avtalen på stortinget så lenge de fleste som sitter der er medlem av den rettsstridige Europabevegelsen.
 
Journalistene er de største landsforrædere i dette landet som lar dette pasere. http://grunnlovens-vektere.com/ikon/votering.pdf

Se denne filmen!!

Til de av dere som ennå ikke har sett denne filmen så er denne filmen et must!
Det er en dokumentarfilm som viser militærkuppet i Venezuela i 2002, fra innsiden! Den forklarer godt hvordan kuppet var planlagt og hvordan CIA var aktiv deltager. Når dere ser filmen legg merke til hvoran det hvite hus forteller løgner, hvordan mediekanalene også forteller løgner og missleder befolkningen! Filmen viser hva som skjedde time for time !!
Anbefales !!

Må advare at filmen kan ha noen sterke sener, og at den i begynnelsen virker som en propagandafilm, men den er bare i innledningen. Dette er en av mine film favoritter 🙂

The Revolution will not be televized
http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=5832390545689805144&hl=en

Heldigvis for Venezuela så er ikke befolkningen blitt så passifisert og late, så de går ut i gatene og forlanger forandring.. Hvorfor skjer ikke dette her i landet tro?
Legg også merke til at største delen av befolkningen er uskolert, men likevel skjønner de hva som er viktig for å ikke la landet sitt bli styrt av kriminelle, de har grunnloven sin i lommeformat og folk oppfordrer hverandre til å lese den, grunnloven er selve dokumentet som landet ble bygget opp på og de har forstått at de som skrev grunnloven hadde kjempet mange kamper for at nettopp landet skulle være fritt og selvstendig, og for å slippe at framtidige generasjoner skulle kjempe akkurat de samme kampene laget de grunnloven som alle i landet, inkludert politikere skal følge!

Hvordan står det til her hjemme? Når var sist du leste grunnloven? bryr du deg i heletatt om hva som står der? og bryter våre “folkevalgte” politikere grunnloven? og dersom de gjør det, hvorfor slipper de ustraffet fra det?
… svaret sier seg vel egentlig selv…

Stoler du egentlig på at politikerne har ryggrad nok til å stå i mot store kapitalkrefter?
Stoler du egentlig på at politikerne prøver å legge forholdene til rette for innbyggerne?

“Vi lever i ett imformasjon samfunn med overflod av informasjon…
men likevel er befolkningen i dette landet så uinformert at det er skremmende, folk har bedre peiling på personen som fikk førsteplass i idol enn den første paragrafen i grunnloven vår… hjernevasking ?

Vi har nok mye å lære fra Venezuelas befolkning …

Greg Palast covers a story on President Hugo Chavez of Venezuela

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=4991354545733857055&hl=en

Se hvordan TV2 vinkler:
Innslag på TV2 Nyhetene om Venezuela og Chavez

Se også dette klippet:
Chavez calls Bush ‘the devil’ in his speech at the UN

Oversvømmelsene i New Orleans

Du husker sikkert oversømmelsene i New Orleans, det finnes endel skitne historier om hva som skjedde etter stormen Katrina herjet og oversvømte byen. Hva har skjedd i årene etterpå? Greg Palast er det jeg vil kalle en ordentlig journalist 🙂 se og bli sint du og!
New Orleans: Big Easy to Big Empty
http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=7721859326791373209&hl=en

Et koordinert angrep mot din helse

Følg med i debatten som kommer!
Norske myndigheter går sammen med EU ut mot aprikoskjerner og amygdalin/laetrile/B17. Formålet ser ut til å bli å finne falske grunner til å forby dette næringsstoffet, og dermed sikre fortsatt fremtidig pasienttilgang til kreftindustrien. Kreft er en tragedie for de som blir rammet og deres venner og familie.
At myndighetene da går ut mot naturlige og svært så (beviselig) effektive behandlingsalternativer, er uakseptabelt. Les på Varslerens omtale av Mattilsynets initierende angrep, samt virkningene fra amygdalin/B17. Vi venter på hva som skjer videre i saken.
Sitte på gjerdet og se på?
Eller støtte organisasjonen som jobber for å bevare og forbedre dine rettigheter? Er du ikke medlem allerede, så oppfordres du til å støtte Fritt Helsevalg. Det er ditt valg. Inntil valgmuligheten din er tatt bort.
Ha en fin dag, og nyt sola og noen overdoser D-vitamin!
Legger ved et utklipp fra en internasjonal kontakt.
Hi

Many thanks for your letter.

You are correct, they are pretty much shutting down the availability of amygdalin across Europe now. Kernels they’ll have a harder time with since they are a popular spice and food. We are in the process of setting up an offshore web-site so people can get amygdalin but this won’t be active for at least a month. There are currently no restrictions to members of the public purchasing amygdalin and having it sent to them from abroard, and I imagine this holds true for Norwegian citizens also.

With regard to supplying the Norwegian authorities with the evidence so they can mend their wicked ways about B17, do not hold your breath! This is an EU-co-ordinated attack (even though Norway is outside the EU). I have a book entitled B17 Metabolic Therapy, which covers all the science and technical data, but mostly it’s ignored. The one group who don’t ignore it are doctors who have been setting up clinics all over the world using nutrition to treat cancer very successfully (of which B17 is a part), and these doctors are roundly harrassed by all and sundry in government and the medical heirarchy.


