En leiemorder ber om tilgivelse

Det var en positiv overraskelse at NRK sendte denne filmen på en lørdagskveld i januar, dersom du ikke fikk den med deg så bør du sette av tid til den. Den forteller hvordan USA har bygget og utvidet imperiet sitt fra andre verdenskrig ved hjelp av rene mafia metoder. Dersom det er et land som har ressurser som USA ønsker så sender de først inn en økonomisk leiemorder, han gir presideneten i landet valget, ei kule eller masse penger, altså bestikkelse eller døden. Dersom presidenten takker nei til pengene har den økonomiske leiemorderen sviktet. Da sendes sjakalene inn for å forsøke å ordne ett kuppforsøk eller ta livet av presidenten (som var tilfellet med Hugo Chavez, se innlegget: The Revolution will not be televized). Dersom en likvidering eller et kuppforsøk ikke lar seg gjøre, så sendes militæret inn. Hvilket var tilfelle under Irak krigen. Saddam hadde mange livvakter og dobbeltgjengere, så sjakalene fikk ikke utført sin oppgave. Så da sendte USA inn militæret som et tredje forsøk. Og de lyktes.
Tenk deg en mafia med slike enorme ressurser…
Continue reading

Vaksiner Stoltenberg

fhi

Hentet fra:

http://altnett.ning.com/group/vaksinasjon/forum/topics/vaksiner-stoltenberg

Les under om hvordan Rockefellerfamilien og Stoltenbergfamilien samarbeider for å promotere vaksiner på den norske befolkningen via Folkehelseinstituttet (som ikke er en statlig institusjon, men en institusjon sponset av Rockefellerimperiet og hvor Camilla Stoltenberg, Jens Stoltenbergs søster, arbeider som assisterende direktør. Når man ser denne koblingen så er det ikke vanskelig å skjønne at Arbeiderpartiet kommer med utspill som dette ‘Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn – Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn.(Aftenposten)‘ …

Qui Bono?

Følgende er hentet fra Rolf Kenneth Myhres side hvor han har skrevet en bokomtale fra boken Sov, Mitt Lille Norge, hele bokomtalen med linker finner du her:

http://www.rolfkenneth.no/NWO_review_Ertresvaag-2008.html

Vaksineringsbløffen med Stoltenberg-familien som ambassadører og profitører. De færreste er klar over at selve vaksinasjonsparadigmet nå synes å henge i en tynn tråd, og holdes kunstig i live ved fusk, feiltolkning av data og systematisk ignorering av uønskede effekter. God dokumentasjon av dette finner man i Rolf Erik Hanssens bok Vaksinasjon: hva er sannheten om vaksiner? (2006) og i online-artikkelen til Jon Rappoport, Vaccine dangers and ivested interests (2006). Én konspirasjon er hemmeligholdelsen av at vaksiner ikke virker etter den idé de er basert på, og nå misbrukes kun for profittens skyld; en helt annen konspirasjon er evidens på at NWO-kabalen via helsemyndighetene synes å bruke vaksinering til flere formål som bl.a. befolkningskontroll (ved at vaksinen enten steriliserer personen eller svekker immunforsvaret) og diverse biologiske eksperimenter. Som grunnlagsdokumentasjon kan her nevnes Gary Matsumotos bok Vaccine A: The covert government experiment tha… (2004) samt diverse blogg-artikler om vaksinen mot Human Papilloma Virus (HPV) som skal forårsake livmorhalskreft (to artikler fra Kjeld Heising: 241007, 081007).

De færreste kjenner til hvilket intimt samrøre det er mellom Rockefeller Foundation, Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) og Stoltenberg-familien. De tre arbeider til de grader for hverandre at det blir spennende å se om dette tåler medias oppmerksomhet, hvis og når noen i den anemiske pressen tør å ta tak i dette. I årene 1910-20 ble båndene mellom den kjeltring­aktige laug-organisasjonen American Medical Association (AMA) og Wall Streets bank/finans-elite knyttet ved at landets rikeste og mektigste personer opprettet skattefrie fond som støttet medisinsk forskning. Pengene gikk til AMA-godkjente medisinske skoler og universiteter. Finanseliten forventet på sin side å få mye igjen for pengene, da det bare var i navnet (og for den naive presse) at dette var ”humanitære” og ”filantropiske” donasjoner. Kenny Ausubel skriver i boken When Healing becomes a Crime (2000; s. 288-89):

”Medisin hadde aldri før vært lukrativ forretning, og plutselig var den besvangret med nok løfter til å tiltrekke seg ”gummi-baronene” fra slutten av 1800-tallet. De anvendte masse­produksjonens industrielle logikk på frembruddet av medisinske behandlinger. AMA kastet seg på hjulene til disse overveldende finansielle kreftene for å transformere medisin om til en industri. Formuene til Carnegie, Morgan, Astor og Rockefeller finansierte kirurgi, strålebehandling og legemidler, som ble de lukrative hjørnesteinene til den gryende medisinske økonomi.”