Artikkel hentet fra www.Varsleren.com – din kilde til usensurert helseinfo

For å motta nyhetsbrev, send påmelding til mittegetvalg@gmail.com .

Anbefalt lesestoff:
Les denne boka! Hvis du vil lese en underholdende, spennende, humoristisk og ironisk, opplysende, sjokkerende og veldokumentert bok, så er dette boka å lese. Den er i tillegg på lettlest dansk, så kjøp den, og kjøp ei i gave til en du er glad i når du først er i gang! Meget bra bok!

Du får blant annet lese om:
Ny viten om sykdommers opprinnelse (som leger tydeligvis ikke kjenner til)
Lengre levetid er fullt mulig, og hvor vi kan få næringsstoffene vi trenger
Sykehusene dreper pasienter (2-300 000 drepte hvert år i USA)
Bevist under streik: Flere overlever når legene ikke arbeider
Bedrageriet om ”Legens gode råd”
Medisinindustriens angrep mot ditt liv og helse
Myndighetenes angrep mot ditt liv og helse
Det du ikke får vite om gikt, kreft, AIDS, sukkersyke og hjertesykdommer
De fem advarselsignalene våre
Oversikt over sykdommer som kan skyldes ernæringsmangler 

Boken er å få kjøpt her:
http://www.universalhelseprodukter.no/shop/

How healing becomes a crime !
http://www.brasschecktv.com/page/69.html

En oppfordring til deg !


NEDENSTÅENDE
 
BREV BLIR IDAG SENDT VESTFOLD INTERKOMMUNALE VANNVERK.
 
DETTE ER EN OPPFORDRING TIL ALLE I VESTFOLD OM Å RINGE SIN LOKALAVIS OG BE DEM FOKUSERE PÅ PROBLEMET OG TA KONTAKT MED KOMMUNENS REPRESENTANTER. REPRESENTANTENE MÅ VISE ANSVAR.
 
BREVET BLIR SENDT ALLE LOKALAVISENE I VESTFOLD.
 
Det er ingenting i veien for at alle i Vannbevegelsen m.fl. finner ut om deres vannverk har UV. (Oslo har/får snart!) Ring deretter avisen og
be den fokusere på problemer rundt UV (mangel på forskning, men sannsynlige virkninger).
 

Til Styret og Representantskapet

 

Vestfold interkommunale vannverk IKS

 

                                                                                 Sandefjord, 18. juni 2007

  

 

 

Vedrørende UV-bestråling av drikkevann fra Eikeren

 

 

 

Styret i Vestfold interkommunale vannverk (VIV) har nylig valgt UV-anlegg til vannforsyningen fra Eikeren. UV-anlegg er valgt på bakgrunn av mangelfulle og feilaktige opplysning fra vannverkssjefen. Sverre Mollatt har i styrepapirer påstått at Mattilsynet forlanger UV-anlegget. Det er ikke tilfellet. Mattilsynet opplyser i brev til Vannbevegelsen at VIV ønsker å benytte UV og at Mattilsynet har akseptert dette. Er styret i VIV klar over dette? Og er styret i VIV informert om hva UV-bestråling innebærer? Hvilket ansvar har styret for å ta en risiko på våre vegne?

 Dårlig drikkevann?

Det har i den senere tid vært en rekke oppslag i mediene om vannverk som levere dårlig drikkevann. Vi blir skremt til å tro at dette er alvorlig og til å akseptere ultrafiolett (UV) bestråling av drikkevannet.

En årsak til at vi stadig oftere får høre om forurensninger i drikkevann, skyldes ikke at vannet er blitt dårligere. Det er analysemetodene som er blitt bedre. Bakterier som tidligere ikke ble oppdaget, men som heller ikke fører til alvorlige sykdommer, registreres nå stadig oftere med den konsekvens at vi tror at drikkevannskildene våre er dårlige. Det er de stort sett ikke. Norge, som har de reneste ferskvannskilder i verden (altså råvann før eventuell rensing), er imidlertid også i verdensklasse når det gjelder bruk av UV!

 

 

Prøver fra alle landets større vannforsyninger viser jevnlig giardia-cyster uten at disse har ført til, eller vil kunne føre til epidemier. De er helst naturlig forekommende parasitter fra dyrs avføring og angriper ikke mennesker. Det skal også svært mye til før kloakk tilført en drikkevannskilde skal nå vanninntaket. Dette gjelder selvsagt i enda større grad for en så sjelden parasitt som den humant patogene giardia lamblia. Smittekilden til giardia-epidemien i Bergen høsten 2004 er aldri funnet. Allikevel brukes epidemien til å fremme ultrafiolett (UV) bestråling av norsk drikkevann.

 Utvikler kreft

 

 

Solen avgir tre typer UV-lys, kalt A, B og C. UV C-lys er en type stråling som aldri når jorden, takket være atmosfæren. Hadde vi ikke hatt atmosfæren, ville UV C-strålene hindret alt liv på jorden. UV-lampene som benyttes i vannforsyningen gir fra seg et begrenset spekter av UV C-stråler. Det er et optimalt spekter for å ta livet av bakterier.

 

 

 Forsøk med UV C-bestråling av mus viser at musene utvikler kreft. Kreft innebærer at det oppstår en celledeling med uhemmet vekst. De funksjoner som ellers begrenser og former celleveksten til forutbestemte oppgaver, f.eks. organer, opphører. UV C-strålingen er dels dødelig, dels endrer den cellefunksjonen.

 

 

 Internasjonal forskning (www.iuva.org) er åpen for at  UV C-bestråling av vann kan ha konsekvenser ut over renseeffekten. Forskningen  befinner seg fremdeles på forsøksstadiet. Man har imidlertid oppdaget at UV-bestrålt vann virker inn på omgivelsene vannet kommer i berøring med. Det har gjennomgått en kvalitetsendring som virker inn på de bakterier som måtte befinne seg i vannrørene. Bakterier i ledningsnettet dels muterer, dels formerer seg. Hvilke konsekvenser har dette? Og når stopper de utilsiktede virkningene av UV-bestrålingen?

 

 

 Hva ekspertisen sier og vet om UV

 

 

Daglig leder Sverre Mollatt og undertegnede deltok på  Vannforsyningsdagene i Lillehammer 5.-7. juni. Der befant seg også de som regnes for å utgjøre den norske ekspertisen på UV-bestråling av vann; Vidar Lund og UV-forkjemper Truls Krogh fra Folkehelseinstituttet.

 

 

 Forskningsleder ved SINTEF, Bjørnar Eikebrokk holdt et innlegg om erfaringer med UV. Undertegnede stilte spørsmål om det er gjort forsøk med hvordan UV-bestrålt vann på sikt virker i den menneskelige organismen. Eikebrokk forsøkte først å bløffe forsamlingen og undertegnede med å svare at alt vann er UV-bestrålt, fordi solen lyser på det. Det var imidlertid ikke vanskelig å tilbakevise, og ble noe pinlig for foredragsholderen. Da verken Vidar Lund eller Truls Krogh gjorde mine til å besvare spørsmålet, spurte ordstyrer Christen Ræstad om undertegnede her pekte på et kunnskapshull. Norges fremste ekspert, Vidar Lund, unnlot å svare, mens Truls Krogh følte seg tvunget til å si at det ikke har vært gjort noen slike undersøkelser.

 

 

 Undertegnede deltok i 2004 på en internasjonal forskerkonferanse i Karlsruhe, der UV-bestråling av drikkevann sto i fokus. Konferansen var i regi av International UV Association (IUVA) Her kom det frem at

 

 

1)      UV C er kreftfremkallende ved direkte bestråling.

 

 

2)      UV C endrer vannets egenskaper

 

 

3)      og har virkning på omgivelsene vannet kommer i berøring med (bakterier i vannrørene m.m.)

 

 

4)      UV-bestråling av vann befinner seg fremdeles på forsøksstadiet.

 

 

5)      Norge er fremst i verden på bruk av UV.

 

 

(- ikke på forskning. Vi har samtidig verdens reneste drikkevann.)

 

 

 Våre tarmer blir i denne forbindelse en forlengelse av vannrørene. Vi har bakterier i kroppen, ikke minst i tarmene. Denne bakteriefloraen er vi helt avhengig av. Ødelegger det UV-bestrålte vannet tarmfloraen over tid? Kan vi få en oppblomstring av tarm- og magekreft? Burde vi ikke kunne forlange forskningsresultater på disse områden før UV-bestråling gjennomføres i vannforsyningen?

 

 

 Den sannsynlige årsaken til giardia-epidemien i Bergen var en ledningsstump – etter vannverket – som var under reparasjon, og der kloakk trengte inn i vannledningen. Et UV-anlegg ville ikke hatt noen betydning for epidemien. 905 mennesker ble syke, ikke 6000 som det er blitt hevdet. Sannsynligheten for at giardia lamblia eller cryptosporidium både skal finnes i vannkilden og kunne nå inntaket til et vannverk er så liten at risikoen ved bruk av UV synes svært mye større.

 

 

Vi er villig til å akseptere et stort antall trafikkulykker med dødelig utgang på grunn av fordelene bilen har. Skulle vi da ikke kunne akseptere de mikroskopiske sjansene for magekramper og diaré til fordel for mer naturlig vann? Eventuelle tiltak mot giardia og cryptosporidium bør rettes inn mot kloakk med tilsig til vannkilden, ikke mot å ødelegge vannet. Alt liv er avhengig av vann. Vi bør derfor være ytterst forsiktige med hvordan vi behandler det.

 

 

 Internasjonalt er forskere enig om at betydningen og konsekvensene av UV-bestrålingen fremdeles befinner seg på forsøksstadiet. Er befolkningen i Norge ufrivillig å regne som forsøksdyr?

 

 

 Vi ber om at Styret og Representantskapet i VIV revurderer beslutningen om UV-bestråling av drikkevannet fra Eikeren.

 

 

 Hvilket ansvar har Styret og Representantskapet om det i ettertid viser seg at – dessverre! – UV-bestrålt vann fører til mage- og tarmkreft, og generelt nedsatt immunforsvar grunnet endringer i den naturlige bakteriefloraen mennesket er avhengig av?

 

 

 Styret og Representantskapet skulle her være advart. Man kan ikke si, at kunnskapen/den påpekte mangelen på kunnskap ikke tilsier at man skulle velge andre alternativer.