Partnerskapet mellom såkalt ”skolemedisin”, farmasøytisk industri og Wall Street dannet den konstellasjon som vi i dag tar for gitt og innbiller oss er ”objektiv medisinsk vitenskap til pasientens beste”. Kirurgi, strålebehandling og legemidler har det til felles at alle partene i konstellasjonen tjener på det. [Denne historien er nærmere omtalt i mitt kreftkapittel her].

Rockefeller Foundation har altså i nærmere hundre år vært en sentral aktør i denne ”let’s make money by making and keeping people as sick as possible”-affæren som i dag kalles objektiv medisinsk vitenskap. Det var Rockefeller Foundation som i 1929 stiftet og fullfinansierte Statens institutt for folkehelse, som i 2002 ble slått sammen med Statens helseundersøkelser (SHUS) til Nasjonalt folkehelseinstitutt (FHI) som er et forvaltningsorgan underlagt Helse- og omsorgsdepartementet (HOD). Camilla Stoltenberg, som er søster av statsministeren, arbeider som FHIs assisterende direktør. Ertresvåg skriver (s. 108):

”På hennes [Camilla Stoltenbergs] ansøkning mottar instituttet titalls millioner kroner hvert år fra Rockefeller Foundation. Midlene disponeres angivelig i sin helhet av familien Stoltenberg. Nøyaktig hvor mye familien mottar på dette viset vet man ikke fordi instituttets regnskaper som nevnt ovenfor, er hemmelige.”

Camilla Stoltenberg(bilde)

Jens Stoltenberg har vært en reisende ambassadør for vaksinekampanjer, hånd i hånd med verdens rikeste mann Bill Gates som i de senere årene har hevet seg på den profitable vaksine/medisin-karusellen. Med alle de mangemilliardærer og transnasjonale mega-konserner som er involvert i helse, i å hjelpe lille deg og meg, skulle man tro at verdens helseproblemer var over for lenge siden. Istedet ser vi en kontinuerlig økning av helseproblemer. Merkelig. Stoltenberg-regjeringen har hastebevilget rundt 800 millioner kroner til vaksineringskampanjer, og har lovet totalt seks milliarder kroner i støtte frem til 2015.

Regnskapene til Nasjonalt folkehelseinstitutt er unntatt offentlighet, grunnet ”konkurranse i vaksinemarkedet”. FHI er altså en aktiv aktør i vaksinemarkedet; hvilket naturligvis er en uholdbar situasjon for en offentlig etat som skal være borge for objektiv kunnskap og være på pasientenes side. I stedet har vi en etat som profiterer på at flest mulig nordmenn tar flest mulig vaksiner. Fortjener en slik etat vår tillit?

“In politics, nothing happens by accident. If it happens, you can bet it was planned that way.”

    – Franklin D. Roosevelt

Etter å ha lest dette så kan vi se hva det er Arbeiderpartiet og Stoltenberg kommer med:

Nytt krafttak mot kreft
(av stortingsrepresentant Sonja Mandt-Bartholsen, Ap)
http://www.dna.no/dna.no/Kommentarer/Nytt-krafttak-mot-kreft

Her er ett svar på skrivet til Sonja, skrevet av Jan Knutsen
http://home.no.net/fampo/kreftvaksine.pdf

Ap vil at Norge skal vaksinere verdens barn

Ap-leder Jens Stoltenberg bønnfaller statsminister Kjell Magne Bondevik (KrF) om å ta sluttregningen på 10 milliarder kroner for å vaksinere nesten alle verdens barn.

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/politikk/article735499.ece

Hvem betaler? Hvem tjener på det? …. Follow the money….

“It is not a sign of good health to be well adjusted to a sick society”- Krishnamurti

For å finne ut sannheten om vaksiner, hvordan de virker og hva de inneholder så kan jeg henvise til to bøker:

Men først kan du lese Stoltenberg sin propaganda artikkel ang. vaksiner.:

Vaksinering – på verdensbasis

http://www.snl.no/Vaksinering/på_verdensbasis

Vaksinasjon, hva er sannheten om vaksiner?

http://www.haugenbok.no/resverk.cfm?st=free&q=vaksinasjoner&amp…

Her kan du lese bokomtale av boken

http://www.riksavisen.no/?p=624

Folkehelseinstituttet våger ikke å møte forfatteren av boken over i debatt, det er nok fordi de vet at han har rett…

og denne boken anbefales, detter er trolig den best dokumenterte boken om temaet, med over 350 referanser og den er oppe i 12. opplag, engelsk tekst.