 

 

 Alternativer

 

 

Bortsett fra at vannkvaliteten ikke tilsier ekstra behandling av drikkevannet fra Eikeren (det ble brukt som et argument for å velge Eikeren som reservevannkilde), finnes det alternativer. Det ene er å utbedre eventuelle kloakktilsig rundt Eikeren. Det andre alternativet er membranfiltrering. Membranfiltrering står ikke tilbake for UV når det gjelder fjerning av små partikler som virus (som er begrunnelsen for UV).

 

 

 NOKA AS er et av de selskaper som leverer slike anlegg. NOKA er på forespørsel fra Vannbevegelsen i ferd med å utarbeide et tilbud på membranfiltrering for VIV.

 

 

 Vi er klar over at et membrananlegg er kostbart i forhold til et UV-anlegg. Men når man betenker at det er investert 500 millioner kroner for å få vann fra Eikeren, vann som ble lovet å være av en bedre kvalitet enn Farris-vannet, stiller et økonomisk argument svakt. Økonomi burde over hodet ikke komme i betraktning når det gjelder å sikre Vestfold trygt vann. UV-bestrålt vann er ikke trygt vann. Det kan tvert imot vise seg å være svært helseskadelig.

 

 

 Vi imøteser et svar med stor interesse.

 

 

 Med vennlig hilsen

 

 

 _______________________________

 

 

          Trude Malthe Thomassen

 

 

                  daglig leder

 

 

              Vannbevegelsen

Se også mine andre innlegg ang vannsituasjonen i Norge:
Strømprisen og EØS
Vannet som forsvant

Sykdomsbekjemper eller dødsmaskineri?(del2)

(fortsettelse …., del 1 finner du her.)

DPT-vaksinen (Difteri, pertussis, tetanus)

Hvor ofte har man ikke hørt at difteri ble utryddet i England før krigen ”takket være vaksiner?” Men hva vi ikke blir fortalt er dette: I Frankrike på samme tidspunkt, med akkurat den samme vaksinen, førte dette til 150.000 alvorlige tilfeller av difteri med 15.000 dødsfall i årene 1941/46. I Sverige hvor man ikke vaksinerete noen, var der heller ingen dødsfall i 1938/39. (Lionel Dole)

Kikhostevaksinen (pertussis) er laget av slimhinne fra infiserte barn, dvs. barn med pertussisbakterien i seg, tilsatt: Formaldehyd, aluminium og kvikksølv. (Patrick Rattigan)

Halvparten av syke vaksinert fra før

Lynne McTaggert skriver i boken What Doctors Don`t Tell You: ”Da kikhosteutbruddene pågikk, var over halvparten av ofrene allerede vaksinert. Professor Gordon Stewart rapporterte at ved en studie av kikhostetilfellene i 1974 og 1978 i USA og Kanada, var fra en tredjedel til halvparten av dem som fikk sykdommen fullt ut vaksinert. Da han studerte nær opp mot 2000 spedbarn med kikhoste, fant han ut at i to tredjedeler av tilfellene, hadde barna fått sykdommen av sine søsken som var vaksinert.”

Det slo dr. Stewarts at: ”Ingen beskyttelse av vaksiner er mulig å demonstrere, til tross for det faktum at det er hele befolkningen vaksinene er ment å beskytte, de samme som vanligvis er truet av en sint – men likevel som oftest ufarlig sykdom.”

Dr. Stewart konkluderte: ”Effekten av de nåværende vaksineringsprogrammene skal være å forhindre den eneste høyrisikogruppen som fins, nemlig barna, i å få både bivirkningene av vaksinene – og selve infeksjonen.”

Etter hans syn er risikoen for at barna skal få hjernehinnebetennelse med permanent hjerneskade fra selve sykdommen kikhoste: 1 til 38.000, mens det er snakk om 1 til 25.000, blant dem som får skadene etter kikhostevaksinen.

Leger i England fant ut at da der var en pause i kikhostevaksineringene tidlig på 70-tallet, så gikk antallet av de alvorlige tilfellene ned. (L. McTaggert)

Etter at det i USA ble vist en kritisk dokumentar om vaksiner, falt antallet av de som lot seg vaksinere. Myndighetene påsto da at antallet økte i takt med nedgangen av vaksinene. Men da den tidligere FDA-virologen dr. J. Antony Morris analyserte 41 tilfeller av såkalt kikhoste, hadde bare fem virkelig fått pertussis, og alle disse var vaksinert. Det samme skjedde i Wisconsin, hvor de fleste pasientene slett ikke hadde kikhoste. Alle som virkelig hadde kikhoste, var tidligere vaksinert. (L. McTaggert i intervju med dr. Stewart)

Ikke uvanlig at kikhostesmittede har fått vaksine fra før

I løpet av den landsomfattende kikhosteepidemien i 1993 i USA, fant en gruppe forskere ved barnesykehuset i Cincinnati i Ohio ut at epidemien for det meste oppsto blant barn som hadde gjennomgått fulle serier med kikhostevaksiner. (DPT)

(Fra samme intervju)

Omlag 30 prosent av disse barna var innlagt på sykehus, til tross for at epidemien ikke krevde liv. Og fordi mange av de syke barna var mellom 19 måneder og seks år, var de vaksinert relativt nylig. Selv legene ble da enige om at vaksinene – bestående av hele celler fra pertussisbakterien – ikke førte til noe langtidsbeskyttelse. (Fra samme intervju)

I Storbritannia steg tilfellene til ”nesten ufattelige høyder,” skrev professor Stewart, da epidemien pågikk i 1978-79. Disse tallene var ment å skulle bevise sammenheng med nedgang i antall vaksinasjoner, og ble fulgt opp med stor publisitet. Det var bare det at antallet tilfeller økte i alle aldersgrupper, også blant dem som hadde fått en høy prosentandel vaksiner. (World Medicine 1984 s.19)

Dr. Antony Morris sa i en edsavleggelse foran The Subcommittee on Investigations and General Oversight i mai 1982. ”Selv i de beste tidene, når kikhostevaksinene virker, har de bare vist seg å virke på mellom 63 og 93 prosent av tilfellene, noe som er en oppsiktsvekkende høy prosentvis forskjell.” Andre kilder fra Sverige og Italia viser respektivt 48 og 36 prosentvis effektivitet. (Lynne McTaggert)

En ny såkalt ”ikke-cellulær” kikhostevaksinevariant, som nå er tilgjengelig, hvor kikhostetoksinet er inaktivert av hydrogenperoxid – for å gjøre den sikrere – har heller ikke vist seg stort bedre. Også denne varianten har vært testet ut i Sverige og vist at en femtedel av de vaksinerte fortsetter å utvikle kikhoste, selv etter tre skudd. På sitt beste viste den seg å virke på ferre enn tre fjerdedeler av tilfellene. (New England Journal, 1995; 333: 1045-50)

Også ved The Mayo Clinic I USA har vitenskapsfolkene, som jobber med kikhostevaksinen, forklart at de ikke helt forstår hvor mye pertussistoksiner der skal til for å beskytte barna. Selv de med høye verdier av antistoffer i blodet, ser ut til å fortsette å utvikle kikhoste. (The Lancet 1996; 347: 209-10)

“Den verste vaksinen”

Dr. Archie Kalokerinos, forfatteren av boken Vaccine Researcher (Natural Health Convention, Stanwell Tops, NSW, Australia 1987), skriver: ”Den verste vaksinen av alle er kikhostevaksinen, som er ansvarlig for en mengde dødfall og for at mengder av barn lider av irreversible hjerneskader.”

En studie fra Holland viste at av 540 spedbarn, fikk hele 512 alvorlige raksjoner etter DPT-vaksinen. (Pat Rattigan)

I England har der oppstått 30 tusen tilfeller av difteri de senere årene, blant DPT-vaksinerte barn. (Pat Rattigan)

En studie ved University of California viser at ett tusen tilfeller av krybbedød hvert år – skyldes DPT-skudd. (Pat Rattigan)

Dr. Robert Mendelsohn, barnelege, sier at nær inn på ti tusen tilfeller av krybbedød årlig i USA, skyldes rutinemessige vaksineringer av barn. Han sa at pertussisvaksinen er en av de verste.

Krybbedød og DPT-vaksiner

Dr. Michael Weiner fastslo i 1986: ”Flere har dødd hvert år av krybbedød enn det totale antall AIDS-tilfeller siden 1981, skjønt lite penger har vært bevilget til forskning på muligheten av å se sammenhenger mellom krybbedød og DPT-vaksiner.”

Autisme

Begrepet autisme ble skapt av den amerikanske psykologen Leo Kanner på 40-tallet, for å beskrive et nytt syndrom som oppsto i kjølvannet av USAs kikhoste-programmer. Etter krigen okkuperte USA Japan og tvangsvaksinerte alle barn. Det første tilfellet av autisme ble oppdaget der i 1945. I Storbritannia ble vaksinene etterfulgt av autisme i stor skala på slutten av 50-tallet. Den første autismeforeningen i Storbritannia ble dannet i 1962. (Pat Rattigan)

Amishfolket: Ingen vaksine, ingen autisme

Amishfolket i USA har i følge loven rett til å avstå fra vaksiner av religiøse grunner. Statistisk sett skulle de hatt 134 autistiske barn, hvis en skal legge USAs gjennomsnitt til grunn. Amishfolket har bare 3 (tre) autistiske barn. Ett ble innført fra Kina, som adoptivbarn, og ble vaksinert både ved utreise fra Kina og ved innreise til USA. De to andre barna er av foreldre som lot seg overtale til å vaksinere barna sine. (Reidunn Jacobsen, Adresseavisen)

MMR (Kusma, meslinger, og røde hunder)

Mumps/Morbillinum/Rubeola

MMR-vaksine og sammenheng med krybbedød

Japan forbød MMR-vaksinen i 1993, og krybbedøden stupte med 80 prosent. Forskere fant ut at krybbedøden skyldes at ryggmargen i nakken blir vridd i mageleie, og at lungenerven som kommer ut fra fjerde nakkevirvel blir avklemt og barnet kveles. Vaksinene gjør at ryggmargen i nakken hovner opp, og det oppstår ren plassmangel. Dette gjør vaksinen til den primære dødsårsak, mens mageleie og vridning av nakken, som er helt naturlig, blir sekundær dødsårsak og uløser Sudden-Infant-Death (SID) – krybbedød. (Viera Scheibner)

MMR, autisme og andre skader

Dr. Viera Scheibner er australsk seniorforsker og en av verdens fremste motstandere av vaksiner, og har viet hele sitt liv mot vaksineskammen. Hun skriver om MMR-vaksinen: ”Den dynamikken som fins mellom Autistic Syndrom Disorder (ASD) og MMR- vaksiner i Japan, viser en helt klar sammenheng, nemlig at introduksjonen av MMR-vaksinen i 1989, ble etterfulgt av et høyt antall ASD (85.9) og et tilsvarende fall i antallet av ASD, ved nedtrapping av bruken av MMR-vaksinen i 1990-3 (ned til 55.8).”