The Sanctity of Human Blood: Vaccination I$ Not Immunisation

Boken bestilles her:

http://fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&…

Dette er for informasjon, dine valg og de valg du måtte ta for andre står du for selv…

Vaksinering er frivillig i Norge!

(Tallet 666 på brystet til Stoltenberg er tallet 46664 som som stod på fengselsdøra til Mandela, http://ppfront.nrk.no/musikk/4797986.html)

Les også andre innlegg ang. vaksiner:

Vaksinasjoner, fungerer de?

Sykdomsbekjemper eller dødsmaskineri?

Tjen over 600 000 på ett minutt

Vaksine programmer = befolknings kontroll ovenifra og ned.

Hvem er det som står bak bruk av kvikksølv i vaksiner?

Bird Flu Hoax Pt. 1

Bird Flu Hoax Pt. 2

Bird Flu Hoax Pt. 3

Bird Flu Hoax Pt. 4

Bird Flu Hoax Pt. 5

Bird Flu Hoax Pt. 6

Bird Flu Hoax Pt. 7

Bird Flu Hoax Pt. 8

Bird Flu Hoax Pt. 9

Bird Flu Hoax Pt. 10

Bird Flu Hoax Pt. 11

Bird Flu Hoax Pt. 12

Bird Flu Distributed by Dept of Homeland Security

Fugleinfluensa funnet i vaksiner

Det ble nylig påvist levende H5N1-virus, eller fugleinfluensa, i vanlige influensavaksiner, etter å ha blitt testet ved tyske, tsjekkiske og slovenske laboratorium.

http://fritthelsevalg.org/htmlsite/aktuelt.asp?parent=1&flag=1&ban=1&id=654

Nekter å utsette kreftvaksine til jenter

Bjarne Håkon Hanssen avviser rådet fra Bioteknologinemnda.

http://www.dagbladet.no/2009/03/15/nyheter/vaksine/helse/5309133/

Vaksinering er ikke immunisering

Hvorfor forgifter vi barna våre systematisk?

http://www.nyhetsspeilet.no/2009/04/vaksinering-er-ikke-immunisering/

– – –

Her er video fra 1976 om svineinfluensaen og den massive vaksinasjonen, ingen døde av influensaen, men mange døde av vaksinasjonen.

Historien gjentar seg selv,
skal dere gå fem på også denne gangen??


1976 Swine Flue Propaganda – Part 2

Svineinfluensa & Propaganda 1976
http://www.riksavisen.no/?p=2064

VI MÅ STOPPE DETTE

– 31 desember 2009 kan livet ditt forandres for alltid.

Hentet fra: http://www.facebook.com/group.php?gid=34289091660

Codex Alimentarius – en sjokkrapport om din helsefrihet

(Gruppebeskrivelsen vil gi deg en utdypende forklaring på hva som er din største helsetrussel i dag, nemlig Codex Alimentarius. Den er lang, men gir deg det du trenger å vite.)

Du kan også lese dette proffesjonelle dokumentet skrevet i samarbeid med FHV(Fritt Helsevalg) og NHF(National Health Federation) her! Vi anbefaler deg på det varmeste å ta deg tid til å sette deg inn i dette. Det gjelder din, din familie og dine barns fremtid.

http://www.nmmgroup.net/pdf/codex_brosjyre.pdf

Aldri hørt om Codex Alimentarius? Det er akkurat hva de vil.
Om du ikke har hørt om Codex, så sjekk hva media har skrevet om saken. Hør med de folkevalgte om de kjenner til Codex. Du er ikke alene om du er uvitende!

(Om du vil laste ned en mp3 og høre litt info codex kan du gjøre det
hos http://www.radiofri.com, easy-listening blandet med viktig info.
Her er direktelink til programmet som om handler helse og Codex
http://radiofri.com/060906radiofri.com.html (60min)ANBEFALES!

Her er et foredrag som forteller deg hva Codex er, viktig info!!
Ian Crane – Codex Alimentarius ANBEFALES OGSÅ!)