Da japanske foreldre i 1988 fikk velge om de ville vaksinere sine barn enten fra tre måneders alder, eller vente til barnet var fire år, valgte mange uvitende foreldre å vaksinere barna sine ved tre måneders alder. De lave krybbedøds-tallene hadde økt firfoldig i løpet av de siste 13 årene: (Byron Shire Echo, juni 94). Artikkelen siterte prof. Hirishi Nishida ved Tokio Women`s Medical Collage, som sa at ”Krybbedødraten blant barn under ett år hadde økt alvorlig til 0.33 prosent i 1992, sammenlignet med 0.07 prosent i 1980.”

Også Shaken-Baby-Syndromet hvor barna ser ut som om de er ristet og mishandlet, har blå flekker og ”en beinstruktur av poselèn,” er knyttet til vaksineskader. Mange foreldre er uskyldig blitt kriminalisert og satt i fengsel for å ha mishandlet sine barn, mens det i virkeligheten er vaksinene som er årsaken. Også her i Norge har vi hatt slik en sak, hvor en ung mann fra nordvestlandet ble fengslet. Wenche Foss engasjerte seg i denne saken. (Scheibner/egen)

Mange leger har også beskyldt mødre for å overbeskytte sine barn og det makabre monsterbegrepet ”Mønchhausen per proxy” (Mh. pr. fullmakt), har oppstått. Uttrykket stammer fra den tyske eventyrforfatteren med samme navn, som skrev makabre historier om dyr som var delt i to og hvor han selv satt på en kanonkule som fløy gjennom luften. (Viera Scheibner)

Dette skal etter læreboken være mødre, som av ren overbeskyttelse, til slutt kveler og piner sine barn til døde. Vel kan det hende at slike mennesker fins, men det er jo merkelig at disse har økt i et uforholdsmessig høyt antall og i takt med vaksineringene. Spørsmålet melder seg derfor om mødrene blir gjort til syndebukker av en legestand, som vil dekke over egne misgjerninger. (Viera Scheibner)

England: 66% av meslinger hos vaksinerte

I løpet av en fireårsperiode i England var 66 prosent av tilfellene av meslinger registrert blant vaksinerte barn. (Pat Rattigan)

I 1986 oppsto der utbrudd av meslinger i Corpus Cristi i Texas, hvor 99 prosent av alle de syke var vaksinert. (Pat Rattigan)

Røde hunder-vaksinen og leddgikt

Av barn som var vaksinert mot røde hunder (rubella) utviklet 26 prosent leddgikt. (US Science Magazine)

Undersøkelser vedrørende rubellavaksineringer i USA og Australia, viste en feilrate på omlag 80 til 93 prosent. (Pat Rattigan)

The New England Journal of Medicine rapporterte om at 35 prosent av alle tilfeller av juvenil polyartritt (barneleddgikt) skyltes rubellavaksinen. Database fra årene 1991 til 1998, viser også at 55 prosent av kvinner som er vaksinert mot rubella, har utviklet leddgikt.

Dr. Glen Dettman fant ut at en tredjedel av pasientene med reumatoid artritt (leddgikt) hadde levende rubellavirus i leddene sine.

The Lancet fastslo i en artikkel at vesttyske myndigheter hadde listet opp 27 neurologiske reaksjoner fra kusmavaksiner, inklusivt meningitis (hjernehinne-betennelse), febertokter og epilepsi.

Der er 30 000 nye tilfeller av epilepsi hvert år bare i England, derav 10 000 barn.

Hepatitt B-vaksinen

Hepatitt B-vaksinen er laget av blod fra mennesker som er infisert av hepatitt B-viruset, noe som kan utvikle AIDS. (Aquired Immune Deficiency Syndrome)

En studie fra The Lancet i 1991, viste en hepatitt B-infeksjonsrate på 20 prosent blant 358 gambiske barn, som alle var hepatitt B-vaksinerte.

Hib-vaksinen (Hæmophilus Influenza sero type B)

En studie fra Minnesota viste at den amerikanske Hib-polysaccharide-vaksinen femdoblet risikoen for å få Hib-indusert meningitt.

The Lancet august 1991, rapporterte om ni tilfeller av Hib-indusert meningitt blant Hib-vaksinerte barn. (Pat Rattigan)

En studie av den minst uvirksomme (beste?) Hib-vaksinen, PRP-OMPC, i Los Angeles, fant man en minsket antistoff-respons i takt med vaksinedosens økning. (Pat Rattigan)

Influensavaksiner

Et postkontor droppet influensavaksinen blant de ansatte, etter at de fant ut at staben var friskere uten. (Pat Rattigan)

Det amerikanske ”Influenza Monitoring and Information Bureau” er grunnlagt og finansiert av legemiddelindustrien selv. (Pat Rattigan)

Norsk eksempel

Adventistenes barnehage i Stavanger delte et år opp de ansatte i to grupper, vaksinerte den ene, og lot den andre være. Alle de vaksinerte ble syke. De ikke-vaksinerte var i full jobb. (Kilde: egen pasient)

Norsk eksempel 2

En pasient av meg fortalte at hun hadde vært influensavaksinert hvert år i ti år og at hun i alle disse årene likevel hadde hatt influensa. Påfølgende år avsto hun vaksinen og fikk ikke influensa – for første gang på elleve år.

Av seks hundre influensavaksinerte eldre i Burmingham, førte dette til dobbelt så mange luftveissyke pensjonister blant de vaksinerte, enn blant dem uten. (P.R.)

Dr. Robert Mendelsohn slo fast at enhver influensavaksine kunne føre til Guillain-Barre-Syndrom med lammelser.

Influensavaksiner er laget av materie fra influensarammede folk, iblandet mosede hønsefostre, frembrakt ved hjelp av elektrostøt. (Pat Rattigan).

I november 1991 døde en mann fra Chesterfield, innen en time etter injeksjon av influensavaksinen. (Pat Rattigan)

Tyfusvaksinen

Tyfusvaksinen er laget av ekskrementer fra tyfoidsyke mennesker.

(Salmonella thyphus og salmonella parathyphus). (Pat Rattigan)

Koleravaksinen

WHO har endelig innrømmet, etter utallige koleraskudd, at vaksinen er virkningsløs, har frarådet den og sagt at den ”ikke er verdt å ha.” (P.R.)

Generelt om vaksiner

Vel vitende og med mistanke om at effekten av vaksiner inkluderer astma, eksemer, allergier, hjernehinnebetennelser, kreft, leukemie, krybbedød, motor neuron disease, barnediabetes og voldelig adferd, osv. osv. – så fortsetter vaksineringer over hele verden som før. (Pat Rattigan)

Harris Coulter amerikanske helsehistoriker, skriver i sin bok: Vaccination, Social Violence and Criminality: ”Et forholdsvis stort antall av alle de millioner av barn i USA som lider av autisme, og som blir tvangsinnlagt og er retarderte, hyperaktive, dyslektiske eller har ulike former for ” vannhode” (hydrocephalus) og utviklingsskader, har sine lyter pga. en eller flere av de vaksiner de har fått mot ulike sykdommer.”

Dr. R. De Long skriver: ”Siden 1981 har vi nå vaksinert befolkningen med vaksiner fra levende virus i massevis. Slik ukritisk adferd kan være årsaken til at der har oppstått nye sykdommer.”

Vi har nå 30 tusen nye sykdommer, og tallet er stigende. Vaksineprodusentene, som opptrer via korrupte byråkrater, politikere og massemedia, har alltid vært i stand til å få innpass med sine varer, etter grusomme dyreforsøk hvor menneskene blir de egentlige forsøkskaninene. (Pat Rattigan)

Dr. J. A. Morris, som er en ledende ekspert på infeksjonssykdommer i USA, sier: ”Vi får bare høre om hjernehinnebetennelsene og dødsfallene, men der er jo et stort spekter mellom feber og død, og det er alle disse tingene midt imellom, vi aldri får høre noe om.”

Dr. R. Mendelsohn sa: ”Der er nå en voksende teoretisk bevisstgjøring som knytter de siste tiårs vaksineringer til det enorme antallet økning av autoimmune sykdommer, som rheumatoid arthritis, MS, lymhpoma (lymfekreft) og leukemi (blodkreft).”

Dr. Duperrat sier: ”Vaksinasjoner har forårsaket langt mer enn bare en eksplosjon av leukemi.”

Dr. R. Moskowitz skriver i The Journal of American Institute of Homeopaths: ”Vaksiner kan hisse opp latente cellebunter, antistoffimmune virus, og pga stress og sjokk, kan dette føre til autonome (selvutløsende) celledelinger.”

Professor M. Simpson ved The American Cancer Sosiety sa: ”Vaksiner kan forårsake leddgikt, MS, lupus, Parkinson og kreft.”

Noe av det verste for immunforsvaret

Dr. Moskowitz sier at: ”Der er få større forbrytelser man kan tilby immunforsvaret, for å redusere faren for infeksjoner hos barn og unge, enn å introdusere fremmede proteiner eller å komponere moderne vaksiner.”

Pat Rattigan: ”Hvis legen, hans kontordame, laboranten eller de ”helsebesøkende” selgerne fra legemiddelindustrien ikke kan true eller vri armene rundt på 90 prosent av mødrene som står oppført på legens timeliste, for å få sine avkom permanent skadet ved hjelp av vaksiner, så ville ikke legene fått sine årlige bonuser på toppen av alt annet, nemlig 1.737 engelske pund.”

Virkelige grunner til nedgang i infeksjonssykdommer

Alle tilgjengelige bevis taler for at nedgangen i infeksjonssykdommene skyldes faktorer som bedre hygiene, bedre sanitære forhold, bedre boligforhold, ernæring og ikke minst rent vann. Med andre ord så har rørleggerne med sine vannklosetter og kjøleskapenes inntog, gjort mer for infeksjonssykdommenes utryddelse, enn legenes giftige sprøyter. Husk at på 1800-tallet gikk kloakken ute i rennesteinen. Luois Pasteur gikk alltid i midten av gaten med lommetørkle for munnen, for ikke å bli smittet fra kloakken. (Egen kommentar)

Leger som ikke blir hørt

Mediene spyr hvert år ut sine propagandareportasjer om vaksiner. Hvitkledde alvorstyngede professorer messer med gravrøsten sin om at alle må la seg vaksinere. Følgende leger blir derimot aldri hørt:

Dr. J Anthony Morris, tidligere sjef og vaksinekontollør, ved FDA sa: ”Det fins klare beviser for at immunisering gjør mer skade en gagn.” (Immunisering er det nye og litt finere ordet for vaksiner.)