Codex Alimentarius er et FN-organ, og lager matstandarder. Men de blander seg også borti kosttilskudd og helsepåstander, og således påvirker Codex din helsefrihet. Continue reading

Sov, mitt lille Norge

“In the End,
we will remember not the words of our enemies,
but the silence of our friends.”
– Martin Luther King Jr. (1929-1968)
– – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
Viktig melding!!!
Forfatteren av boken: Makten bak makten Per Aslak Ertresvåg ringte meg i går fra et sykehus i Spania med følgende informasjon:
“Som du vet så har jeg måttet reise rundt med en ryggsekk med brennbart materiale de siste 2. år for å beholde min helse”
“Nå er tiden kommet for bokutgivelsen: “Sov mitt lille Norge” Jeg vet ikke om jeg rekker å komme meg til Oslo slik at jeg kan være tilstede på pressekonferansen angående bokutgivelsen på tirsdag den 7. okt”
Som vi alle vet “døde” Freddy Kristoffersen brått bare en uke etter bokutgivelsen “Eikermafien” der han avslører hvordan frimureriet med sine medløpere tar knekken på alle som prøver og synliggjøre disse kriminelle “satanistene” .
Boken som Ertresvåg nå har skrevet, er nok en “stor belastning” for de som blir satt i søkelyset. Vi bør virkelig “støtte opp” om denne modige mannen Continue reading

Lyst til å endre ditt syn på verden?…

Merker du at verden går i feil retning og har lyst til å være med på å endre verden til det bedre for deg selv og alt rundt deg?

Velkommen, hopp ombord, reisen din begynner nå… 🙂

“Just look at us. Everything is backwards; everything is upside down. Doctors destroy health, lawyers destroy justice, universities destroy knowledge, governments destroy freedom, the major media destroy information and religions destroy spirituality.”

Dette er oppfølgeren til Zeitgeist, om du vil se den første filmen først, så kan du se den her: www.zeitgeistmovie.com
Continue reading

Mind-Control i NorgeMindcontrol, Psykiatrien og “Eliten”.

av Gina Rydland

1. Astronaut Gordon Cooper bekrefter mindcontrol-program utført i regi av NASA.

2. Mindcontrol-program i Norge.

3. Elektroder opereres inn i spedbarn

4. Hva skal til for at vi tar mennesker som har vært involvert i
hjernekontroll-programmer alvorlig?

5. De etiske spørsmålene.

OBS! Vi ønsker å tilføye at denne artikkelen og alle henvisningene ikke er noen fasit og ber om at de som ønsker graver i materialet selv. Vi er interessert i nye opplysninger når det gjelder dette temaet. Og alle tips taes imot med stor takk! Kontakt oss!


Astronaut Gordon Cooper bekrefter mindcontrol-program utført i regi av NASA.

Astronaut Gordon Cooper som var en av de 7 opprinnelige Mercury astronautene bekrefter ifølge utenlandske kilder at NASA har drevet eksperimenter og forskning med hjernekontroll. Eksperimentene skal ha foregått på 50-60-tallet, og ble bla. utført på amerikanske barn.

Formålet med dette skulle være å trene mentalt begavede barn opp til å bla. kunne kommunisere med mennesker fra andre sivilisasjoner i verdensrommet (? ?). Barna ble kjørt igjennom et spesielt hjernekontrollprogram for å videreutvikle deres evner og høyne deres bevissthet. Begavelser som skulle utvikles var telepati, klarsynthet, “remote viewing”, ut av kroppen reiser m.m.

Mindcontrol-program i Norge.

I Norge er det også drevet forskning og eksperimenter innenfor hjernekontroll. TV 2 tok opp dette i Rikets Tilstand, Continue reading

A Wake Up Call …. !

Først kom de etter jødene,
men jeg var ikke jøde så jeg sa ingenting

så kom de etter muslimene
men jeg var ikke muslim så jeg sa ingenting

så kom de etter de intellektuelle
men jeg var ikke intellektuell så jeg holdt fremdeles kjeft

til slutt kom de etter meg
men da var det ingen igjen som kunne høre på meg…

People who shut their eyes to reality simply invite their own destruction
-James Baldwin

Wake up call !

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=3543161691381895251&hl=en&hl=en

FØDT UNIK, DØD SOM KLONE?

Ditt valg…

Våkn opp !

“All that is necessary for the triumph of evil
is that good men do nothing.” (Edmund Burke)

Police Called On 14 Year Old Student For Talking

Se filmen ‘They Live’ 1988 !!! (94min)

 

Enkel film, men likevel treffer den spikeren

En annen vikitig film i samme kategori som Zeitgeist, verdt å se!!

Esoteric Agenda

http://video.google.com/googleplayer.swf?docId=-6030443037963555139&hl=en

Filmen Esoteric Agenda er borte fra video.google, se hele filmen her,

eller last den ned i her (700mb)