Dr. R. Mendelsohn: Professor i pediatri og forfatter av boken How to Raise a Healthy Child In Spite Of Your Doctor: ”Den største trussel for utbrudd av barnesykdommer ligger i de farlige og ineffektive forsøkene som er gjort for å forhindre dem gjennom massevaksinasjoner.”

Dr. H. Buttram og dr. J. Hoffman skriver i boken Vaccinations and Immune Malfunctions: “Etter vår mening er der nå tilstrekkelig beviser for å hevde at nedsatte funksjoner fortløpende oppstår etter vaksineringsprogrammene, noe som bør få opinionen til å kreve forskning i retning av alternative metoder – for å forhindre infeksjonssykdommer.”

Professor L.C. Vincent grunnleggeren av Bioelectronics skriver: ”Alle vaksiner har den effekten at de drar blodet inn mot den sonen som karakteriseres av kreft og leukemi…vaksiner predisponerer virkelig for kreft og leukemi.”

Professor Georg Dick ved London University: ”Enhver vaksine fører med seg en viss risiko, og kan skape indre reaksjoner hos noen mennesker…generelt sett er der flere komplikasjoner etter vaksiner, enn man bør sette pris på.”

Sir Graham Wilson skriver i The Hazard of Immunisation: “I tillegg til de mange tilfeller av dødsfall fra denne praksisen, er der også en langtidsvirkende risiko som er nesten umulig å beregne nøyaktig… nemlig en fare for nedarving av alle vaksineringsprosedyrene, noe som burde føre til en avslutning av disse unødvendige og urettferdige tiltakene.”

Dr. W.C. Douglas: Cutting Edge, mai 1990: ”Bortsett fra den meget reelle mulighet for at de ulike vaksiner er blitt forurenset av virus fra dyr som kan ha medført alvorlig sykdom senere i livet, (MS, kreft, leukemi osv.) – så må vi vurdere om vaksiner reelt sett virker etter hensikten.”

”Monsteret og det misforståtte avkom”

Professor Chas Rauta ved universitetet i Perguia i Italia skriver i New York Medical Journal juli 1899: ”Vaksinasjoner er et monster og et misforstått avkom av feiltakelser og ignoranse, som ikke skulle hatt noen plass verken i hygienen eller i medisinen….tro ikke på vaksiner, det er et verdensomfattende bedrag, en uvitenskaplig praksis, en fatal overtro som i dag kan måles i tårer og sorg uten ende.”

Legg merke til at denne kommentaren er skrevet i 1899, på et tidspunkt da vaksiner allerede hadde skapt død og fordervelse over hele verden.

Dr. J.W. Hodge: The Vaccination Superstition (Vaksinasjon og overtro): “Vaksinasjoner beskytter ingenting, men slår faktisk heller tilbake tingene enda mer fintfølende, ved å undertrykke vitale krefter og minske den naturlige motstanden… og millioner av mennesker har dødd av kopper som de har fått etter å ha blitt vaksinert.”

Dr. William Howard Hay sa i en forelesning i Medical Freedom Society den 25. juni 1937: “Det er tull å tro at det å injisere puss fra…ja, vanligvis fra sår fra de små døde ofrene av koppersykdommen….det er helt utenkelig at du bare kan injisere dette inn i små barn og på noen som helst måte forbedre helsen til barna. Det som er sannheten om vaskiner er nøyaktig like sant som for alle andre former for serum immunisasjoner – hvis vi på noen som helst måte kunne bygge opp en naturlig motstand til sykdommer, ved hjelp av disse kunstferdige metodene, ville jeg applaudert til ekkoet sto i veggen, men vi kan ikke det.”

Professor Ari Zuckerman ved WHO: ”Vaksinering mot kopper er mer hasardiøst enn sykdommen selv.”

Dr. Leonar Scheele, sjefkirurg ved American Medical Assosiation, (AMA) sa i 1955: ”Ingen vaksine gitt til barn, kan beviselig være helt sikker.”

For egen regning vil jeg bare legge til:

Det fins bare en eneste vaksine som er helt sikker, og det er den vaksinen som aldri blir gitt.

Atle Johan Løvaas

Se mitt andre innlegg om vaksiner:
Vaksinasjoner, fungerer de?

Se film: In Lies We Trust

Anbefalte bøker:

Denne boken hevder at det ikke finnes noe bevis for
at vaksinasjon virkelig fungerer. Forfatteren stiller spørsmålstegn ved
ulike vaksiners effektivitet og mulige bivirkninger, med spesielt fokus
på vaksiner for barn. Med litteraturliste.

Dette er informasjon du ikke mottar fra legen eller personellet som injiserer vaksinen. Sannsynligvis har de ikke hørt om de veldokumenterte fakta som presenteres i boka, og kan derfor ikke informere deg om dem.

Boka er engelsk og ganske lettlest, 227 sider, med over 350
referanser. Alt er basert på dokumenterbare, vitenskapelige kilder og
offentlig statistikk.